Alle eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten krijgen deze week de folder ‘Handleiding voor monumenteigenaren’ in de brievenbus. Hierin staat veel praktische informatie, bijvoorbeeld over vergunningsvrije en vergunningsplichtige werkzaamheden aan een monument. Maar ook over subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie.

Met de folder wil de gemeente meer duidelijkheid verschaffen over omgaan met monumenten, zodat het zorgen daarvoor wordt ervaren als iets om trots op te zijn.

Erfgoed

“Het belang van het behoud van ons lokale erfgoed wordt steeds breder onderkend en daar zijn we ontzettend blij mee”, zegt wethouder Herbert Raat (monumenten). “De monumenten maken Amstelveen onmiskenbaar tot het Amstelveen dat wij kennen, met haar eigen ontstaansgeschiedenis en identiteit. Duurzaam behoud van dat erfgoed is van groot belang. Als eigenaar van een monument, heb je een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de gemeente in je bezit. Ik wil alle monumenteigenaren daarom hartelijk bedanken voor hun goede zorgen voor ons cultureel erfgoed.”

‘Laat monumenten niet lopen’

Als gevolg van de door de gemeenteraad ingediende motie ‘Laat monumenten niet lopen’ is in 2019 het Meldpunt Monumenten opgericht. Inwoners konden zelf suggesties doen voor gebouwen of objecten die nooit verloren mochten gaan en een belangrijk onderdeel vormen van de lokale historie. Naar aanleiding hiervan zijn sindsdien veertien gemeentelijke monumenten aangewezen. Ook deze nieuwe monumenteigenaren informeert de gemeente daar graag zo goed mogelijk over.

Meer informatie over monumenten is online te vinden via www.amstelveen.nl/ervaaramstelveen.

Fotobijschrift: Een collage van woonhuizen in Amstelveen met een monumentale status.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.