Nog voor de kerst moet er eindelijk een oplossing komen voor ’t Jagershuis. Dat antwoordde wethouder Herbert Raat dinsdagavond op mondelinge vragen van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM). Fractievoorzitter Ruud Kootker verbaasde zich erover dat nog steeds niet is gehandhaafd, terwijl ontwikkelaar Breevast bij de Raad van State een door hem aangespannen proces heeft verloren. Volgens de RvS had de minister ’t Jagershuis niet als rijksmonument mogen schrappen.

Volgens Raat is Breevast nu in gesprek met de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA), dat eerder bij de Amsterdamse rechter in beroep ging tegen het schrappen als rijksmonument van ’t Jagershuis en won (waarop Breevast naar de Raad van State liep). De wethouder hoopt dat ‘Jagershuis voor de horeca behouden en goeddeels in de oude staat blijft. Als er voor de kerst uit het gesprek met Breevast geen resultaat komt, gaat Raat handhaven. Een procedure daartoe wordt op dit moment door de gemeentelijke afdeling Juridische Zaken voorbereid.

Overleg

Kootker vond het goed dat er overleg is, maar stelde wel vast dat het maanden heeft geduurd voordat er iets met ’t Jagershuis gebeurt. Uit zijn mondelinge vragen bleek dat die lokale partij zich zorgen maakt over het voormalige hotel-restaurant.,, dat nu een bouwval dreigt te worden. Hij drong aan op handhaving nu de eigenaar bij RvS verloor. Al eerder drong de partij op snel herstel van het pand aan.

Handhaving

Ruud Kootker: “Door ons vertaald betekent handhaving dat de eigenaren onder dwangsom gesommeerd worden de staat van het pand zodanig te herstellen dat verder verval en risico van toekomstige onontkoombare sloop wordt voorkomen.” Hij vraagt vanavond de wethouder welke acties B&W eigenlijk hebben ondernomen ter wille van de instandhouding van ‘t Jagershuis. “En als er blijkt niets te zijn gebeurd dan willen wij weten wat de reden is dat nog niet tot handhaving is overgegaan.” De fractie van bbA vraagt of de wethouder alsnog bereid is de eigenaar te bewegen tot actie over te gaan door middel van een handhavingsbesluit.

 Raad van State

De Raad van State heeft bepaald dat het een rijksmonument blijft en de minister het niet als zodanig had mogen schrappen, wat op verzoek van de eigenaar was gebeurd. Tegen het besluit van de staat stapten eerder de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en andere organisaties naar de rechter, die hen gelijk gaf. Eigenaar en projectontwikkelaar Breevast ging vervolgens in beroep daartegen bij de Raad van State en verloor.

In een vorige raadscommissie betoogde bbA–raadslid Ewa Petiet al dat het pand zo ongeveer al op instorten staat. Projectontwikkelaar Breevast, die het door een modern gebouw wilde vervangen, liet weten zich niet in de uitspraak van de Raad van State te kunnen vinden en te willen onderzoeken of er nog een nadere toetsing mogelijk is. “Maar wij vinden wij dat dit niet tot nieuw uitstel kan leiden”, zei Petiet, de wethouder vroeg handhavend op te treden.

 Trots

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, schrapte wegens de plannen voor herontwikkeling, ‘t Jagershuis in 2016 uit het Rijksmonumentenregister. BbA maakte daar, evenals trouwens andere partijen, bezwaar tegen. Ook kwamen de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA), de bewoners Amstelzijde en Amsteldijk Zuid en de Stichting Beschermers Amstelland in actie door bij de Rechtbank van Amsterdam bezwaar aan te tekenen.

BbA vindt dat in 1970 niet voor niets ‘t Jagershuis op de rijksmonumentenlijst werd geplaatst. De partij ontstond trouwens uit een actiegroep voor behoud van de voormalige kweekschool van het Leger des Heils. Sinds de oprichting van bbA staat die op de bres voor het behoud van monumenten in Amstelveen. “Wegens de kleinschaligheid, het aansprekende karakter en de schilderachtige architectuur is het de moeite waard ook ‘t Jagershuis te behouden”, zegt Ewa Petiet. Amstelveen mag volgens haar trots mag zijn op de volharding van de Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Beschermers Amstelland.

Op de foto: ‘t Jagershuis in betere tijden…

9 COMMENTS

 1. Drie particuliere villa’s op zo’n unieke plek is natuurlijke uit den boze. In de eenzijdige berichtgeving en opiniemakerij (‘modern gebouw’) ontbreekt echter een beeld van hoe het óók zou kunnen: Een stijl- en sfeervol hotel-restaurant met aan de zuidzijde een terras aan het water en aanlegplaatsen.

  Veel mensen zouden daarvan meer plezier hebben dan van behoud van de bestaande tamelijk onooglijke bouwsels.

 2. Breevast speelt hier het spelletje ‘wie het langst zijn adem kan inhouden’ en rekken de zaak waar mogelijk. En wel net zo lang totdat het pand niet meer bruikbaar is. Dat doen ze door ‘in gesprek te gaan’, de uitspraak van de Raad van State nog eens te ‘bestuderen’, matig onderhoud verrichten en daarover weer de strijd aan te gaan met de gemeente. Anything, maar het pand gaat linksom of rechtsom tegen de vlakte. En dat wéét de gemeente, dus begin ik me af te vragen wat ze tegenhoudt om op te treden.

 3. Dat die tamelijk onooglijke pandjes worden gesloopt, is niet het ergste. Het gaat om de locatie, locatie, locatie. Die is van overal te zien en daarvandan ziet men alles. Laat de discussie gaan over hoe het nieuwe ‘Jagershuis’ er uit zal zien. Hopelijk zullen veel mensen daar plezier aan kunnen beleven.

 4. Voor kerst een oplossing is wishful thinking naar mijn idee. De oplossing zal in elk geval niet zijn dat dit pand er zonder kleerscheuren vanaf komt, maar daar gaat het wel op uitdraaien voorspelde ik al. Breevast is een groot bedrijf met een langere adem dan de gemeente en die wachten rustig af tot er een college en/of wethouder is die door de knieën gaat. En ondertussen doen ze alsof hun neus bloedt en wordt er heel zuinigjes ‘onderhoud’ gepleegd.

  Het gaat er wat mij betreft ook niet zozeer om of je voor- tegenstander bent van sloop en nieuwbouw, maar dat de gemeente zich laat ringeloren door -in dit geval- een beursgenoteerd (vastgoed)bedrijf, die een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan aan zijn laars lapt. Wat ben je als gemeentebestuur nog waard als je niet optreedt? Waarom wordt de Vereniging Historisch Amstelveen naar voren geschoven om in onderhandeling te gaan met de eigenaar? Moeten zij de hete kolen uit het vuur halen voor de gemeente? Dat is toch hun taak helemaal niet? Kan iemand uit het college of de raad dit toelichten en/of verklaren?

 5. Wie weet waarom de minister het Jagershuis had geschrapt van de lijst van rijksmonumenten? Mij leek dat wel een juiste beslissing, gezien de aard en staat van die huisjes en de mogelijkheid om die locatie een bestemming ten behoeve van het algemeen belang te verlenen (en dus niet alleen voor fiscaal aftrekbare maaltijden van zakenlieden).

  • ‘Ik ben vóór behoud van ‘t Jagershuis als gezichtsbepalend monument en ik ben ook voor het vestigen van horeca daarin.’

   App, 29 januari 2020

   ‘Het Jagershuis is een verzameling van onooglijke arbeidershuisjes plus wat neohistorische namaak, ongeschikt voor de publieke horecafunctie die die unieke locatie verdient.’

   ‘Als op die unieke plek een groter, fraai ontworpen nieuw gebouw met een horecafunctie was gekomen, hadden veel meer mensen kunnen genieten van die unieke plek in de bocht van de Amstel. Zoveelste gemiste kans dankzij een bestuurder wiens voorkeuren niet stroken met het algemeen belang van Amstelveen en haar inwoners.’

   App, 21 juli 2021

 6. CeeBee geeft een voorbeeld van voortschrijdend inzicht, waarvoor mijn dank.

  Bij nadere beschouwing van de woninkjes en het quasi-historische gebouwtje op de hoek, werd mij duidelijk dat het geheel te klein en te onpraktisch was voor welke vorm van exploitatie dan ook.

  Het is geen schande om van mening te veranderen. Ik hoop dat meer mensen dat zullen doen in deze kwestie.

  Ik blijf een voorstander van een tijdloos-mooi gebouw met één publieke functie, dus niet exclusief.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.