Het loopt fout met de kledingbank aan Galjoen als maatschappelijke instelling. Het bestuur wil er een commercieel bedrijf van maken en heeft vrijwilligers die het daar niet mee eens zijn er uit gewerkt, nu misbruik makend van de coronacrisis. Die boodschap vingen althans SP en ChristenUnie op en zij stelden daarover schriftelijke vragen aan wethouder Marijn van Ballegooijen van Welzijn.

In Amstelveen bestaat de kledingbank al 25 jaar en er komen zo’n achthonderd gezinnen uit Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Minima kunnen er namelijk voor een gering bedrag kleding voor zichzelf en hun gezin aanschaffen.

Koers

“Deze maatschappelijk-sociale organisatie staat en valt met de vrijwilligers die ervoor zorgen dat de klanten op een vriendelijke manier worden ontvangen en wegwijs gemaakt”, zeggen de twee fracties. Maar juist die vrijwilligers maken zich nu zorgen over de commerciële koers, die naar zij zeggen het bestuur inslaat. Daaraan wordt het maatschappelijke aspect ondergeschikt gemaakt. Zeven van de vrijwillige medewerkers zijn weggestuurd, van wie er overigens twee weer terug mochten komen.

 Ambtenarij

Bij de ambtenarij van de gemeente kregen die vrijwilligers ook geen steun. Volgens een van de ambtenaren ging het om een interne aangelegenheid van de kledingbank, zeggen SP en ChristenUnie, die het met die opvatting absoluut niet eens zijn. Zij wijzen er op dat de kledingbank jaarlijks subsidie krijgt van de gemeente. “Het de bedoeling is dat dit geld zo goed mogelijk wordt besteed ten behoeve van de klanten van de kledingbank”,  vinden Maria Csasadei en Bert de Pijper van respectievelijk de SP en de CU.

Inzicht

Zij willen weten of de wethouder op de hoogte is van de onrust bij de kledingbank en of hij opheldering wil vragen aan het bestuur over de nieuwe koers. Ook vragen zij welke opdracht de kledingbank ten aanzien van de dienstverlening aan klanten eigenlijk heeft.

Het bestuur is volgens de beide fracties niet transparant. “Vrijwilligers worden niet betrokken en hebben onvoldoende inzicht in waar het bestuur mee bezig is. Ze krijgen geen verslagen van de bestuursvergaderingen en achteraf te horen welke veranderingen er worden doorgevoerd”, zeggen ze. Overigens krijgen ook de vrijwilligers van de Voedselbank die niet. Maar de vraag rijst volgens de vragenstellers wel wie toezicht houdt op het bestuur van de gesubsidieerde instelling en aan wie het verantwoording moet afleggen.

Onderlinge band

Op de website van de kledingbank mag dan staan dat veel waarde wordt gehecht aan een goede onderlinge band, in de praktijk is daar weinig van te merken, vinden de in opstand gekomen vrijwilligers.

Volgens de heengezonden vrijwilligers werd de corona uitbraak aangegrepen om hen ‘af te serveren’, wegens hun leeftijd. Maar zij zijn er van overtuigd dat hun kritische houding naar het bestuur toe niet op prijs wordt gesteld en dit de werkelijke reden is dat zij niet meer welkom zijn. SP en CU: “Is het college genegen in gesprek te gaan met de vrijwilligers en het bestuur van de kledingbank?”

3 REACTIES

    • U suggereert hiermee het één en ander. Misschien heeft u gelijk, misschien niet, maar wat ik mij wel afvraag vormen die opmerkingen van die vrijwilligers dan geen aanleiding voor andere politieke partijen vragen te gaan stellen aan die vrijwilligers en bestuur. Iedereen is er trouwens, mee gebaat dat deze instelling goed functioneert.

      • Ik suggereer hooguit dat ze het bestuur niet om een reactie hebben gevraagd dan wel hebben gekregen, omdat zulks niet blijkt uit hun schriftelijke vragen. Hoor en wederhoor begrijp je wel?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.