Ontwikkelaars van bouwprojecten moeten eerder praten met omwonenden. Pas daarna willen B&W, overigens onder voorwaarden, meewerken aan zo’n initiatief. Het college, dat daartoe besloot, loopt daarmee vooruit op de Omgevingswet, die in juli volgend jaar van kracht wordt.

B&W verwachten ook kennis, ervaringen, ideeën en belangen uit de buurt en willen die samen met het specialisme van de bouwer tijdig in beeld brengen.

Initiatief

Praten met de buurt moet in het vervolg volgens de gemeente vooraf gaan aan wat mensen en bedrijven met bouwinitiatief willen; ook de gemeente zegt in een vroeg stadium de omgeving te gaan polsen, alvorens het bestemmingsplan te wijzigen. Bij het beoordelen en besluiten over bouwinitiatieven, is de gemeente naar zij zegt van plan de participatie in de omgeving en de belangen van de omwonenden mee te wegen.

Vroegtijdige participatie

Nu gaat dat ook volgens wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening nog anders. “De huidige werkwijze Ruimtelijke Projecten dateert uit 2011 en is vastgesteld midden in een economische crisis”, zegt ze. “We leven inmiddels in een andere tijd. Amstelveners tonen zich steeds meer betrokken bij hun leefomgeving en willen dat er eerder naar hen wordt geluisterd.”

Beter

Overigens komen die denkbeelden ongeveer overeen met de nieuwe Omgevingswet, waarbij de bevolking meer de gelegenheid krijgt zorgen, wensen of ideeën te uiten. “Daar kan een plan alleen maar beter van kan worden”, vindt Gordon, die ook wijst op de rol van de gemeenteraad. Ook die wil eerder betrokken worden bij bouwplannen, alvorens daarover te besluiten.  Raadsleden hebben volgens de wethouder het afgelopen jaar meegedacht over het verbeteren van de werkwijze en participatie. “We lopen met de nieuwe werkwijze vooruit op nog op te stellen participatiebeleid fysiek domein, met spelregels voor participatie, de Omgevingswet.”

Startnotitie

Tot nu toe praatte de gemeente met omwonenden bij de voorbereiding van een zogenoemde concept-Startnotitie, al was dat niet wettelkijk vereist. De komende  Omgevingswet verandert dat. Die schrijft voor dat de gemeenteraad kan bepalen dat participatie verplicht is bij bouwinitiatieven die niet in het bestemmingsplan passen. Overigens worden de diverse bestemmingsplannen vervangen door één gemeentelijk omgevingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe wet past de gemeente haar werkwijze in de verkenningsfase vast aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.