Om bijvoorbeeld woninginbraken, zakkenrollerij en vooral zogenoemde ondermijning (onderwereld die in de bovenwereld opduikt) in Amstelveen te doen verminderen komen B&W met het ‘Actieplan integrale veiligheid 2020-2021’, waarvan de uitwerking op ruim zeven ton is begroot. Overigens maakt verkeersveiligheid er geen deel van uit. De focus ligt op openbare orde en veiligheid en ondermijning.

Het plan is de uitwerking van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en draagt volgens de lokale overheid bij aan ‘een veilige stad voor inwoners, ondernemers en bezoekers’. Het laat overigens ruimte voor tussentijdse bijstelling, bijvoorbeeld in het kader van de cononacrisis, die het aantal woninginbraken deed afnemen, maar een stijging van de cybercriminaliteit veroorzaakte (waar overigens op gemeentelijk niveau weinig aan is te doen).

Relatief veilig

Volgens burgemeester Tjapko Poppens is veiligheid een speerpunt van B&W. “Amstelveen is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag blijven”, vindt hij. Het Actieplan geeft naar zijn mening een helder beeld van wat de gemeente gaat doen en wie wat doet. “Het stelt ons in staat gerichter actie te nemen en meer vooruit te kijken en beter te anticiperen op (nieuwe) situaties en trends.”

Beter samenwerken

Intussen blijven kennelijk nog steeds bij de veiligheid betrokken partijen langs elkaar heen werken. Zij moeten elkaar beter en sneller weten te vinden, zegt het actieplan. “Activiteiten moeten beter op elkaar worden afgestemd. Door in een vroegtijdig stadium en gecoördineerd aan te pakken kunnen we op (middel)lange termijn veel problemen voorkomen. En gaat het onverhoopt toch mis, dan helpt een integrale aanpak om personen de juiste (na)zorg en perspectief te bieden.”

Twee jaar

Het actieplan geeft aan wat de gemeente in de komende twee jaar denkt te gaan doen om

Tjapko Poppens. Foto: gemeente Wijk bij Duurstede

criminaliteit terug te dringen, onveilige situaties te voorkomen en het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. Voor een effectieve aanpak neemt de gemeente zich voor te werken aan versterking van de informatiepositie en intensief samen te werken met bijvoorbeeld politie, brandweer en woningcorporatie. Daarbij ligt inhoudelijk de focus op twee actieprogramma’s: openbare orde en veiligheid en aanpak ondermijning. Woninginbraken onder de 350 oer jaar dalen, wat nog altijd ongeveer één inbraak per dag is.

Speerpunten

Verder zijn als speerpunten genoteerd de aanpak van de problematiek rond verwarde personen, woonfraude, zijn diefstal, veiligheid thuis en op straat, veilig ondernemen, veilig opgroeien en het tegengaan van (jeugd) overlast.

Een prioriteit is de aanpak van ondermijning, die zich volgens het actieplan sluipenderwijs nestelt in de lokale samenleving. De gemeente zegt daar barrières tegen te willen opwerpen en voorkomen dat goedwillende ondernemers de dupe worden van criminele activiteiten.

Middelen

Zij zegt in het actieplan een breed scala aan middelen en werkwijzen in te zetten om het veiliger te maken in Amstelveen. ‘Het verzamelen, analyseren en duiden van informatie is van groot belang om ontwikkelingen en trends in beeld te krijgen.’

Het plan is naar haar mening er ook op gericht de capaciteit effectief in te zetten crimineel gedrag te ontmoedigen, bijvoorbeeld door woningen te sluiten na de vondst van drugs en cameratoezicht. Intussen gaat de gemeente door met het geven van subsidies voor veiligheid verhogende maatregelen en voorlichting over inbraakbeveiliging.

Woningen

Crimineel gebruik van woningen vormt een bedreiging van de openbare orde (ondermijning, verloedering, overbewoning, verbreking van de sociale cohesie, broedplaats criminaliteit, aanzuigende werking, et cetera), zegt het actieplan. “Daarnaast nemen de veiligheidsrisico’s toe voor bewoners en omwonenden. zoals brandgevaar bij hennepplantages en overbevolking. Verkeerd gebruik van woningen heeft vaak een negatieve impact op de leefbaarheid van een straat of buurt. Op grote schaal betekent het dat er minder woningen beschikbaar zijn voor gezinnen. Personen die zich laten inschrijven in een woning waar ze niet wonen kunnen ten onrechte uitkeringen en toeslagen aanvragen”, noemt het plan als vormen van criminaliteit.

Regie

De regie op de uitvoering van dit Aktieplan ligt bij het gemeentelijke team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de afdeling Veiligheid en Handhaving. Maar aan de uitvoering werken veel interne- en externe partners mee, want de gemeente heeft een – steeds meer noodzakelijke – integrale aanpak voor ogen. Behalve de politie als belangrijke partner voor de uitvoering wordt ook het gemeentelijke team Handhaving Openbare Ruimte genoemd.

Er zijn naast de prioriteiten en strategische thema’s in dit plan, waarop de focus ligt, veel reguliere processen.

12 REACTIES

 1. De burgemeester praat hier over sociale cohesie. Ik vind dat ook een groot goed, maar dan moet men zich er wel van bewust zijn, dat je dat niet krijgt door maar onbeperkt expats proberen binnen te krijgen. Ook niet door buurtcentra op te heffen en men moet zich er van bewust zijn ( maar dat is men heus wel, maar men doet of zijn neus bloedt) dat sociaal wat zwakkere wijken meer moeite hebben om allerlei activiteiten te ontplooien, aangezien in de wat betere nu eenmaal meer talent/know how zit om dat te doen. Daarom zeg ik dat bijvoorbeeld naar sommige wijken meer menskracht moet met de opdracht wat meer de kar te trekken. Maw de filosofie dat alles uit de bevolking moet komen geldt niet overal in gelijke mate voor een zelfde resultaat.

  Misschien ook eens handig dat burgemeester Poppens in Den Haag gaat aandringen om uitbreiding van het justitieapparaat, want de laatste 15 jaar men er landelijk een potje van heeft gemaakt.

 2. Nooit geweten dat het in Amstelveen zo erg is. Mijnheer Bikker zegt iets over expats, wat mij een tikkeltje racistisch in de oren klonk, die mensen worden nooit door de autochtone gemeenschap geaccepteerd Dus hoezo cohesie. En dan zeggen dat ze wel iets met de misdaadcijfers te maken kunnen hebben. Verschrikkelijk. Dit doet me heel erg pijn.

  • Komt dat ook niet omdat veel expats geen contact willen, of heel erg tijdelijk hier zijn om door de gemeenschap geaccepteerd te worden? Dat u de heer Bikker beschuldigd van racisme vind ik wel een grove uitspraak. Expats in Amstelveen hebben 138 verschillende nationaliteiten. Erg kort door de bocht hoor.

   • 138 verschillende nationaliteiten? Het is nogal wat. Vraag me af hoe Bikker de misdaad gaat verdelen over dit aantal. Bijv. Palestijnen zijn meer vertegenwoordigd in de misdaad scene dan Eskimo’s?

  • Palestijnen? Waar haal je die opeens vandaan? Palestina is van de kaart geveegd. Israëliërs maken trouwens 10x zoveel slachtoffers als de Palestijnen.

   • Ik haal ze nergens vandaan. Of zouden er geen Palestijnen of Eskimo’s tussen al die expats kunnen zitten. Ik praat niet over Israëliërs die overal ter wereld slachtoffer zijn van Palestijnse expats.

  • De Palestijnen zijn in hun eigen land slachtoffer van Israëlische expats, die daarbij 10x meer slachtoffers maken dan het Palestijnse verzet.

 3. De relatief veilige gemeente heeft de laatste tijd wel veel te maken met straatroof. ou het een optie zijn om Handhaving een fiets te geven of gewoon laten wandelen, want nu zien we ze alleen maar met een rotgang langs rijden op scooters om zo snel mogelijk parkeerboetes uit te delen. Het oude “bikers-team” in ere herstellen bijvoorbeeld.

 4. Parkeerboetes leveren geld op. Daarom zie je handhavers vaak met drie tegelijk over parkeerplaatsen struinen. Dat gaat ten koste van andere handhaving.

 5. Ik vind dat de bovenstaande opmerkingen ten koste gaan van de handhavers. Ik zie ze genoeg andere dingen doen, zoals in de wijkwinkelcentra controleren op de coronamaatregelen, op parkeerplaatsen voertuigen controleren, bij scholen staan , contacten onderhouden met de jeugd enz. en ja ook soms boetes uitdelen. Daarbij vergeten de bovenstaande critici dat er nu eenmaal gebrek is aan deze mensen door bezuinigingen en het waardeloze personeelsbeleid van de afgelopen 20 jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.