B&W zeggen zich niet herkennen in het door de SP samengestelde en aangeboden ‘Zwartboek’ vol casussen over door de gemeente slecht behandelde minima en statushouders. De SP houdt samen met de FNV daarom zondag 7 november een demonstratie van 14.00 tot 16.00 uur op het terrein aan de Poel achter het raadhuis.

De organisatoren willen naar hun zeggen aandacht vragen voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld door de gemeente en het aan haar gelieerde re-integratiebedrijf Matchez. Beide zijn gevestigd in het raadhuis.

Afstand

In een brief aan de raad aan de raad neemt wethouder Marijn van Ballegooijen namens het college van B&W uitdrukkelijk afstand van beschuldigingen van de SP-fractie ten aanzien van onze medewerkers. In het Zwartboek waren aan de hand van casussen veel klachten verzameld over bejegening van cliënten door ambtenaren. “De situaties die de SP-fractie aanhaalt, zijn grotendeels bij ons bekend. Wij achten het niet juist om over individuele casussen in het openbaar te discussiëren”, schreven B&W aan de gemeenteraad.

Eenzijdig

Volgens Van Ballegooijen zijn de situaties eenzijdig, selectief en onjuist zijn weergegeven. De SP meldt klachten te hebben verzameld onder meer via haar hulpdienst, maar volgens B&W werkt ondersteuning van cliënten door die dienst “belemmerend en contraproductief” bij een klachtenprocedure.

“De SP-hulpdienst vraagt standaard om een schriftelijke afhandeling en zowel het klachtenteam als eventueel leidinggevenden lukt het vaak niet om in gesprek te komen met de betreffende cliënt. Onze ervaring met cliënten met soortgelijke casuïstiek die wel met ons in gesprek gaan, is dat wij bijna altijd tot een gezamenlijke oplossing komen”, reageerde de gemeente op het zwartboek. Al gaat er bij de 5000 inwoners die steun krijgen van de gemeente ook volgens haar ‘wel eens wat mis’, maar over het algemeen doet men het juist heel goed, constateren B&W.

Structureel

Maar volgens de SP is er sprake van iets wat structureel fout zit, bij de gemeente. “De SP vraagt zich af hoeveel zwartboeken er nog gemaakt moeten worden om het college te overtuigen van de misstanden”, zegt de partij, die de reactie van B&W op het zwartboek kil noemt. Zij beschuldigt er het college van niet in te gaan op de inhoud. Het getuigt volgens de SP van een “ingesleten bestuurscultuur die men niet wenst de veranderen.”

Het gemeentebestuur weigert om te onderzoeken wat er aan de hand is met de bejegening van cliënten, vindt de SP. “Met het terzijde schuiven van het Zwartboek worden ook de suggesties en aanbevelingen wederom genegeerd. Ondertussen blijven inwoners van Amstelveen geconfronteerd worden met een gemeente die vijandig en wantrouwend is. Het gevoel onrechtvaardig behandeld te worden wordt door de reactie van het college alleen maar versterkt.”

Kamerlid

Haar demonstratie, waar SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent en vice-voorzitter FNV Kitty Jong spreken, is bedoeld om gedupeerdeneen hart onder de riem te steken, zegt de partij. “Het wordt een manifestatie waarop aandacht wordt gevraagd voor de harteloze bejegening van deze kwetsbare Amstelveners.” Ook de gedupeerden kunnen daar zelf het woord voeren.

De gemeente zegt dat verschillende keren de SP-fractie is uitgenodigd om casussen deze met B&W te bespreken. “Waar een verschil van inzicht blijft, zijn de gangbare procedures, via bezwaar en beroep of de klachtencoördinator en ombudsman, de aangewezen plek om tot een onafhankelijk oordeel te komen.”

4 COMMENTS

  1. B&W herkent zich nooit ergens in als het negatief uitvalt of ze verwijzen naar instanties die het adagio hebben van; Wij van WC eend adviseren enz……..
    Maar als zelfs een vakbond er zich mee gaat bemoeien ,geeft toch wel te denken, want een bond houdt altijd wel de regels en de wet heel goed tegen het licht.
    Past zeker in de “nieuwe bestuurscultuur” vanuit Den Haag die is gaan waaien sinds Rutte 4 met de langste formatie aller tijden in Nederland bezig is.

  2. “De SP houdt samen met de FNV daarom zondag 7 november een demonstratie van 14.00 tot 16.00 uur op het terrein aan de Poel achter het raadhuis.”

    Dit is nóg een reden waarom bestuur en ambtenaren van Amstelveen vasthouden aan hun excentrieke en exclusieve locatie aan de Poel: Demonstraties en protesten blijven daar ongemerkt.

  3. Als ik dit artikel aanklik om te zien of er reacties zijn, wordt er weer een nieuwe ‘unieke lezer’ bijgeteld. Ik maak bezwaar tegen deze misleiding. Een stadskroniek moet eerlijk zijn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.