De SP-fractie in de gemeenteraad zegt dat een aantal cliënten van het gemeentelijke Sociaal Team bij haar zorgen heeft zorgen geuit dat team. In verband daarmee heeft raadslid Marina Casadei schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Marijn van Ballegooijen van welzijn. Volgens de fractie maken de betreffende cliënten zich zorgen over privacygevoelige informatie die ten raadhuize ambtelijk naar andere afdelingen wordt uitgewisseld.

Marina Casadei

Die klanten vragen zich ook af of zomaar informatie mag worden opgevraagd bij derden, zoals huisartsen, zegt de SP. Bij de partij zijn gevallen bekend van zorgmeldingen die zijn gedaan door onder andere medewerkers van het Sociaal Team, zonder daarover de betrokkenen cliënten te informeren, zegt zij.

Vertrouwen

“De SP van mening is dat medewerkers van het Sociaal Team een vertrouwensrelatie moeten hebben met hun cliënten. Het is daarom van het grootste belang dat de privacyregels worden gerespecteerd en nageleefd.”

De fractie wil van de wethouder weten of een voor de leden van het sociaal team een Data Protection Impact Assessment (DPIA) heeft plaatsgevonden, die krachtens de Algemnene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zou zijn en of dan het DPIA-rapport aan de raad kan worden gezonden.

Mandaat

De SP wil ook weten wat waartoe medewerkers van het Sociaal Team precies een mandaat hebben wat betreft de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet. “Kunt u de raad dit mandateringsbesluit toesturen?”, vraagt Casadei. Zij wil ook weten welke ambtenaren zijn gemandateerd om een zogenoemde zorgmelding te doen. Cliënten van het ST krijgen overigens volgens de SP ter ondertekening een formulier voorgelegd, waarmee zij toestemming geven voor het ambtelijk inwinnen van (ook privacygevoelige) informatie. De SP vindt dat in het bestaande toestemmingsformulier onvoldoende wordt uitgelegd met welk doel bepaalde gegevens worden opgevraagd. Zij vraagt of B&W die mening delen. De in het bestaande formulier voorkomende formulering dat informatie kan worden opgevraagd ‘die nodig is voor de inzet van het Sociaal Team’ is volgens de fractie té algemeen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.