Men moet het politieke ABC een beetje kennen om bijvoorbeeld vergaderingen van de gemeenteraad te kunnen begrijpen. Het alfabet daar wijkt nogal eens af van wat de ‘gewone’ burger daaronder verstaat. Daarom is ook een afzonderlijk verklarend woordenboek nodig, dus niet naar de Van Dale grijpen. Een korte versie van de eerste letters. Rest volgt.

A: Amen. Hebreeuws woord voor ‘het zij zo’. Mening van coalitie op alle voorstellen van B&W.

B: Babbelen. Kunst die raadsleden in meer of mindere mate verstaan. Praten zonder iets te zeggen, omdat het besluit al vast ligt. De slimste raadsleden bedienen zich van babbeltrucs.

C: Constructief overleg. Politieke zegswijze voor ‘niets bereikt’ dan wel met ruzie uit elkaar gegaan.

D:  Democratie. Theorie dat het volk iets heeft te zeggen over hoe het bestuurd wil worden. Wordt nooit praktijk. Volk mag één keer in de vier jaar stemmen, daarna hebben politieke partijen het voor het zeggen. Door raadsleden in verkiezingstijd gedane beloften worden dan met voeten getreden.

E: Electoraat. Marktsegment waarop politieke partijen in verkiezingstijd actief zijn. Door marketing in de stijl van ‘u vraagt wij draaien’ poogt men zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen, ook als dat een draai van 180 graden vergt.

F: Fractie: Ploeg in de gemeente waarin men, in strijd met de ambtseed, als raadslid belooft aan onderlinge ideologische kadaverdiscipline te voldoen.

G: Gemeente: Grondgebied met eigen bestuur. In theorie is gemeenteraad hoogste bestuursorgaan, in praktijk de ambtelijke bureaucratie, die via Burgemeester en Wethouders (dagelijks bestuur) zegt wat er moet gebeuren.

H: Hamerstuk: Voorstel van B&W dat klakkeloos door de gemeenteraad wordt overgenomen. Er komen steeds meer hamerstukken, want in de gemeenteraad kan er volgens nieuwe procedure alleen nog met een motie op worden gereageerd.

I: Informatie: Communicatie van politiek en gemeente naar burgers en pers, alleen als reclame-uiting. Voor politieke partijen ziet men die vooral in verkiezingstijd.

J: Jaknikkers. Ander woord voor lokale politici, in elk geval voor coalitie in de gemeenteraad. Hoewel er tien verschillende partijen zijn, is van politieke standpunten in de praktijk weinig te merken.

K: Kandidaat. Iemand die graag raadslid wordt, maar het zover nog niet heeft geschopt. Staat wel op verkiezingslijst van een partij op door bestuur bepaalde volgorde. Op volgorde van de lijst kan men worden gekozen, tenzij kiezers die verstoren met zogenoemde voorkeurstemmen. Zo kwam Jacqueline Höcker in raad nieuwe partij AVA.

L: Lokale Omroep. Volgens gemeenteraad enige journalistieke medium in Amstelveen en (wegens de camerageilheid van raadsleden) alleen als tv-zender. Lokale radio is een muzikale hobbyzender.

M: Motie. In een document weergegeven mening van een partij. Tegenwoordig, samen met amendement, dankzij nieuwe spelregels enige manier om nog iets in de gemeenteraad kwijt te kunnen, nadat een voorstel van B&W al met streng gelimiteerde spreektijd in raadscommissies is behandeld.

N: Notitie of nota.  Document waarin beleid van de gemeente wordt aangegeven door B&W. Wordt door gemeenteraad altijd goedgekeurd, want meerderheid is de coalitie.

O: Openbaarheid. Toneelspel in raadzaal. Men doet of daar beslissingen worden genomen, terwijl achterkamers daartoe dienen. De wet schrijft voor dat vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissie openbaar zijn, wat een probleem is voor gemeente en ambtenaren. Meeste bijeenkomsten van raad zijn – onder andere namen – besloten.

P: Pers. Hebben ambtenaren en bestuurders de pest aan. Gemeente heeft wel persberichten producerende afdeling, die voornamelijk voor promotie dienen en moeilijk zijn niet te onderscheiden van advertenties.

Q: Quota. Minimum aantal leden van gemeenteraad en raadscommissie dat in vergaderingen aanwezig moet zijn in die te laten doorgaan. Blijkt er altijd zijn, hoewel de meerderheid, vooral in de raad, zwijgt en als stemvee aanwezig is. Op historische uitzonderingen na, wordt altijd met de fractie meegestemd. Persoonlijke opvattingen zijn niet welkom.

 R: Regionaal. Bestuurssysteem, waarin diverse gemeenten participeren, om democratie uit te bannen. Wijlen PvdA-raadslid ageerde tegen Metropool Regio Amsterdam met het argument dat de democratische legitimiteit daarin zoek was.

S: Spreektijd. Methode om praten van volksvertegenwoordigers te beperken. Raadsleden komen soms aan punten op de agenda niet meer toe. Geldt ook voor antwoorden van B&W.  In de praktijk kan het college spreektijd ‘op gebruiken’ voordat heikele onderwerpen aan de beurt komen.

T: Transparantie. Veel gebruikt woord in laatste tien jaar, voorheen nooit. Betekent openheid voor de burgers. Theorie die nooit praktijk als het aan raadsleden ligt.  Burgemeester Bas Eenhoorn sprak zelfs over ‘radicale transparantie’; begrip dat haaks staat op Amstelveense politiek.

U: Urbanisatie. Verstedelijking, waar Amstelveen naar streeft. Nu de grond op is wil men steeds meer verdichten, want het inwonertal moet groeien. Haaks daarop staat dat de gemeente ‘groen’ wil blijven. Utopie die de burger niet begrijpt, tenzij hij politicus is.

V: Voorstel. Door B&W aan de gemeenteraad gedaan. Doorgaans door heel dat orgaan, in elk geval door de coalitie, gesteund. Voor heikele voostellen kreeg college in geheim allang groen licht van coalitie,  meerderheid in de raad.

W: Waaien. Laat men doorgaans verkiezingsbeloften, als men als raadslid is gekozen. Bedoeling is dat men ook zijn politieke kleur afschudt, omdat ‘samen doen’  de slogan is voor de nu tien partijen. Trouw blijven aan eigen politieke standpunt wordt door meerderheid niet op prijs gesteld.

X: Xenofobie. Afkeer van vreemdelingen, waar gemeentebestuur niets van wil weten. Anderzijds zijn die en de lhbti-gemeenschap enig kenmerk van inclusief Amstelveen. Om homogemeenschap te eren, wappert door haar ontwikkelde regenboogvlag minstens eenmaal per jaar op het raadhuis, zodat segregatie van alle anderen ontstaat.

Y: Yell. Engelse woord voor kreet. Raadsleden kramen doorgaans kretologie uit.

Z: Zweverig. Kenmerk van veel taal die raadsleden gebruiken. Ander woord voor zaniken en zeiken dat in raadszaal door velen wordt gebezigd om te voorkomen dat burger er iets van begrijpt.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.