De nieuwe voorrangsregeling voor woningzoekenden in het primair onderwijs en de zorg heeft een eerste match opgeleverd. Vorige week kreeg een Amstelveense een woning toegewezen van Eigen Haard. Wethouder Rob Ellermeijer bracht haar dinsdag een bezoek en feliciteerde haar met de nieuwe woning.

De zogeheten Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2021 is dit jaar ingevoerd. “Voor Amstelveen is het belangrijk dat er voldoende medewerkers zijn in de zorg en het primair onderwijs”, zegt Ellermeijer.

Tekorten

Overigens drong D66 in de gemeenteraad, woensdag bij de behandeling van de Perspectiefnota,  aan op wat zijn noemde ‘onorthodoxe’ maatregelen. Maar waarschijnlijk praatte fractievoorzitter over iets dat B&W al hebben geregeld. Overigens gaf onderwijswethouder Berkhout toen wel toe dat er vacatures zijn in het onderwijs.  “Om te voorkomen dat er grotere tekorten ontstaan willen we deze medewerkers met een huisvestigingsprobleem voorrang geven op een sociale huurwoning”, zegt Ellermeijer. “Ingezetenen van Amstelveen krijgen daarbij voorrang, maar ook kandidaten van buiten de gemeente komen in aanmerking.”

 

Twintig woningen

De gemeente heeft met woningcorporatie Eigen Haard afgesproken dat er dit jaar twintig woningen direct worden toegewezen aan medewerkers in de zorg en het primair onderwijs. Ook in 2022 wordt een nog nader te bepalen aantal woningen hiervoor gereserveerd. Na twee jaar wordt de regeling geëvalueerd. Die geldt overigens niet voor medewerkers uit het voorgezet onderwijs, omdat in die groep volgens de gemeente een andere vraag op de woningmarkt aan de orde is; men wil daar graag een duurder huis, overeenkomstig een inkomen dat geen sociale huurwoning zou rechtvaardigen.

 

Criteria

Voor de regeling komen kandidaten uit de zorg in aanmerking die werken in de jeugd- en thuiszorg, zorginstellingen of in het ziekenhuis en directe zorg verlenen of ondersteuning bieden aan patiënten en cliënten.

Kandidaten werkzaam in het onderwijs moeten bevoegd leerkracht zijn in het primair onderwijs. Aanmelden voor het jaar 2021 kon tot februari. Geïnteresseerden voor 2022 kunnen terecht op www.amstelveen.nl/voorrangvoorzorgenonderwijs voor de criteria en meer informatie over aanmelden.

 

Woonagenda

De Voorrangsregeling Beroepsgroepen 2021 vloeit voort uit de Woonagenda 2020-2023 waarin het woonbeleid van de gemeente is vastgelegd. In de agenda is aangegeven dat met de woningcorporaties afspraken gemaakt worden over toe te wijzen woningen aan diverse doel- en beroepsgroepen. Eerder werd een voorrangsregeling ingevoerd voor Amstelveners tussen 28 en 34 jaar die nog steeds geen huurwoning hebben gevonden.

 

Ook verruimde de gemeente al de starterslening om Amstelveense woningzoekenden eerder de mogelijkheid te bieden een huis te kopen. Deze regeling is sinds vorig jaar ook van kracht voor onderwijspersoneel werkzaam als bevoegd leerkracht in het primair of voortgezet onderwijs in Amstelveen, alsmede zorgpersoneel met een aanstelling van minimaal 20 uur per week bij een Amstelveens zorginstelling, ongeacht of men woonachtig is in Amstelveen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.