Ook de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft nu een lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur heeft als zodanig de zittende fractievoorzitter Ruud Kootker (foto) voorgedragen en secretaris Frits Suèr weet al dat de ledenvergadering op donderdag 9 december die voordracht bevestigt.

Ruud Kootker was de voorgaande vier jaren al fractievoorzitter en volgens voorzitter Peter Bot va bbA deed hij het daaraan verbonden werk met “enorme inzet gedaan en grote kennis van zaken.” Bot: “Hij gaf daarmee de partij ook in de oppositie meer aanzien.”

29 jaar

Ruud Kootker zegt blij te zijn met het vertrouwen van het bestuur dat de lijsttrekker voordroeg van de “oudste en grootste lokale partij van Amstelveen”. Kootker: “Met bbA zetten we ons al 29 jaar in voor de belangen van alle Amstelveners. Daar gaan we de komende jaren mee door om te zorgen dat de leefbaarheid en het groene karakter van Amstelveen niet ondergeschikt worden aan de groei van de stad en dat burgers en ondernemers meer en intensiever worden betrokken bij de veranderingen die hen rechtstreeks raken.”

Prettig wonen

BbA zegt vast te houden aan haar standpunt dat de buurt- en wijkvoorzieningen op peil moeten blijven omdat die een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van Amstelveen. “Zij dragen bij aan het prettig en ontspannen wonen in Amstelveen”, zegt Kootker. “Bovendien wil bbA als rasechte lokale partij bijdragen aan een open en transparante politieke cultuur die zich kenmerkt door bereikbaarheid en benaderbaarheid voor alle inwoners.”

26 COMMENTS

 1. Als bbA ‘als rasechte lokale partij wil bijdragen aan een open en transparante politieke cultuur die zich kenmerkt door bereikbaarheid en benaderbaarheid voor alle inwoners’ laten zij dan als de donder een openbaar forum voor lokaal politiek en maatschappelijk debat inrichten, iets zoals dit maar dan met fatsoenlijke Gebruiksvoorwaarden en met deugdelijke, eerlijke en controleerbare moderatie.

  En als bbA zich inzet voor de belangen van alle Amstelveners en ernaar streeft dat de leefbaarheid en het groene karakter van Amstelveen niet ondergeschikt worden aan de groei van de stad en dat burgers en ondernemers meer en intensiever worden betrokken bij de veranderingen die hen rechtstreeks raken, waarom hebben zij zich dan niet met hand en tand en te vuur en te zwaard verzet tegen de verbreding van de rijksweg A9 zónder tunnel dwars door onze woonplaats, de grootste ramp die Amstelveen in haar lange geschiedenis treft?

  • Zelfs een openlijke oproep tot nieuwe concurrentie van dit medium, laat ik staan. Waarbij u overigens niet schroomt op deze site af te geven. Maar ja….vrije meningsuiting hè. Kunt u misschien als alwetende toch nog iets van leren….

 2. Als steunpunt van het lokale neoliberalisme bent u een voorstander van concurrentie, zowel in de democratie als in een vrije markt.

  Als zelfverklaarde journalist bent u een voorstander van alles wat de democratie sterker maakt, zoals transparantie, openheid, vrije meningsuiting en publiek debat met eerlijke regels en handhaving daarvan.

  Ik geef niet af op u persoonlijk (zoals u wel steeds doet, ook nu weer) maar wel op het ondemocratische karakter vanwege uw forum wegens het ontbreken van Gebruiksvoorwaarden en eerlijke objectieve moderatie.

  • 1. U maakt uit dat ik een steunpunt ben van het neoliberalisme. Een beoordeling waar ik mij niet in herken, maar ook dit weet u natuurlijk bete dan ikzelf.
   2. Het is wat anders een concurrent niet te weren dan een medium gebruiken voor de oproep tot een concurrerend medium. Dat deed u. Zelfs de gemeenteraad spreekt slechts vertrouwelijk (niet in openbaarheid) over concurrentiegevoelige zaken.
   3. Ik had het niet over mij persoonlijk, maar over mijn site, c.q. medium. Dat vind u verschrikkelijk, maar weigert er afscheid van te nemen.
   4. Krijgt het door u gewenste bbA-medium dan alle shit van u, zoals de herhalingen over handhaving, scooters, A9, Stadshart en Herbert Raat?

 3. 1. In mijn ogen bent u een steunpunt voor de lokale VVD. U heeft zich een aantal keren laten fotograferen met VVD-prominenten maar nooit met die van andere partijen. U gedraagt zich als waakhond en woordvoerder van de VVD-wethouder door steeds alert en fel te reageren op iedere kritiek op diens (wan)beleid, door steeds kritiekloos diens uitingen te publiceren, door ruimhartig mee te werken aan diens zelfpromotie en door NOOIT een kritisch woord aan hem te wijden.
  2. Uw weblog komt het meest in aanmerking om te fungeren als openbaar forum voor lokaal politiek en maatschappelijk debat, maar er zijn geen Gebruiksvoorwaarden en uw moderatie is niet onpartijdig.
  3. Als de discussie gaat over handhaving, scooters, A9, Stadshart en Herbert Raat, dan zal ik daaraan mijn bijdragen leveren. Uw kwalificatie bevestigt wat ik hierboven schreef.

 4. Beste Johan,
  Je bent kennelijk een zElfverklaarde journalist. Geen echte dus. Het ontbreekt aan eerlijke objectieve moderatie, dus, amstelveen blog is Johan Bos, jij bent niet eerlijk. Maar dat schijnt niet persoonlijk te zijn. Beste Johan, 60 jaar door alle maatschappelijke partijen gewaardeerde journalistieke activiteit telt voor deze man niet. Bij de VVD lachen ze zich een kriek als ze horen dat je hun medestander bent.
  Welke maatschappelijke bijdrage heeft deze man eigenlijk ooit geleverd ? Bestuurswerk? De moeite nemen om zelf een forum op te starten? Vrijwilligerswerk? Of alleen maar vanuit zijn hoge zetel boven het stadsplein schreeuwen vanaf de zijlijn?
  Waarom accepteer je die beledigingen nog. Dit gaat toch echt te ver nu.

 5. Hoezo ‘schreeuwen’, Arie Koomen?

  ‘Vanaf de zijlijn’. Dat klopt. Wat is er mis en minderwaardig aan gewoon onafhankelijk en kritisch burgerschap?

  ‘Dit gaat te ver’. Bedoel je dat Johan Bos mij moet blokkeren, verbannen, cancellen, uitsluiten van het openbare politieke debat? Alleen al met die suggestie diskwalificeer jij jezelf als serieus te nemen burger in een democratie die die naam verdient.

  Mijn deelname aan het publieke debat is mijn ‘vrijwilligerswerk’. Door wie word jij betaald voor jouw persoonsgerichte tirades tegen een criticus van het vermaledijde neoliberalisme, de lokale politieke incest, de ramp van de A9, de gebrekkige handhaving door een hobbyënde bestuurder en diens politieke zelfreclame op kosten vd gemeenschap, etc. etc.?

   • Arie Koomen wil mij door u laten uitsluiten van dit forum omdat hij het met mij oneens is. Dat is niet erg democratisch en ook geen fatsoenlijke manier van discussiëren.

 6. Welke ‘beledigingen’ bedoel je eigenlijk, Arie Koomen? Wat klopt er niet aan wat ik schreef over dit forum? Zijn hier dan wél gebruiksregels die op een eerlijke manier worden gehandhaafd?

  ‘Hoge zetel boven het Stadsplein’? Bedoel je ons huis, Arie? Hoop jij dat jouw medestanders daaraan genoeg hebben om onze ramen in te gooien zoals zij ook al onze voordeur hebben ingetrapt en onze naambordjes hebben gevandaliseerd? Rotterdamse toestanden. Is dat jouw wens, democraat Arie?

 7. Ik ben met de heer Bos in gesprek, maar kennelijk voelt u zich terecht aangesproken. Ieder normaal mens zal de kwalificatie zelfverklaard journalist voor iemand met 60 jaar professionele ervaring bij gerenommeerde bladen als een belediging beschouwen. U vindt de moderatie niet eerlijk: de enige moderator is de heer Bos dus die vindt u niet eerlijk. Zijn dit persoonlijke beledigingen? Ieder mens met normaal fatsoen vindt dat. Excuses aan de heer Bos zouden u passen
  Waarom zou ik voor mijn mening betaald moeten worden? En de slachtofferrol staat u nogal slecht.

  • App is nu eenmaal niet goed snik, maar hij weet dat zelf niet. Een zielenpoot dus. Maar ook zielenpoten is er nu eenmaal vrijheid van meningsuiting. Hij meent dat als ik u de foto met iemand sta, ik zijn waakhond wel moet zijn. Alsof iedereen die ooit op tv is verschenen met een presentator of verslaggever inhoudt dat die twee hetzelfde denken. Maar hij heeft nu eenmaal zo’n hekel aan bepaalde politici dan hij zich niet kan bedwingen om zijn ergernis steeds weer te herhalen.

 8. Een journalist die als blogger de journalistieke ethiek en bijbehorende regels niet meer respecteert, kan niet langer aanspraak maken op de naam, de status en de privileges van journalist. Simpel.

  De moderatie van dit forum is niet gebaseerd op controleerbare regels want die zijn er niet.

  Johan Bos doet en laat met onze reacties en discussiebijdragen wat hij wil. Hij laat daarbij zijn persoonlijke sympathieën, antipathieën en vooroordelen prevaleren.

  De willekeur regeert hier en dat is geen democratisch beginsel.

   • Op het moment dat u zich in een openbare discussie mengt, doet u dat als burger, niet als journalist.

    Als u mij hier beschimpt (‘zielepoot’, ‘niet goed snik’, ‘ga naar een dokter’), gedraagt u zich niet als de neutrale en eerlijke moderator waarvoor ik in mijn allereerste reactie pleitte.

 9. Ah, nog een schepje erbovenop! En aanklager en rechter tegelijk. Daar kan ik niet tegen op. Genoeg tijd aan u verspild! Ik wens Johan wijsheid.

 10. In mijn eerste reactie pleitte ik voor een openbaar forum voor lokaal politiek debat mét deugdelijke gebruiksvoorwaarden en eerlijke moderatie. Wat daarna volgde was typerend voor aard en niveau van het publieke debat in Amstelveen.

  Johan Bos claimt de privileges van het journalist-zijn en de vrijheid van een gewone bloggende burger. Het is van tweeën één, of, zoals de Engelsen zeggen: You can’t have your cake and eat it.

  Als er geen verschil was tussen een journalist en een gewone burger, dan zou er niet zo’n uitgebreide Code voor de Journalistiek hoeven zijn.

  Dat er voor een discussieforum regels moeten zijn en dat de handhaver daarvan (de moderator) onpartijdig en betrouwbaar moet zijn, spreekt vanzelf.

  Een pleidooi voor uitsluiting, een verwijzing naar iemands woning (‘Wij weten je te vinden’) en persoonsgerichte kwalificaties (‘zielepoot’) door de moderator zouden dan worden ontmoedigd.

  • Blijkbaar kunnen volgens u het zijn van journalist niet samen gaan met het zijn van een gewone blogger. Ervan afgezien dat media nu eenmaal ingezonden brieven hanteren (die inderdaad digitaal wat sneller gaan), kan een journalist dus volgens u geen blog hebben. U bent echt niet goed snik. Sorry, ga eens bij een arts langs, want het wordt nu wel erg dramatisch met u.

 11. Iedere journalist kan tevens columnist en blogger zijn, maar een blogger die zich niet houdt aan de Code van de Journalistiek mag zich geen journalist noemen en de status en privileges van die functie claimen.

  Met uw partijdige opstelling en met uw denigrerende opmerkingen over een kritische reageerder diskwalificeert u zich als onpartijdige moderator van het openbare forum voor lokaal politiek debat waarvoor ik in mijn allereerste reactie pleitte.

 12. Ik beoordeel een journalist op zijn journalistieke werk mits en zolang dit in overeenstemming is (althans niet in strijd is) met de Code voor de Journalistiek.

  Wat een journalist in zijn vrije doet als blogger, reageerder en deelnemer aan het publieke debat, moet híj weten, zolang hij dat maar geen journalistiek noemt.

  Een journalist die bewust in strijd handelt met de journalistieke regels en ethiek is in mijn ogen geen journalist.

  Er wordt veel aan belangenbehartiging, lobbyisme en vriendjespolitiek gedaan onder een valse vlag van onafhankelijke en betrouwbare journalistiek. Dit mag aan de kaak worden gesteld als zijnde een vorm van misleiding, misbruik, oplichting en/of bedrog.

  Houd alstublieft eens op met mij gek, niet goed snik, zielig, dramatisch, etc te noemen. Ik weet nu wel hoe u over mij persoonlijk denkt. Het constant uiten daarvan in een discussie op een openbaar forum voor politiek debat is irrelevant, vervelend en onfatsoenlijk.

  • Verslaggeving doe ik in de artikelen, waarop u altijd commentaar heeft dat soms niet eens op de inhoud slaat, maar waar u als het even kan het Stadsplein en de A9 met de haren bij sleept. U blijft twee dingen door elkaar halen: Het vak en de wat die vakman in zijn vrije tijd doet. Maar ik ben in uw ogen helemaal geen journalist, dus waar hebt u het over ten aanzien van mij? Het wordt echt tijd dat u een andere site zoekt. Deze ergert u alleen maar omdat uw standpunt volgens u onvoldoende wordt gedeeld. U beschuldigt mij van ‘misleiding, misbruik, oplichting en/of bedrog’. Ik ben dus een bedrieger, wat volgens u natuurlijk geen belediging is, want het is uw mening dus die kan niet beledigend zijn (volgens u). Ik zou ziek van u worden als ik niet wist dat u redelijk gestoord bent. Mijn advies: Zoek een andere site, waar men u in de openbaarheid wel serieus neemt. Hier staat kennelijk niemand aan uw kant.

 13. U trekt een te grote schoen aan. Wat ik schreef over lobbyisme etc. onder de valse vlag van onafhankelijke journalistiek sloeg slechts zeer gedeeltelijk op u.

  Zolang dit in Amstelveen het enige openbare forum is voor lokaal politiek debat zal ik daarvan dankbaar gebruik blijven maken. Ik heb ettelijke keren mijn waardering geuit voor uw waardevolle werk als lokale kroniekschrijver.

  Dat er voor dit forum geen deugdelijke gebruiksregels zijn en dat u geen onpartijdige moderator bent, moet ik helaas voor lief nemen zolang een partij als bbA niet doet wat zij op dit gebied zou moeten doen om een open en eerlijk lokaal publiek debat mogelijk te maken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.