De uitzendvergunning voor de lokale omroep blijft bij RTV Amstelveen. Dat heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) aan zowel de gemeente als omroep zelf meegedeeld. De aanvraag om een licentie van de nieuwe omroepstichting AAN!, waarmee de gemeente in zee wil gaan, is door het Commissariaat niet in behandeling genomen.

Rob Ellermeijer

Die was ook pas drie dagen voor een door de gemeente bij het Commissariaat aangevraagde hoorzitting ingediend, terwijl RTA dat al anderhalf jaar geleden deed, maar de bijbehorende advisering door de gemeenteraad steeds uitbleef. Tenslotte stuurde die een negatief advies, waarmee het CvdM geen kant uit kon. Het Commissariaat vond ook wel dat de gemeente er lang over had gedaan en had weinig waardering voor de haast waarvan kennelijk ten aanzien de nieuwe omroep sprake is.

Negatief

De coalitie (gesteund door CDA, ChristenUnie en SBA) in de gemeenteraad besloot tot het ‘negatieve’ advies over erkenning van RTVA als lokale omroep omdat de omroep niet aan drie van de zeven door B&W gestelde criteria voldeed in een bedrijfsplan. Maar die criteria waren niet de door de wet voorgeschreven voorwaarden op basis waarvan het CvdM een oordeel uitspreekt. Dat heeft alleen te maken met de vraag of de omroep een rechtspersoon is die radio en tv voor de lokale gemeenschap wil bedrijven. Overigens presenteert de nieuwe stichting AAN! zich volgende week woensdag aan raadsleden.

Vijf jaar

Tegen het besluit van het Commissariaat kunnen belanghebbenden overigens nog wel

Roel Smit

bezwaar maken. Maar zowel de wethouder als waarnemend voorzitter van RTVA kreeg van die instantie het advies eens rustig met elkaar om tafel te gaan zitten. De vergunning geldt voor vijf jaar, van het tijdstop af waarop de vorige was verlopen (augustus 2019).

Tijdens de hoorzitting kreeg de gemeente, vertegenwoordigd door de wethouder en twee gemeentelijke juristen, de gelegenheid haar bezwaren tegen RTVA duidelijk te maken. Maar niet met het door haar gewenste resultaat. De gemeenteraad heeft het adviesverzoek ruimer geïnterpreteerd en ook andere criteria in stelling gebracht dan de Mediawet toestaat.

Inhoudelijk

“In haar zienswijze en de mondelinge toelichting daarop tijdens de hoorzitting van 26 oktober 2020, voert de gemeente Amstelveen aan dat artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 niet alleen een formeel vereiste inhoudt, maar ook een inhoudelijk toetsingscriterium bevat. Het Commissariaat deelt de opvatting van de gemeente Amstelveen niet”, zegt het CvdM letterlijk. Noch in de wetgeving noch in de parlementaire geschiedenis vindt dat steun voor de opvattingen van de gemeente.

Zorgvuldig

Over de nieuwe omroepstichting, waarmee B&W kennelijk in zee wilden gaan en die een subsidie bij de gemeente heeft aangevraagd en die in januari al wilde uitzenden, zegt het CvdM dat zij pas 3,5 maand na het advies van de gemeenteraad met het verzoek om een licentie kwam. “En twee maanden nadat het Commissariaat de gemeente Amstelveen en RTVA op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om RTVA als lokale publieke media-instelling aan te wijzen. Het Commissariaat acht het dan ook in strijd met de zorgvuldige besluitvormingsprocedure om deze nieuwe aanvraag in behandeling te nemen in deze fase van het besluitvormingsproces.”

NH Media

Net als RTVA wilde AAN! samenwerken met NH Media. Ellermeijer zei tijdens de hoorzitting onvoldoende vertrouwen in RTVA te hebben om een toereikend aanbod te kunnen bieden aan de gemeente Amstelveen. “De heer Ellermeijer vervolgt dat de oprichting van Stichting AAN! Amstelveen inclusief het samenstellen van het pbo tijd nodig heeft gehad”, staat in het verslag van de hoorzitting van het Commissariaat. Dat de aanvraag van AAN! zo laat binnen kwam bij het commissariaat is volgens Ellermeijer dus begrijpelijk.

9 REACTIES

 1. “In strijd met de zorgvuldige besluitvormingsprocedure”

  “deelt de opvatting niet over inhoudelijk toetsingscriterium”

  In gewone mensentaal: de gemeente is onbehoorlijk bezig, en de gemeente moet zich niet inhoudelijk en vanuit de politiek bemoeien met een publieke omroep.
  BAM! Amstelveen en de VVD krijgen de deksel op de neus.

  Grote kans dat de gemeente nu HEEL VEEL belastinggeld gaat inzetten voor allemaal nutteloze juridische procedures.

 2. Tja blijft natuurlijk het feit dat de slaapstad Amstelveen in mijn ogen veel te onbenullig is voor een eigen locale zender. En als er dan eindelijk iets valt te melden (b.v. een liquidatie of kerkbrand) dan moet je voor nieuws en updates bij AT5 of RTV-NH zijn. Kortom RTVA voegt niets toe en kost ons als belastingbetaler alleen maar geld.

  Verder een overwinning voor de democratie, de regelgeving en het goede fatsoen.
  Menig college zou om zo’n oorwassing zijn afgetreden.

 3. “Noch in de wetgeving noch in de parlementaire geschiedenis vindt dat steun voor de opvattingen van de gemeente.. [ ] .. in strijd met de zorgvuldige besluitvormingsprocedure .”

  Het is hier al vaker gezegd: Amstelveen gaat steeds meer lijken op het Hongarije van Orbán die ook maling heeft aan wetten en procedures van een rechtsstaat.

 4. En ja hoor B&W (lees VVD/Rob Ellermeijer) blijft volharden. In een brief aan de gemeenteraad stellen ze dat – ondanks de terechtwijziging richting Amstelveen! – dat het commissariaat het negatieve advies van de gemeenteraad niet heeft overgenomen ondanks de ‘zorgvuldige onderbouwing en toelichting’. Binnen de termijn zal moeten worden besloten of hiertegen bezwaar zal moeten worden aangetekend…

  En dan komt ie…B&W vinden dat dit besluit van innovatie en vernieuwing in het lokale medialandschap niet in de weg staat. En dus gaat AAN en NH Media zich presenteren op 25 november.

  Sja.Ze hebben zich wel erg ingegraven.
  AAN! KAN simpelweg tot augustus 2024 geen publieke omroep worden tenzij ze RTV Amstelveen overnemen of RTV Amstelveen de uitzendlicentie inlevert (gaan ze niet doen). Dus AAN is een COMMERCIEEL initiatief.

  En als de gemeente daadwerkelijk AAN gaat financieren, dan kan je je afvragen of dat mag. Mag de overheid marktverstorend te werk gaan? Want waarom zou AAN wel geld mogen krijgen en dit blog niet? Of ieder ander commercieel initiatief????

 5. De grap is trouwens dat het raadsbesluit van 1 juli jl. spreekt van adviseren over een nieuwe licentie-aanvraag IN OVEREENSTEMMING MET DE MEDIAWET….
  Dat is dus niet het geval! Dus…
  En aangaande het afbouwen van de subsidie zou afbouw alleen op basis van overleg zijn. Nu ze de licentie behouden kan je je afvrgen of B&W nog wel correct handelt…….

  Dit besloot de gemeenteraad met steun van VVD, SP, SBA, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en AVA op 1 juli jl.
  1. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) te adviseren de stichting RTVA, conform artikel 2.61 derde lid van de Mediawet 2008, niet langer aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Amstelveen
  2. na de besluitvorming van het CvdM te zijner tijd adviseren over een nieuwe licentie-aanvraag in overeenstemming met de mediawet alsook zoveel mogelijk aansluitend op de door de raad gestelde kaders;
  3. naar aanleiding van beslispunt 1 de subsidie aan RTVA af te bouwen op basis van een in overleg met RTVA op te stellen plan dat erop gericht is om de subsidie per 1 januari 2021 te beëindigen

 6. Hier een link naar de laatste brief van het college en het besluit van het CvdM.

  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/ed546ab1-af61-41ff-9ac5-be1bb331997c

  Misschien is het een beter idee dat de raad -inclusief de coalitiepartijen- de wethouder tot de orde gaat roepen en hem verzoekt zijn persoonlijke kruistocht tegen RTVA te staken. Het heeft nu wel genoeg tijd en geld gekost. Daarbij heeft het CvdM een hint als een heipaal gegeven dat bezwaar maken wel kan, maar dat de kans dat het bezwaar gegrond zal worden verklaard de facto nihil is. Dus dames heren van de coalitie en wethouder, get on with it en gedraag je niet collectief als een kind dat zijn zin niet heeft gekregen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.