Er is ook in Amstelveen al jarenlang een misplaatste jacht op mensen met een bijstandsuitkering gaande, vindt de SP. Zonder dat zij het wisten kregen die ‘verdachten’ kruisjes achter hun namen. Over de gang van zaken heeft de SP vragen gesteld aan wethouder Van Ballegooijen.  

Via een WOB-verzoek kreeg de fractie stukken in handen over de dienst Werk en Inkomen, zegt burgerraadslid Wil Roode (foto). “In een van die stukken staat te lezen over jarenlange fraudemeldingen.”

Bedrijf

Volgens haar blijkt het commerciële re-integratiebedrijf Matchez fraudesignalen door te geven aan de gemeente. Matchez moet met bijstandsuitkering zou helpen werk te vinden, maar houdt zich dus al jarenlang bezig met het doorgeven van fraudesignalen, zonder dat het besproken is met de gemeenteraad of zelfs met de werkzoekenden die voor hulp aankloppen bij de gemeente, zegt Roode.

Zij wijst er op dat wethouder Marijn van Ballegooijen onlangs een persbericht liet uitgaan over het boekje ‘rechten en plichten’, dat van januari meer over rechten gaat dan het oude boekje, waarin vooral plichten werden belicht.

Zaken

Maar daarin staat nergens dat als men wordt doorgestuurd naar Matchez dat bedrijf eventuele fraudesignalen over een cliënt naar de gemeente doorstuurt, constateert Roorde. “Op de website van de gemeente is dat ook niet te vinden. De SP weet dat Matchez gaat stoppen met re-integratiewerkzaamheden, maar gaat door als You Taal, een nieuw bedrijf met dezelfde medewerkers. En de gemeente doet daar weer zaken mee, zegt Roode. “En die medewerkers geven nu al jarenlang fraudesignalen doorgeven aan de gemeente.”

Dubbele pet

De SP wil dat de wethouder verantwoording aflegt over deze misplaatste fraudejacht door mensen die gespecialiseerd zouden moeten zijn in het zoeken naar werk voor mensen met een uitkering, meldt de partij. “Blijkbaar hebben die een dubbele pet op en vindt het college dat normaal.”

Volgens Roode worden in de problemen gekomen mensen, die een beroep doen op de gemeente en op zoek zijn naar werk, gezien als potentiële  fraudeurs. “De gemeente moet als overheid volledig transparant zijn en dat is zij niet in Amstelveen. Daarom wil de SP opheldering over de rol van een extern commercieel re-integratiebedrijf dat zich met de fraudejacht op mensen in de bijstand bezig houdt.”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.