Er mag geen hoogbouw komen op de plek van vijf leegstaande kantoorgebouwen en restaurant Fussio langs de Bovenkerkerweg. Dat betoogden drie van de vier insprekers donderdag bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Ter tafel lag daar een concept nota van uitgangspunten voor een visie op het gebied, dat grenst aan de wijk Middenhoven. De gemeente wilde, anders dan voorheen, de omwonenden al vast aan het allereerste begin van de plannen inschakelen voor de participatie.

Maar dat is volgens Theo de Graaf van een vereniging van omwonenden, die zelf al ruim dertig jaar aan Landlust woont, niet helemaal gelukt. Hij memoreerde dat wel al vier keer met de eigenaren van de kantoorpanden, de ontwikkelaars van o.a. achthonderd woningen, is gesproken maar nauwelijks met de omwonenden. Bij de in de nota genoemde rondgang met bewoners waren er maar twee aanwezig en er bestaat geen draagvlak voor in de aangrenzende wijk Middenhoven, waar men tegen hoogbouw is, terwijl het gebied krachtens een door de gemeenteraad vastgestelde ‘Hoogbouwvisie’ wel als een zone daarvoor aanwijst.

Overlast

Het betekent dat er hogere gebouwen kunnen komen dan achttien meter. Dat leidt volgens De Graaf en andere sprekers tot overlast, on de vorm van inkijk in bestaande woningen, parkeerellende, verkeersdruk, verlies van ‘groene’ recreatie, slagschaduwen enzovoort. Hoogbouw past niet bij de woonomgeving, waaraan onderstelbare schade wordt toegebracht door wat hij een megalomane visie op het gebied noemde.

Hetzelfde zei in feite Romy Fleur namens een bewonersgroep in Middenhoven, die vooral de recreatie in het park te plaatse aan zich voorbij zag gaan. Stedenbouwkundig wil men hoogbouw, andere wijken lenen zich daar meer voor, vond ze. In het veranderde gebied kan men het aantal geplande woningen alleen in hoogbouw realiseren, betoogde De Graaf. En Feer zag ook het aantal voorzieningen toenemen in het gebied, zoals horeca, winkels en te behoeve van mobiliteit. De gevreesde bebouwing zal, kort gezegd, niet volgens de Amstelveense maat zijn, verzuchtten de insprekers. “Teleurstellend”, noemde omwonende Rene Backx de wijze waarop met de inspraak van de wijk. “Er wordt wel over participatie gesproken, maar niet met de bewoners”, zei hij.

In het vat

Wout van der Heijden, sprekend namens de ontwikkelaars, leek het niet met de anderen eens en prees het goede contact dat er tussen die eigenaren en de gemeente is ontstaan. Hij wees er op dat in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) talloze woningen moeten komen en dat Amstelveen daarvan een deel kan leveren. Overigens moet het gebied ook volgens de ontwikkelaars een groen karakter hebben. ‘Rust en ruimte’ is de slogan van de bouwers. Volgens Arjan Gerritsen van de VVD loopt de participatie niet goed, maar Van der Heijden wees er op dat de nota een concept is en nog geenszins de definitieve uitgangspunten bevat. “Er zit nog wat in het vat”, zei hij. Ook raadslid Van den Bosch (PvdA) constateerde dat de plannen nog gemaakt moeten worden, maar dat zijn partij zoveel mogelijk sociale huurwoningen wenst, hoewel de (coalitie) fractie in de praktijk alle plannen goedkeurde die in duurdere appartementen voorzagen.

De woningen moeten volgens raadslid Aouni van GroenLinks wel betaalbaar zijn en ook redelijk groot. Van der Heijden kwam niet verder dan een bedrag van € 1300 per maand als huur voor woningen in de vrije sector te noemen. Maar de VVD wil vooral woningen in het koopsegment. “Voor wie bouwen we eigenlijk”, vroeg Gonnie van Rietschoten van AVA zich af. Naar haar mening komen Amstelveense woningzoekenden nauwelijks aan de bak, omdat de opgeleverde woningenveel te duur (en te klein) zijn.

Duur is laag

Voor GroenLinks is hoog niet zo belangrijk als de omvang en kosten van de woningen, die naar haar mening voor dertig procent on de sociale huur categorie moet vallen. “Of we gaan de hoogte in of we blijven laag en onbetaalbaar”, zei GL-raadslid Cheimaa Aouni. Bovendien zou het volgens haar een goede locatie zijn voor ouderen woningen. Raadslid Tawros Aslanjan van D66 zag bij zijn collega’s voornamelijk wantrouwen, maar volgens hem moet het participatieproces nog worden doorlopen, nu de gemeente dat heeft vervroegd. Hij pleitte overigens ook voor betaalbare woningen (een term die in de politiek doorlopend wordt gebezigd, zonder een prijs en omvang te noemen) en was het wel met Aouni eens dat hoe lager men bouwt, hoe duurder het wordt.

Nieuw

Wethouder Floor Gordon zei dat de aanpak, waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden meepraten, nieuw is. “Hoe communiceren wij met de stad?” is volgens haar de vraag waarvoor de gemeente zich nu ziet gesteld. Die heeft omwonenden naar de mate van afstand van de kantoorgebouwen in diverse ringen verdeeld. “In de eerste ring leven de meeste zorgen”, zei ze. Overigens is er op 16 december een informatieavond. De conceptnota is volgens haar een niet voldragen stuk, opdat er nog wat valt de participeren. “Wat wil de gemeente op deze locatie?”, is volgens haar de vraag, waarbij de bouwhoogte op dit moment nog allerminst is vastgesteld, al is in de door de gemeenteraad aanvaarde hoogbouwvisie de zone wel aangewezen voor hoger dan 18 meter bouwen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.