Amstelveners kunnen hoog en laag springen, het er totaal niet mee eens zijn, maar hun gemeente blijft liberaal. Zoals al bijna veertig jaar. De VVD is de grootste fractie in de gemeenteraad en op de tweede plaats staat nu D66, zeg maar de bijwagen van de lokale VVD. Samen op dit moment goed voor zeventien (van de 37) zetels. Het ziet er niet naar uit dat er na de verkiezingen aan de coalitie, die voor de regering  van deze zorgt, veel verandert. Noch in de gemeenteraad.

Nou ja, mogelijk komt er op rechts (zo noemden we dat in de oude politiek) een partij bij. Ik hoop het niet, want dan duren de raadsvergaderingen nog langer. Er zijn nu al elf partijen die door de bank genomen allemaal hetzelfde zeggen en aan het einde van de rit gewoon met het voorstel van B&W, steunend op de coalitie, instemmen.

Tegen

Alleen GroenLinks, grootste oppositiepartij, en SP stemmen wel eens tegen. Daar blijft het bij in meer dan 90% van de besluiten.

Het lijkt er op dat de coalitiepartijen VVD en D66, met het oog op een nieuwe coalitie, hun verkiezingsprogramma’s keurig op elkaar hebben afgestemd. Nou ja, op wederzijds gegunde kleine verschillen na. Maar veel licht zit er niet tussen. Onderwijs- en klimaatpartij D66 blaast op die gebieden hoog van de toren, maar bijvoorbeeld op het terrein van de woningbouw lijken zij het roerend met elkaar eens. De VVD wil de koopwoningen opkrikken tot 54% en D66 komt niet verder dan de helft huur en de helft koop, bijvoorbeeld. Maar over die vier procent wordt men het heus wel eens. Een verschil lijkt dat de VVD, wegens het door de partij gesignaleerde scheefwonen, er geen sociale huurwoning bijkomt en D66 het heeft over ‘sociale woningen’. Niet over sociale húúrwoningen dus. Zodat de helft ook koopwoningen mag bestaan. Omdat D66 nog altijd de naam heeft een ‘sociaal liberale’ partij te zijn moet zoiets wel richting haar achterban. De realiteit is dat is dat in de afgelopen jaren onder verantwoordelijkheid van een D66-wethouder het ene na het andere bouwproject zonder één sociale huurwoning volledige instemming van haar fractie kreeg.

PvdA

Voor de derde coalitiepartij, de PvdA, ligt dat moeilijker. Naarmate de verkiezingen dichter bij kwamen sprak PvdA-raadslid Arnout van den Bosch zich steeds duidelijker uit voor sociale huurwoningen. Kennelijk naar de wens van de slinkende achterban, die niet begrijpt dat haar partij niet één keer tegen projecten vol dure (en nul sociale huur) woningen stemde. Ooit was dat een heikel onderwerp dat tot een conflict tussen VVD en lijsttrekker (en wethouder) Remco Pols leidde. De PvdA kwam buiten de coalitie te staan en moet hebben gedacht: Dat gebeurt ons geen tweede keer. Waarna zij 180 graden draaide op woongebied en tekende bij het kruisje. De rode inbreng van de partij ligt nu geheel op sociaal terrein, waartoe zij in Amsterdam wethouder Marijn van Ballegooijen aantrok. Geen verkeerde zet trouwens als het gaat om toch een derde van de begroting.

Cockpit

De vraag is dus of de PvdA het gekrakeel over sociale huurwoningen durft vol te houden of op dat gebied na de verkiezingen weer in haar schulp kruipt, keurig de VVD volgt en vóór stemt waar zij tegen is. Dat heet compromis in de politieke arena. Zoiets als een geheelonthouder die zich op commando klem zuipt. Terwijl GroenLinks en PvdA elkaar als een Siamese tweeling nationaal stevig vasthouden, was daar plaatselijk niets van te merken. Ze zaten namelijk in verschillende kampen.

Mist de PvdA opnieuw weer eens de coalitieboot dan wordt het voor VVD-er Herbert Raat lastig kiezen. Met de lokale bbA wilde die niet de cockpit in, maar die partij heeft tot nu toe toevallig wel de grootste fractie. Als hij dus GroenLinks per se buiten boord wil houden, blijven er alleen één- en tweemans fracties over. Dat zet geen zoden aan de dijk. Als die allemaal wethouders willen leveren wordt het een enorm gezelschap in de B&W-kamer. Maar misschien dat de PvdA alsnog eieren voor haar geld kiest en haar verkiezingstaal beschouwt als een daarin passend grapje. De kiezers hebben dan het nakijken (maar dat is bij vrijwel alle partijen zo) en er verandert verder niets. Alles blijft bij het oude.

4 COMMENTS

 1. Het wordt weer eens tijd dat PvdA haar roots hervindt. Dan maar in de oppositie. Op de lange duur zal haar dit geen windeieren opleveren. Nu blijft haar naam verbonden aan laffe compromissen, die steeds maar weer leiden tot een slinkende achterban.

 2. Interessant om te lezen dat Johan denkt dat verkeizingen totaal overbodig zijn. Hij pleit nog net niet voor de invoering van een dictatuur.
  “Het ziet er niet naar uit dat er na de verkiezingen aan de coalitie, die voor de regering van deze zorgt, veel verandert. Noch in de gemeenteraad. ”

  Wetende dat afgelopen verkiezingen 42 % van de kiezers niet kwam opdagen kan dit wel degelijk een verschil maken.
  En ook wetende dat het wel degelijk zo is dat de meerderheid van de kiezers GEEN VVD stemt. Immers uit de laatste utislagen blijkt dat meer dan 75 % van de kiezers GEEN VVD heeft gestemd.

  In 2002, toen de VVD nog circa 27 % van de kiezers achter zich kreeg, werd de VVD voor het eerst in de oppositie gewdongen na zowat meer dan 50 jaar VVD-wethouders.
  Kortom het kan wel degelijk dat de VVD een periode in de oppositie beland. Dat zou niet slecht zijn, zeker niet als je ziet hoelang dezelfde mensen de dienst uitmaken en dat heel normaal vinden..

  Daarnaast kan de VVD nooit alleen en ook niet met D66 samen een meerderheid vormen vanuit de historische resultaten. Een meerderheid van de Amstelveners heeft altijd anders gestemd dan VVD/D66 samen.

  Kortom laat de kiezers spreken!
  En wie weet lukt in Amstelveen wel wat landelijk niet is gelukt: het buitenspel zetten van de VVD!
  Als de partijen het willen, kan dat, net als in 2002.

 3. Het zou het democratische gehalte van de Amstelveense politiek en bestuur ten goede komen als de lokale media niet zo duidelijk op de hand van de VVD waren. Zij steunen de verkiezingscampagne van die partij met de voortdurende zelfreclame van de liberale ‘zonnekoning’. (Die term gebruikte oud-burgemeester Eenhoorn (VVD) voor wethouders die zich voor een derde termijn laten herverkiezen.)

 4. Net als Amstelveens Nieuwsblad en AmstelveenZ publiceert Johan Bos regelmatig de zelfreclame van VVD-wethouder en andere positieve berichtjes over de Amstelveense Zonnekoning. Op die manier steunt hij Raats herverkiezing en de suprematie van de VVD, ondanks alle maatschappelijke ellende die die partij teweegbrengt.

  Ondertussen vindt de permanente destructie van het centrum van Amstelveen plaats. Ook daarover krijgen inwoners louter positieve berichten te horen, zoals de tevredenheid van Rijkswaterstaat over de fantastische samenwerking met de gemeente..

  Van modernisering van het winkelcentrum Stadshart merken wij als bewoners niets. Wel van fietsenchaos, afval, vandalisme en zichtbare verpaupering. Meldingen van bewoners over niet-brandende verlichting worden genegeerd.

  Hoe gaat het eigenlijk met de exploitatie van Raats kostbare gemeentelijke monumenten? De Bunker schijnt permanent onder water te staan en de zogenaamde sjoel blijft ongebruikt.

  App is geblokkeerd. Leve de lokale democratie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.