Omdat de druk op de ondergrond steeds groter wordt, moet volgens de gemeente bij vervanging en verbetering van de riolering meer dan ooit rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie.

Floortje Gordon

Het wordt steeds natter, droger en heter en daar moet Amstelveen zich op voorbereiden. Dat staat in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) dat het college van B en W heeft opgesteld en samen met een actieplanter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, naar verwachting op 16 december.

 Bestrating

De gemeente neemt maatregelen om regenwater en rioolwater te scheiden om overtollig water beheerst te laten wegstromen naar bermen, sloten of speelweiden. Daarnaast gebruikt zij bestrating die meer water doorlaat en stimuleert zij groene daken.

Wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid, Waterbeheer) zegt dat de gemeentelijke ambities in samenhang moeten worden bekeken. Zo biedt bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering, maar ook de energietransitie, volgens haar kansen om op het gebied van klimaatadaptatie iets te doen. “Dit is nodig om de stad in te richten op extreme buien, de sponswerking van de bodem te vergroten en te zorgen voor een goede waterbeheersing. Eerst water vasthouden waar dat kan, dan water bergen voor opvang of hergebruik en tot slot afvoeren waar dat niet anders kan is het devies. We doen dat niet alleen, we hebben daar verschillende overheden, maar ook bedrijven en inwoners hard voor nodig.”

Rioolheffing

De gemeente investeert de komende zes jaar € 23,7 miljoen in de riolering, waaronder 2,2 miljoen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Door effectief en efficiënt te werken gaan de komende jaren de kosten voor riolering voor inwoners niet omhoog.

Stimuleren
De gemeente vraagt ook inwoners en bedrijven een steentje bij te dragen. Daar zijn verschillende voorbeelden van. Zo kan gebruik worden gemaakt van subsidie voor groene daken en adviseert de gemeente over afkoppeling van regenpijpen van de gemeentelijke riolering. Recent heeft de gemeente een eerste proef gedaan met het ophalen van tuintegels om ruimte te maken voor meer groen in de tuinen. Zo kan het regenwater beter weglopen en in de grond zakken en blijft het rondom het huis koeler bij extreme hitte.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.