De door de coronacrisis ontstane economische malaise heeft invloed op de komende gemeentelijke zogenaamde Perspectiefnota, waarin de contouren voor de volgende begroting staan. In de nota wordt het daarmee verband houdende financiële beleid gewoonlijk aangegeven, maar de onzekerheid maakt dat de gemeente niet te ver op wat er komt vooruit kan lopen. De nota 2021 wordt behandeld in de vergaderingen van de raadscommissies op 16, 17 en 18 juni en in de raadsvergadering van 1 juli.

Herbert Raat

Het college van B en W zegt de komende jaren volop in te zetten op behoud en herstel van bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie van Amstelveners. Daarbij wil het stadsbestuur vasthouden aan de koers uit het coalitieakkoord: ‘Op weg naar een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal.’

 Onzekerheid

Drie woorden die men in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s aantreft. Intussen kan ook wethouder Herbert Raat van Financiën niet om de talloze onzekerheden van dit moment en de gevolgen van coronacrisis voor Amstelveen heen. “Het zijn onzekere tijden waarin alles ter discussie staat”, zegt hij. “Daarom is het verstandig nu pas op de plaats te maken om later dit jaar bij de begroting de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is belangrijk om flexibel, wendbaar en proactief te anticiperen op wat de stad en onze inwoners nodig hebben.”

De Perspectiefnota 2021 is anders dan gebruikelijk en blijft beperkt tot enkele noodzakelijke begrotingsaanpassingen. Daarmee creëert het college de noodzakelijke flexibiliteit in deze coronatijd.

Omscholing

Doel van het college is naar het zegt de kansenongelijkheid te verminderen en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen. Daarbij denken B&W naar hun zeggen aan ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners en ondernemers die hun baan of bedrijf kwijtraken. Zij willen bijvoorbeeld kortdurende omscholingstrajecten aanbieden naar werk waar behoefte aan is na de coronacrisis. Ook jongeren en schoolverlaters die hun intrede doen op de arbeidsmarkt krijgen extra ondersteuning, zegt de gemeente. ‘Het college ziet de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ook als kans om goed gekwalificeerd personeel voor onderwijs en zorg te vinden en jonge, goede medewerkers voor de gemeentelijke organisatie te werven.’

Anderhalve meter

De gemeente verwacht dat in een langdurige anderhalvemetersamenleving het belang van goede maatschappelijke voorzieningen in de stad toeneemt. Mensen gaan minder ver en vaak op reis en zoeken hun vrijetijdsbesteding meer in de buurt, de eigen stad of regio. Dit betekent dat een gevarieerd cultureel aanbod en mogelijkheden voor sport- en sociale activiteiten op lokaal niveau van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid in de stad en het welzijn van Amstelveners.

“Wij streven de komende jaren naar de instandhouding van het rijke aanbod aan maatschappelijke activiteiten voor onze inwoners”, zegt wethouder Raat. “Aan instellingen die daarvoor extra steun van ons nodig hebben, vragen wij een tegenprestatie, gericht op versterking van de maatschappelijke participatie in Amstelveen. Voorbeelden zijn het Cobra Museum, dat nu vouchers uitgeeft aan middelbare scholieren voor een gratis bezoek aan de zomertentoonstelling, en de gratis voorstellingen voor Amstelveners met een cruciaal beroep die het Amsterdamse Bostheater gaat organiseren.”

Investeringsbeleid

De onzekerheden doen het college ook kiezen voor een behoedzaam investeringsbeleid. Noodzakelijke investeringen in leefbaarheid, verkeersveiligheid en onderwijshuisvesting gaan door als het financieel meerjarenperspectief daarvoor de ruimte biedt. Verder maakt het college de afweging voor grote investeringen in ambities uit het college-uitvoeringsprogramma 2018-2022 als er meer zicht is op de structurele ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.