Terwijl men in Brussel een dominant beleid voor heel Europa wil voeren, kijkt de Amstelveense politiek blijkbaar niet verder dan de grenzen van het grondgebied. Nou ja, men bemoeit zich even ondemocratisch als de EU met de regio, maar wijlen raadslid Harry van den Bergh (PvdA) wist al dat daar eigenlijk Amsterdam het voor het zeggen had. Enige democratische legitimiteit binnen andere gemeenten in Metropool Regio Amsterdam (MRA) ontbrak, waarschuwde hij.

In Brussel heeft Frans Timmermans zijn Green Deal bedacht, een volstrekt onlogisch programma, en Nederland lijkt zich daarbij neer leggen. Amstelveen ook. Snel van het gas af, praat men de nationale regering – en in wezen de EU – hier na.

Klimaat

Maar er is toch iets geks aan de hand. Terwijl Polen bestookt wordt omdat het zegt dat de eigen wetgeving boven die van de EU gaat, bepaalt ieder land afzonderlijk welk klimaatbeleid men er wil volgen. Dat slaat natuurlijk als een tang op een varken als het klimaat echt een wereldprobleem. Maar terwijl Duitsland en België kerncentrales willen sluiten om meer gascentrales te bouwen en daardoor ook meer CO2 uitstoten, zegt Timmermans daar niks over.

Meineed

In Amstelveen moeten we, de landelijke overheid volgend, van het gas juist af. Zonnepanelen, windmolens en biomassa (met de grootste centrale in achtertuin Diemen) is de toekomst, gelooft de lokale politiek. Die politici zijn niet gewend zelf na te denken, plegen meineed als zij hun ambtseed afleggen (want zij beloven in elk geval aan hun fractie het daarmee eens te zijn) en ventileren nooit een persoonlijke mening over wat landelijk aan de orde is.

Merkwaardig is dat zelfs Diederik Samsom ‘op termijn’ kernenergie wil toestaan. Die is weliswaar kabinetschef van commissaris Timmermans, maar ook wetenschapper en heeft als zodanig natuurlijk al uitgerekend dat men, als iedereen van het gas af gaat en elektriciteit gebruikt, men onmogelijk in de behoefte aan energie kan voldoen, al zetten we het hele land vol windmolens en zonneweiden, waar dus geen huizen kunnen staan.

Duur?

Enigszins onbegrijpelijk is dat hij, waarschijnlijk om zijn baas niet teveel voor de voeten te lopen, over ‘op termijn’ praat. Men had met kernenergie moeten beginnen toen de eerste op subsidie draaiende molens en ook gesubsidieerde zonneweiden er kwamen. Dan was die constante ellende niet nodig geweest. Het tegenargument dat de geen CO2 uitstotende kernenergie te duur zou zijn, ook al door Timmermans betoogd, is klinkklare onzin. Als men ook voor die kerncentrales de subsidiekraan open zet, is er in elk geval geen vuiltje aan de lucht en kan de gemeente stoppen met subsidiëren van alle mogelijke de energietransitie bevorderende middelen, los van wat het Rijk doet.

Amstelveen en Nederland zijn Europa niet, al lopen beide daar slaafs achteraan. Dat Duitsland en België nu de kerncentrales willen sluiten, zorgt natuurlijk voor méér Europese CO2 uitstoot. Of Amstelveen nou van het gas los komt, met in de nieuwe wijken niet eens meer een leidingnet daarvoor, of niet. Een protest zal uit Amstelveen niet klinken. Want alleen binnen grenzen denken is kennelijk de opdracht van lokale politici.

1 COMMENT

  1. De hr. Bos heeft hier een heel sterk punt, dat het natuurlijk waanzin is, dat men in de omringende landen aardgas ziet als schoon en hier niet. Enige coördinatie binnen de EU zou wel handig zijn. Plaatselijk zou het misschien ook handig zijn om zich meer te richten op energiebezuiniging, minder woon/werkverkeer ipv tegelwippen e.d. Leuk hoor, maar of dat nu zoden aan de dijk zet?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.