Om het Noorddamcentrum (NDC) in Bovenkerk meer geschikt te maken als klein theater voor amateurvoorstellingen is € 125.000 extra nodig voor een zogeheten vlakke toneelvloer. Vijftig mille wordt gedekt komt de reguliere budgetten amateurkunst en sociale samenhang en de rest komt uit de bewoners van Bovenkerk zelf via Bewonersplatvorm Stichting Bovenkerk.

Die schenkt een onvoorwaardelijke gift van € 75.000 aan de gemeente Amstelveen ten behoeve van een vlakke toneelvloer in het NDC, waaraan de stichting geen rechten kan en zal ontlenen.

Repeteren

De raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) ging daar woensdagavond meet akkoord en er wordt dus geen tegenstem in de gemeenteraad verwacht. Het komt er op neer dat het podium verdwijnt en er en grotere toneelvloer ontstaat van 20 bij 11 meter. Amateurverenigingen hebben zelf daarom gevraagd. Zo ontstaat een klein theater, waar meet verenigingen in Amstelveen gebruik van kunnen maken dan de acht in Bovenkerk die er nu repeteren.

De toneelvloer was niet in de renovatie meegenomen die € 1,7 miljoen kost. De gemeente is eigenaar, maar verhuurt het gebouw aan particuliere beheerder Toon Pappot, die dat beheer van zijn vader overnam. De Amstelveense architect Arjen Hoogeveen maakte het ontwerp voor een groter centrum.

De gemeente denkt met het nieuwe theater een voorziening te hebben voor voorstellingen die niet meer dan tweehonderd bezoekers trekken en daarmee aan het amateurtoneel en -muziek een accommodatie te bieden die er nog niet of te duur was.

Het verwijderen van de betondelen en het afdichten van de helder onder het podium kost vijftig mille en het inrichten van de vloer (met geluid, licht en beamer etc.) een zelfde bedrag.

 Bruisend

Het Noorddamcentrum, waar dag in dag uit mensen komen, is het bruisend hart van Bovenkerk. De gemeente wil daar ook andere amateurverenigingen en hun achterbannen van laten profiteren.

Er is vijf jaar over gepraat wat nou de beste indeling zou zijn en natuurlijk over hoeveel de gemeente moest betalen om er een modern gebouw van te maken, waar zowel toneelvereniging (TOBO), Harmonieorkest, jongeren, bridgers en talloze anderen zich met hun activiteiten kunnen huisvesten. Dat vertelde eerder voorzitter Rob van den Helder van het Bovenkerkse bewonersplatform.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.