Tegen het besluit dat de gemeenteraad woensdag 23 september dreigt te nemen en uitbreiding van de gymzaal van de school ‘De Bloeiwijzer’ omvat, zijn omwonenden opnieuw in verzet gekomen. De waren ook al tegen de plannen voor de bouw rond wijkcebntrum Alleman. In de stichting Allemansbelang i.o. verenigde buurtbewoners vinden dat de inpassing van de gymzaal in een bredere gebiedsvisie ontbreekt, weer groen verloren gaat en direct omwonenden niet zijn geconsulteerd.

“Weer een gemiste kans van de gemeente”, zegt voorzitter Harold Horsman van de stichting. De raad gaat komende woensdag waarschijnlijk akkoord met een krediet van € 1,5 miljoen voor uitbreiding van de gymzaal, die overigens ook door de wijk gebruikt kan worden. De actiegroep geeft toe dat helpen van een groep kwetsbare jongeren (want op De Bloeiwijzer wordt speciaal onderwijs gegeven) op zich een prachtig initiatief is, maar vindt dat de gemeente zich niet van haar beste kant liet zien door gebrek aan participatie en het weer wegnemen van groen.

Groen

“De geplande uitbreiding van de gymzaal voor de SBO, als vervolg op de eerdere verdubbeling van het schoolgebouw, gaat weer ten koste van een drietal hoge, volwassen en gezonde eiken en divers groen op en rond het schoolplein”, meldt de stichting. “De bij de schooluitbreiding toegezegde compensatie in de vorm van een zogenaamd minibosje is nog steeds niet gerealiseerd en ontbreekt blijkens een door het schoolbestuur rondgestuurde circulaire nog steeds op de schetsen.”

De Stichting Allemansbelang i.o. zegt grote vraagtekens te hebben bij de verhouding verloren boomjaren en een voorlopig nog ‘volledig onduidelijk plan voor groencompensatie’. Waarom kiest de gemeente hier voor steen en beton als oplossing voor een gezonde leefomgeving? vraagt zij zich af.

Politiek

Het zit haar dwars dat geen van de politieke partijen de wethouder heeft gevraagd hoe het nou met participatie van bewoners in de wijk zit bij het tot stand komen van de plannen. Er is alleen na een vergadering van een raadscommissie door het schoolbestuur naar een beperkt aantal omwonenden een briefje je gestuurd, zegt de stichting.

Wethouders

Hoewel zij niet negatief tegenover de plannen voor een sportgelegenheid voor deze kwetsbare groep leerlingen en de beoogde bredere openstelling voor de wijk staat, meent zij dat dit plan, niet buiten de omwonenden om behandeld had mogen worden. De wethouders Berkhout (Onderwijs) en Gordon (Groen & Wonen) hadden minimaal tot een gezamenlijke gebiedsvisie met hen moeten komen, vindt zij.

Weg kwijt

Volgens Horsman is de gemeente ‘compleet de weg kwijt als het gaat over het verkrijgen van draagvlak voor op zich goedbedoelde projecten in de wijken’. Hij zegt dat het ene na het andere project uit de gemeentelijke mouw wordt geschud, zonder ook maar op enige manier de bewoners te betrekken bij de uitgangspunten van projecten. “Daardoor denkt de politiek goede sier te kunnen maken en worden de bewoners opgezadeld met de negatieve effecten van alle plannen”, zegt hij. “Dit plan leidt opnieuw tot grote onvrede onder de bewoners van Bankras-Kostverloren. Men is de salamitactiek van de gemeente meer dan zat.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.