Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is bang dat de tarieven van zwembad De Meerkamp onaanvaardbaar omhoog gaan als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen, het zwemmen er zou afnemen. In een motie gaat de fractie er bij de gemeenteraad, die volgende week de begroting behandelt, op aandringen die hogere kosten dan maar ten laste van de algemene reserve te laten komen.

BBA-raadslid Ewa Petiet wijst op een artikel in De Volkskrant, waarin wordt gesteld dat van de sportaccommodaties vooral zwembaden en overdekte ijsbanen te lijden hebben door de sterk gestegen energietarieven en zij dit wellicht zullen moeten doorberekenen aan de gebruikers.

Afspraken

Dat mag in Amstelveen niet gebeuren, vindt bbA. In haar motie wil bbA het gemeentebestuur oproepen met exploitant AmstelveenSport te komen tot afspraken om de zwemtarieven voor volgend jaar op het niveau te houden van 2021. Financiële consequenties en risico’s van de stijgende energieprijzen moeten volgens de fractie worden meegenomen in de evaluatie met AmstelveenSport.

Die zou ook met voorstellen moeten komen hoe onevenredige prijs- en kostenstijgingen in de toekomst ‘structureel kunnen worden opgevangen door bijvoorbeeld de bestaande indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage aan te passen in het licht van de totale kostenstructuur van AmstelveenSport.’

Centrum

Ewa Petiet: “BbA ziet het zwembad als een centrum van de sport- en bewegingsmogelijkheden in Amstelveen. Zwemmen is voor alle kinderen van essentieel belang en het zou te gek zijn als kinderen of volwassenen moeten afhaken omdat het leren zwemmen te duur wordt. Wij vinden het belangrijk  dat onze kinderen altijd kunnen leren zwemmen tegen een aanvaardbaar tarief.  Wij vinden het belangrijk om nu zekerheid te bieden aan onze inwoners en aan AmstelveenSport dat de tarieven van het zwembad niet zullen stijgen als gevolg van de sterk oplopende energiekosten”.

1 COMMENT

  1. En hupsakee nog meer potverteren uit de algemene reserve terwijl het gros van de Amstelveners helemaal geen gebruik maakt van het zwembad. Wederom 100% verkiezingsretoriek.
    Hoe zou het toch komen dat het vertrouwen in de politiek onder de NL-bevolking de afgelopen jaren zo gekelderd is.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.