Amstelveen en Aalsmeer blijven de komende vijf jaren ambtelijk samenwerken. Met alleen de fractie van GroenLinks tegen stemde woensdag (15 december) de gemeenteraad in met het voorstel van B&W voor een vernieuwde overeenkomst daarover, die voornamelijk achter gesloten deuren is bekokstoofd. Op donderdag 9 december ging de Aalsmeerse raad al unaniem akkoord.

Er is jarenlang gevochten tussen beide gemeenten. Aalsmeer wilde zich terugtrekken. De kosten van ICT vann Amstelveen, waaraan het moest meebetalen, werden haar te hoog. Kenmerk van de nieuwe overeenkomst is meer zelfstandigheid voor het bloemendorp en een groter deel van de ambtelijke organisatie is in het vervolg in het gemeentehuis van Aalsmeer te vinden.

Opmerkelijk

Volgens GroenLinks biedt het nieuwe contract geen basis voor een goede samenwerking. Ook wees fractievoorzitter Martin Kortekaas er op dat in de gemeenteraad weinig verheffende woorden zijn geuit in de richting van Amstelveense raadsleden, onder meer die van de VVD en D66. “Ik heb de indruk dat B&W maar hebben getekend bij het kruisje en het is opmerkelijk dat de coalitie dat doet.”

Wethouder Frank Berkhout (gemeentelijke organisatie) zei trots te zijn op het resultaat van de onderhandelingen, maar gaf toe dat het vertrouwen niet groot is en hersteld moet worden. Op het geringe vertrouwen tussen de gemeentelijke partners had Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gewezen. “Er moet nog veel gebeuren om dat te herstellen”, zei hij.

Stabiel

VVD-raadslid Remco Snoek zag in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst onder meer duidelijkheid e stabiliteit. En volgens de wethouder zijn er ook duidelijke afspraken gemaakt over financiën. Dit was de laatste stap om de nieuwe samenwerkingsafspraken met Aalsmeer voor de komende vijf jaar vast te leggen”, zegt hij over het contract. De eerste bestuurlijke evaluatie vindt plaats in de tweede helft van 2025. Berkhout vindt het ook belangrijk dat de continuïteit van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers van Aalsmeer én Amstelveen gewaarborgd blijft. Volgens hem ontstaat een nieuwe win-win situatie, omdat beide gemeenten profiteren van grotere expertise en schaalvoordeel, ook al zijn de afspraken vereenvoudigd, vooral wat de financiering betreft. Maar volgens hem zou een totale ontvlechting van de AA-organisatie enorm veel hebben gekost.

 In de nieuwe opzet gaat Aalsmeer zelf een aantal taken uitvoeren. Met de daarvoor benodigde kernorganisatie streeft Aalsmeer er na op 1 april volledig operationeel te zijn. De gemeentesecretarissen van Amstelveen en Aalsmeer krijgen een centrale rol in de nieuwe samenwerking.

‘Blij’

Fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven van D66, die zich in het verleden wel eens weinig verheffend over de partner Aalsmeer uitliet, toonde zich nu “heel blij” met de nieuwe overeenkomst. Daarmee is volgens hem een financiële malaise voorkomen en bestuurders staan naar zijn mening nu met de neuzen dezelfde kant op. Adriaans van de SP zei dat ook die partij niet zonder zorgen is, maar stemde niet zoals GroenLinks tegen het contract.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.