Net als de SP vroeg fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA woensdagavond, bij de behandeling van de zogenoemde Perspectiefnota door de gemeenteraad, aandacht voor kwetsbaren. Veenboer noemde expliciet de Voedselbank en legde er de nadruk op dat de gemeente zich nu al moet wapenen, ook financieel, voor een tweede golf van het coronavirus.

Esther Veenboer

De SP, overigens als enige partij weer tegen de nota, drong er bij monde van fractieleider Patrick Adriaans op aan de lasten voor de inwoners niet te verhogen en maar af te zien van de theorie dat heffingen voor allerlei diensten van de gemeente kostendekkend moeten zijn.

Internationaal

Ten aanzien van de internationalisering van de stad, waarop het

Patrick Adriaans

gemeentebestuur trots lijkt, merkte hij op dat die niet moet ontaarden in het van hot naar her slepen van producten en mensen en het aantrekken van meer toerisme, terwijl Amsterdam daar juist paal er perk aan wil stellen. Ook hij was een voorstander van het meepraten over het financiële beleid met de coalitie, waar die trouwens tegen was. De gemeenteraadsleden moeten samen een besluit nemen en dat moet niet alleen in achterkamertjes tot stand komen, vond hij.

Naar voren

Bert de Pijper

Door de coronacrisis moeten wel allerlei investeringen van de gemeente opnieuw worden overwogen, bleek ook ter vergadering. Zoals die er het zwembad. Er moet, vond Actief voor Amstelveen (AVA) een nieuw programma van B&W komen. En zij moeten bepaalde projecten ter wille van de economie naar voren halen, zei fractievoorzitter Michel Becker. Op dat punt kondigde hij een initiatiefvoorstel aan.

Groei

Fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie was er tegen dat B&W zich onder meer

Michel Becker (AVA)

richten op een groei van de gemeente naar 125.000 inwoners. Dat is althans in de Perspectiefnota (contouren van financiële kaders voor de komende jaren) een van de scenario’s. Er is er ook één van 100.000 inwoners in 2040, waar De Pijper zich meer in kon vinden. Hij vond 125.000 irreëel, maar een motie – die toch de meerderheid niet zou halen – daarover trok hij later in. De door B&W voorziene groei is ‘van de gekke’, vond hij.

Floortje Gordon

Maar door alle bouwplannen die nu op stapel staan, komt de stad zo al aan 100.000 inwoners, reageerde wethouder Floor Gordon. “Van 125.000 inwoners gaat dit college niet uit. Het gaat ons niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit”, zei ze. Maar dat men niet boven de honderdduizend uit mag komen vond zij een te enge stellingname. Daarom ontraadde zij de motie.

Gelijkwaardig

De ChristenUnie vond ook dat de coronacrisis een raadsbrede aanpak verdient, net als bbA.

Percy de Robles

Het gaat volgens hem om gelijkwaardigheid van alle partijen en hij zag niets in een beleid waarbij de oppositie zich maar bij het college van B&W, en daarmee bij de coalitie, aansluit. “De hele Amstelveense politiek moet nu schouder aan schouder staan.”

Ouderen

Ouderenpartij SBA had het, zoals viel te verwachten, vooral over senioren. Die hebben vooral in verpleegtehuizen een periode van kommer, kwel en eenzaamheid doorgemaakt, constateerde fractievoorzitter Percy de Robles. Hij wees er op dat pensioenen achterlopen. “Wij voorzien financiële problemen bij een aantal.” Die hebben onder meer te maken met de gestegen kosten van thuishulp.

Openbaar vervoer

De Robles bediende zich onder meer van de oude wijsheid dat oude bomen moeilijk zijn te verplaatsen. Maar zei hebben dikwijls een eigen woning en daardoor een flink eigen vermogen, dat overigens in steen zit, maar niet allemaal een goed inkomen. Dat werkt stille armoede in de hand, zei hij.  Volgens hem moet eindelijk ook het openbaar vervoer veel beter aansluiten op de behoefte van ouderen in de gemeente. “Winkelstraten zijn veelal verdwenen of verdwijnen in rap tempo. Winkelcentra zijn niet makkelijk te bereiken. De oorzaak is meestal de loopafstand tussen de halte en de betreffende centra.  Aanpassing betreffende het OV is, gezien de vele ouderen en gehandicapten die in Amstelveen wonen een must. Een oplossing zou kunnen zijn, kleinere elektrische busjes.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.