Is de gemeente beleidsmatig en financieel betrokken geweest bij de proeven met jongeren uit Ons Tweede Thuis om die een verlengde leerweg te bieden? Dat vragen schriftelijk SP en GroenLinks in de gemeenteraad aan B&W. De pilot bestaat drie jaar en werd gestart om leerlingen die op hun 18e de praktijkschool verlaten via de verlengde leerweg een betere startkwalificatie op de arbeidsmarkt te geven.

Als er een vervolg komt willen de raadsleden Stieneke Kruijer (GL) en Marina Casadei (SP) weren hoe B&W de werkverdeling zien tussen Ons Tweede Thuis, re-integratiebedrijf AM Match en het gemeentelijk Werkplein betreffende begeleiding van kwetsbare jongeren voor het verkrijgen van een baan.

Evaluatie

Volgens de raadsleden is er over de proef een evaluatie geweest en zij vragen die met de gemeenteraad te delen. En zij willen ook weten of de gemeente bij een eventueel vervolg van pilot van plan is daaraan mee te werken en om welk soort ondersteuning het dan gaat.

Een derde pilot met kwetsbare jongeren is onlangs gestart.  Volgens de raadsleden zijn in augustus de eerste leerlingen van de Verlengde Leerweg geslaagd. Zeven leerlingen volgden aan de Academie van Ons Tweede Thuis een traject van anderhalf jaar, met allerlei trainingen. Uiteindelijk was het doel een passende werkplek te vinden, betaald of onbetaald.

Helderheid

Volgens Stieneke Kruijer is belangrijk dat de gemeenteraad helderheid krijgt over de taakverdeling van de diverse instanties. Uit gesprekken met Ons Tweede Thuis van SP en Groen Links bleek dat financiering nogal complex is en er nog afspraken moeten worden gemaakt met de gemeente voor het vervolg, zeggen de twee fracties. ‘Ook het betalingssysteem is diffuus.’

Wil Roode van de SP: “Mensen met een beperking staan nooit voor in de rij als het gaat om ondersteuning en juist in deze tijden van Corona willen wij de stand van zaken weten over hoe dit soort trajecten verlopen.”

Foto: Kruijer (links) en Roode

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.