De uit India afkomstige internationale school Amity, gevestigd in het voormalige Van Leergebouw aan de Amsterdamseweg, heeft uitstel aan de gemeente gevraagd om het leerlingental te laten groeien. Het slaagt er niet in dit jaar al op vierhonderd leerlingen uit te komen. De teller staat nu op driehonderd, zegt de gemeente. De laatste miljoen komt als de vierhonderd bereikt zij.

De gemeente draagt het € 1,25 miljoen van het startkapitaal van vijfmiljoen euro subsidie. Sinds enkele jaren wordt telkens een deel ervan doorgeschoven naar een volgend jaar, omdat het afgesproken aantal leerlingen niet werd gehaald.

5 miljoen

Als startkapitaal krijgt Amity, vooral bevolkt door Indiase jongens en meisjes, in totaal 5 miljoen euro, waarvan de helft van het Rijk en ook € 1,25 miljoen van Amsterdam.

Amity geeft de schuld van het ondermaatse leerlingental aan corona. Door het Covid-19 virus moesten veel expats naar hun thuislanden afreizen, waardoor het afgesproken aantal leerlingen niet binnen de overeengekomen tijd kon worden gehaald. Overigens kwam Amity traag op gang en zaten leraren in het begin thuis omdat er vrijwel geen leerlingen waren. Daardoor werd de betaling van de laatste miljoen keer op keer uitgesteld.

Regio

Een goed internationaal onderwijsaanbod belangrijk om Nederland aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven, vinden zowel de rijks- als de lokale overheid. Ook regionaal hecht men daar veel waarde aan. ‘Veel internationals met kinderen wonen in de gemeenten Amstelveen en Amsterdam. Samen met het rijk investeren deze gemeenten daarom in Amity’, zegt de gemeente. Tot nu toe heeft Amity vier miljoen subsidie gekregen.

Uitstel

Amity heeft tot dit schooljaar tijd om te groeien naar 400 leerlingen en zo het laatste miljoen van de subsidie te ontvangen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd, omdat het naar B&W menen niet reëel is nu al het afgesproken leerlingen te halen, Amity hiervoor tot het schooljaar 2023 – 2024 de tijd te geven. Het rijk en de gemeente Amsterdam zijn al akkoord. De raad van Amstelveen beslist in november.

4 COMMENTS

  1. Iedereen heeft recht op onderwijs, maar waarom moet een buitenlandse commerciële onderwijsinstelling voor grotendeels Indiase kinderen nog eens extra gespekt worden door de Nederlandse belastingbetaler, terwijl expats al 30%minder inkomstenbelasting betalen. Ze zijn nodig voor onze economie,maar dat betekent nog niet dat ze aan alle kanten bevoordeeld moeten worden door de overheid. Dit kweekt kwaad bloed en vreemdelingenhaat. Dus bezint ,eer ge begint.

  2. Subsidie en huisvesting in heempark was cadeautje van een voormalige A’veense Burgemeester aan een steenrijke Indiase familie die in VK worden aangemerkt als ‘ongewenst’. Voldoen nu nog niet aan de eisen en over 5 jaar nog steeds niet. “mark my words”.

    • Kan best waar zijn wat je zegt, maar dat is dan niet de schuld van de burgemeester maar van de meerderheid in de raad. Overigens zou ik dan graag een link ( liefst meerdere)zien waarin staat dat deze familie als “ ongewenst” wordt bestempeld in de UK. Dat maakt het geheel geloofwaardiger.

      • @ Frank Bikker. Je lokt mij bijna uit om problemen te krijgen om aangeklaagd te worden wegens smaad. Het blijft echter onbegrijpelijk dat een miljardairs familie een subsidie ‘fooi’ van 5 miljoen krijgt en georganiseerde huisvesting op de m.i. verkeerde locatie voor een school. Alsof er in A’veen al niet genoeg Internationale scholen opereren ? De link met de verontwaardiging in de UK kan ik niet meer vinden (weggehaald) maar even op Google en je komt terecht bij o.a. een andere familie aangelegenheid (in Duitsland) waardoor de ‘founder’ van Amity zich ook daar niet meer laat zien. Ik kan mij herinneren dat de Gemeente Raad destijds niet blij was om niet vooraf te zijn geraadpleegd over de toezegging in India van onze Burgermoeder op het familie diner. Mogelijk heeft het archief van Amstelveenblog hierover nog wel wat informatie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.