De gemeente is partner in de coalitie van een gezonde zwangerschap voor elke vrouw, die voor het kind een ‘kansrijke start’ betekent. Gezondheid voor, tijdens en na de zwangerschap blijkt een goede voorspeller van problemen op latere leeftijd. De coalitie Kansrijke Start bestaat uit professionals uit Huisartsen coöperatie Amstelland, Participe Amstelland, gemeente Amstelveen en Aalsmeer, verloskundigen Amsterdam Amstelland, Ziekenhuis Amstelland, GGD Amsterdam, de Kraamvogel, Zorg & Zekerheid, Centering en Pharos.

Deze partners werken samen aan vier urgente thema’s: conflictscheidingen, vroegsignalering, schaarste (armoede / minima) en ontmoeten.

Zestien procent

Wethouder Frank Berkhout (Jeugd):  “Zo’n zestien procent van alle Nederlandse kinderen heeft bij de geboorte een valse start. Daardoor krijgen ze later vaker psychische en fysieke problemen, zoals gedragsproblemen, overgewicht of hart- en vaatziekten. Ook komen ze vaker in aanraking met jeugdhulp. Die eerste 1.000 levensdagen zijn dus echt belangrijk. Met ‘Kansrijke Start’ willen we gezinnen zelfredzamer maken en kinderen echt helpen. Van dit steuntje in de rug in het begin, profiteert een kind een leven lang.”

Helft zwangere vrouwen

Een mooi voorbeeld is ‘Centering Pregnancy’. Een nieuwe vorm van zwangerschapsbegeleiding waarbij zwangere vrouwen niet meer alleen maar als groep naar een controle gaan. Bijna de helft van alle Amstelveense zwangeren doet hieraan mee. Zij krijgen eerst alleen de zwangerschapscontrole en daarna in de groep informatie over de zwangerschap, bevalling en het ouderschap. Omdat dit in een groep gebeurd, leren vrouwen elkaar kennen, hebben ze steun aan elkaar en wisselen ze makkelijker ervaringen uit.”

Er zijn voorlichtingsavonden over borstvoeding, ook in het Engels, en een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige helpt in Stevig Ouderschap het zelfvertrouwen van ouders te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. “Verder is er hulp voor kinderen in echtscheidingssituaties in de vorm van groepsinterventies”, zegt Berkhout. “Tegelijkertijd werkt de coalitie zelf ook aan hun samenwerking om elkaar sneller te vinden en van elkaar te leren.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.