‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is niet meer het credo voor de toekomst, vindt de VVD. Dat staat in haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, in een besloten vergadering door de leden geaccepteerd. De VVD pleit voor ‘grondgebonden’ woningen en wil hoogbouw mondjesmaat toestaan. Sociale huurwoningen hoeven er van haar niet bij te komen, omdat op dit moment het aantal ‘scheefwoners’ (mensen die teveel verdienen voor zo’n gesubsidieerd onderdak) daarin te groot is.

De VVD houdt vast aan doorstroming naar duurdere sectoren. Sociale huurwoningen zijn er naar haar mening genoeg (één op de drie), ‘meer dan in andere gemeenten in de regio’.

Groen

Om de gemeente groen te houden, moet het ook afgelopen zijn met verdichten van de bebouwde kom en de groei van de bevolking moet stoppen. 110.000 inwoners is voor haar het absolute maximum, waarmee naar de mening van de VVD een kritische grens is bereikt.  Want Amstelveen moet wel de groene gemeente blijven die het was en nu nog is. Er moet volgens de partij minstens 100 vierkante meter groen per woning zijn. Buiten de transitie van Legmeer en de nieuwe wijk De Scheg is bouw eigenlijk uit den boze.

‘Nee, tenzij’

Ontwikkelaars krijgen wat de VVD betreft in het vervolg de boodschap ‘nee, tenzij’, wat iets anders is dan het huidige beleid, dat vooral gegrond is op het principe ‘ja, mits’. “De VVD wil de polders niet bebouwen en groen houden. Inbreiding (het volbouwen van groen) of verdichting binnen bestaand stedelijk gebied, is uit den boze”, staat er in het verkiezingsprogramma. “Het huidige beleid biedt onvoldoende houvast en geeft teveel ruimte aan ontwikkelaars. Bouw waar behoefte aan is, bouw het juiste en stel de Amstelveners – jong en oud – voorop. Daarnaast komen diverse woongebieden in Amstelveen in aanmerking voor stedelijke vernieuwing. De gemeente moet een duidelijke visie ontwikkelen op gewenste bouwprojecten.”

Koopwoningen

De VVD prefereert koopwoningen, boven huur. Het percentage koopwoningen moet volgens de partij in Amstelveen van 45 naar het landelijk gemiddelde van 54. Ook de sociale koop is volgens haar een optie en gebouwen die niet meer voldoen aan de eisen van de tijd kan men naar de mening van de partij het best slopen. Wat betreft de sociale huurwoningen pleit de partij voor toewijzing van de helft daarvan voor eigen bewoners van de gemeente, in plaats van de huidige kwart. En in het koopsegment wordt zelfbewoning van drie tot vijf jaar verplicht.

Veiligheid

De partij blijft tegen verhoging van de OZB en toenemende veiligheid is voor haar belangrijk, zegt ze. “De aanwezigheid van de Politie en Handhavers op straat moet worden vergroot”, staat er in het programma.

Instrumenten als gebiedsontzegging moeten worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. Overlast gevende jongeren en hun ouders moeten volgens haar verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. “Hoge boetes moeten in dit geval zorgen voor een afschrikkende werking.” Op dat punt verwacht zij inzet van de burgemeester en krijgt die als het aan haar ligt de instrumenten om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld ‘door overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor zij één of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang tot een gebied te ontzeggen.’ Ook pleit zij voor uitbreiding van de capaciteit van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s), ter beteugeling van de ‘kleine criminaliteit’. Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding ervan zijn volgens de VVD, die ook meer cameratoezicht wil, onontbeerlijk. Zij wenst niet te korten op maar juist meer te investeren in veiligheid.

En de VVD  kosten van schade en handhaving moeten volgens haar zoveel mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

3 COMMENTS

 1. De groei moet stoppen? NAdat ze er nog even 20.000 mensen bij laat komen?
  Verdichten moet stoppen? NAdat de VVD nog ff flink verdichtte de afgelopen jaren? En nadat de VVD de nodige ontwikkelaars flink het groene lciht had gegeven op heel veel bouw in de afgelopen tientallen jaren.

  En dit door het beleid dat VVD’ers als Herbert Raat, Victor Frequin en Kees Nomen meer dan een decennium hebben gerund. Hoe geloofwaardig is dat?

  Meer politie? Terwijl de criminaliteit relatief ok is. Dat betekent dat alle door he trood lopende en fietsende verkeersgebruikers ook op de bon gaan voortaan als het aan de VVD ligt?

  sja. Hypocriet beleid kan je krijgen bij de VVD.

 2. Maar eens kijken hoe de VVD zich gaat opstellen ten aanzien van de vijf leegstaande kantoorgebouwen en restaurant Fussia aan de Bovenkerkerweg-Oost.

 3. Hieruit blijkt maar weer dat de VVD er alleen maar is voor de de mensen met hoge salarissen, maar aan de andere kant maar expats binnen slepen, die misschien best wel nodig zijn in onze economie en hier wel kunnen wonen dankzij hun 30% regeling ( korting op inkomstenbelasting) , maar de verpleegster, agent, en onderwijzers zijn ook hard nodig. Vaak verdienen deze net te veel voor de sociale sector, maar ook weer te weinig om te huren tegen de prijzen die hier gangbaar zijn en die hier ook niet kunnen kopen. Expats kunnen hier wel kopen en die zogenaamde zelfbewoningsplicht van maximaal 5 jaar is natuurlijk een giller voor hun, want na 5 jaar zijn ze toch verdwenen want dan krijgen ze geen korting meer en hebben ze bij verkoop of verhuur in de huidige tijd nog aardig wat geld verdient.
  Ondertussen brult de VVD dat starters, downsizers, (vaak ook nog mantelzorgers) , nieuwkomers in maatschappelijk gezien zeer belangrijke groepen in onze gemeente waar ook grote behoefte aan is, maar moeten uitwijken naar omringende gemeentes waar er ook grote tekorten zijn.
  Dat gehele programma getuigt van een complete minachting en lak hebben aan de maatschappelijke verantwoording tov de groepen die het minder hem dan zij.
  Dus ouders als u er behoefte aan heeft dat uw kinderen tot hun 35e bij u thuis blijven wonen of van ver weg moeten komen voor wat klusjes.
  Complete minachting heeft deze partij voor starters en minima, die ze het liefst deporteren naar verre uithoeken van ons land, waar ze totaal geen kans hebben op werk en echt goede scholing. Stem dan op de VVD!
  En dat gehele geklets over groen slaat ook nergens op. Kijk maar wat in het verleden is gebeurd. Die “prachtige” Bankrastoren met huurtjes tot €3500,—, dat onzalige plan aan de Newa, waar de belendende flats op 10m afstand zouden komen, die “mooie” flat Beneluxbaan / van der Hooplaan enz. enz. Maar daarnaast heeft men wel prachtige miljoenenvilla’s neergezet. Daar was wel plaats voor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.