Zonder ook maar iets af te willen doen aan de ernst van de ziekte, valt mij op dat er toch ten diepste ook voordelen aan corona kleven. Daar was wijlen Johan Cruijf al achter en diens filosofische opmerking ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ is sinds hij die uitsprak gemeengoed geworden. Maar dat het voordeel overgaat in misbruik van de Coronacrisis, is de Hongaarse regering te verwijten, die ver afstaat van de zogenoemd democratische Europese Unie. Maar de EU maakt totaal geen aanstalten dictatoriale staten eruit te gooien, zodat in Brussel een kostbare tandeloze tijger huist, die wel blaft maar nooit bijt.

Daarvan profiteert de Hongaarse premier Viktor Orbán, die zijn status als dictator nog versterkt door het misbruiken van de Coronacrisis. Hij heeft een twee derde meerderheid in het tot applausmachine voor zijn autocratische beleid verworden parlement, dus dat ging – oppositie of niet – bij voorbaat akkoord met alle eigenzinnige wetten die hij er al doorheen drukte. En nu weer is die het volkomen er mee eens dat Orbán voor onbepaalde tijd de noodtoestand afkondigde, die hem in staat stelt het parlement in feite volledig buiten werking te zetten.

Zoon

Viktor Orbán

Nee, ik ga niet zemelen over mijn in Amstelveen opgegroeide zoon, die als enige buitenlander wegens zijn journalistieke werk op een zwarte lijst (acht namen, van wie zeven Hongaren) terecht kwam en nu een gevangenisstraf van vijf jaar riskeert, omdat feiten wel eens door de regering Orban als ‘nep nieuws’ kunnen worden bestempeld. In feite heeft de premier de nationale media al, dankzij wetgeving en vriendjes in de leiding, in handen, maar het Coronavirus was er voor nodig om in die trant door te gaan. Behalve die al eerder door Orban doorgedrukte mediawet (die nu dus nog is versterkt) bereikte hij ook op onder meer rechtspraak, economie en cultuur al voor een democratie ongeoorloofde macht. Dat viel in Brussel verkeerd, die keer op keer ‘wake op calls’ naar Boedapest stuurde, maar daar wordt de dictator geenszins wakker van. Integendeel: Het weerhoudt hem er niet van zijn beleid steeds autocratischer te maken. “Het is nu erger dan in de communistische tijd”, pleegt mijn zoon Stefan te zeggen. En hij maakte ook die mee.

Vrijwel alle voor een land cruciale instanties worden geleid door familie en vrienden van Orbán. Zo werd een schoonzoon van gasfitter bevorderd tot directeur van het nationale elektriciteitsbedrijf, dat en passant – zonder over aankoop ervan de praten – op grond van mijn zoon een transformatorhuis bouwde, terwijl hij ontdekte dat er ook plotsklaps een weg overheen was gelegd. Zelf reageert hij laconiek: ‘Dit is nu eenmaal Hongarije, recht bestaat hier niet.’

Mediaraad

Terug naar Amstelveen. Het is verre van mij te zeggen dat het gemeentelijke beleid op dat

Floor Gordon

van Hongarije lijkt. En voornamelijk nationale wetgeving beschermt ons (nu nog?) tegen het lokale doorslaan in het tegenovergestelde van transparantie. Maar wat de media en nieuwsgaring betreft heeft ook het bestuur van deze stad in elk geval de schijn tegen. Er is een Mediafonds opgericht, voornamelijk omdat de redacties financieel onder druk staan. Aan zo’n raad zou in de tijd van kort na mijn aantreden in Medialand bij het (betaalde) Amstelveens Weekblad niemand hebben gedacht, al werd de berichtgeving van die krant wel eens openlijk in de gemeenteraad gehekeld. Of B&W daar niets aan konden doen, vroeg ooit een bij de voorloper van het CDA behorend raadslid. Nee, antwoordde destijds wijlen burgemeester Dirk Rijnders. De krant heeft nu eenmaal een eigen beleid en ik kan daar niets aan veranderen, zei hij.

Praktijk

In theorie zijn B&W het daarmee eens, maar ook in dit geval is de praktijk weerbarstiger, wat de oppositie in de gemeenteraad tot de opvatting bracht dat die met het mediafonds voor journalistieke producties de schijn tegen heeft. Een Mediaraad, overigens volledig benoemd door de politiek, geeft adviezen over die producties aan de wethouder voor mediazaken en die besluit erover na ambtelijke toetsing. Toegegeven: Hongarije is de schijn allang voorbij, maar de vraag blijft waarom Amstelveen die op zich zou willen laden. Dat vindt ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Maar die heeft volgens de een meerderheid in de gemeenteraad, de coalitie, geen verstand van mediazaken. Men kan dus over journalistieke zaken beter bij de politici te rade gaan, want die zijn de échte vakmensen op dat gebied, is blijkbaar de opvatting.

Communicatie

Vermoedelijk hebben de communicatie-experts van de gemeente een rol gespeeld in de voorbereiding van de voorstellen aan de gemeenteraad betreffende het mediafonds. Ik kan me niet voorstellen dat het volledig buiten hen om is gegaan. Maar de afdeling communicatie is alleen een reclamebureau voor B&W en het beleid van dat college. Wat de PR kan schaden, wordt niet naar buiten gebracht. Eigenlijk bedient de gemeente zich het liefst van eigen media, publiciteitskanalen die zij zelf volledig onder controle heeft.

Waar het Hongaarse parlement vrijwel in overeenstemt met de Amstelveense volksvertegenwoordiging is dat het voornamelijk functioneert als een applausmachine. De coalitie gaat daarin voorop, maar ook andere partijen hebben kennelijk geen andere mening dan die van B&W, zodat men zich kan afvragen waarom er liefst tien partijen nodig zijn die allemaal hetzelfde zeggen. Nou ja, op de SP en GroenLinks (en soms ChristenUnie) na misschien. Maar verder is iedereen voorzichtig, de toekomstverwachting koesterend ooit tot die nu uit drie partijen (VVD, D66 en PvdA) bestaande coalitie te mogen behoren, wat in Amstelveen nu eenmaal betekent goede vriendjes blijven met de VVD.

Voordeel

En als er tóch van een voordeel bij de verschrikkelijke coronacrisis moet worden gesproken: Men hoort weinig meer over duurzaamheid, klimaat, energie (van het gas af) enzovoort. Ook als bestuurders hebben nu wel iets anders aan het hoofd dan met windmolens te lopen. Zelfs wethouder Floor Gordon, die zowel economie als duurzaamheid in haar portefeuille meezeult, heeft het tegenwoordig voornamelijk over het beleid op dat eerste gebied. Maar als bedrijven en inwoners ooit de crisis weer te boven komen, hebben zij echt geen geld meer om (landelijk) met elkaar honderden miljoenen te investeren in wat door sommigen vooral als de hobby van een gehandicapte tiener in Zweden wordt gezien, overigens nagelopen door klimaatpaus Nijpels en veel wetenschappers. Het lijkt er op dat er een vreselijk besmettelijke ziekte voor nodig was om enige beteugeling van de klimaathype tot stand te brengen.

Verandert het klimaat? Ja, zoals al vele malen is gebeurd. Kunnen mensen daar wat aan doen? Minimaal. In elk geval niet zoveel als de klimaatdrammers zeggen.

Dat talloze bedrijven nu bestaan en – een nieuwe sector vormend – veel winst maken dankzij de nieuwe religie, dupeert hen misschien wel. Maar ook zij kunnen aanspraak maken op het steunpakket van de overheid. Met misschien een minder rooskleurig perspectief. Maar dat geldt voor alle ondernemers.

26 REACTIES

 1. Jammergenoeg is dit eigenlijk geen colomn , maar een feitelijk verslag van de gang van zaken omtrent het mediabeleid in Amstelveen. En wat doet de meerderheid van de burgers, ze kijken er naar en zeggen er niets van. Het is toch werkelijk om te janken.

 2. De wethouder van Mediazaken is adviserend lid van de Mediaraad die hem gaat adviseren mbt journalistieke producties.

  Johan Bos deinst zelf terug voor de enige conclusie die uit zijn artikel kan worden getrokken: Amstelveen lijkt Hongarije wel. De volgende zin zou vrijwel ongewijzigd op onze lokale situatie kunnen slaan:

  “Hij heeft een twee derde meerderheid in het tot applausmachine voor zijn autocratische beleid verworden parlement, dus dat ging – oppositie of niet – bij voorbaat akkoord met alle eigenzinnige wetten die hij er al doorheen drukte.”

  Van klimaat, energie en duurzaamheid heeft JB helaas geen verstand. Jammer, want hij kan wel schrijven.

  • Veel wetenschappers delen kennelijk in mijn onverstand. Amstelveen in verschilt van Hongarije, omdat het als stad niet om nationale wetten heen kan. Die liggen in Hongarije toch tegenwoordig een beetje anders. Ik deins nergens voor terug, maar de volgens u enig juiste conclusie deel ik niet helemaal. De gemeenteraad is niet buiten werking gesteld door een dictator. De raad zou anders kunnen beslissen, maar kiest er zelf voor in vrijwel alles B&W te volgen. Dat is een politieke keuze die ik heb te respecteren.

 3. Premier Orbán had van een Amstelveense bestuurder kunnen leren hoe je volksvertegenwoordiging en pers buiten werking stelt door er applausmachines van te maken die in principe instemmen met alles wat b&w en hun ambtenaren bekokstoven. De overeenkomst tussen die Hongaarse autocraat en onze democratisch gekozen bestuurder Herbert Raat is dat in de praktijk gebeurt wat zij willen en dat critici monddood worden gemaakt.

  Dat u zich vwb klimaat en duurzaamheid schaart bij een kleine minderheid is uw goed recht, zolang uw mening maar gebaseerd is op enig begrip van natuurkundige wetten.

  • Dat Herbert Raat in uw ogen de schuld van alles is, heeft natuurlijk met uw historische afkeer van zijn functioneren te maken. Is hij ook niet de schuld van de coronacrisis? Overigens bewonder ik uw creativiteit. Nergens noemde ik Raat, maar u zag natuurlijk weer een aanleiding. Het feit dat u kritiek mag leveren, betekent dat critici niet monddood worden gemaakt. Ook in de gemeenteraad niet. Maar zij hebben niet de meerderheid. Wat natuurkundige wetten betreft: Heeft spijbelende Greta die dan, achter wie de hele (zich op wetenschap baserende) meute aansjouwt?

 4. In uw column schetst u een paar opvallende overeenkomsten tussen de politieke situatie in Hongarije en Amstelveen, waarbij u opmerkt dat wij louter aan nationale wetgeving te danken hebben dat er niet nog méér zijn.

  Mijn kritiek op Raats functioneren als wethouder van Financiën, Handhaving en Stadshart is gebaseerd op diens falen op die drie gebieden en op de manier waarop hij de lokale pers (inclusief u) voor zijn karretje spant.

  Greta Thunberg baseert zich op wetenschap en op de overgrote meerderheid van wetenschappers, niet andersom.

  • Ik blij er bij dat ik Raat niet heb genoemd. U wel. Logisch, omdat hij uw rode lap is geworden. Laat nu zijn partij er niet van overtuigd zijn dat ik mij voor zijn karretje laat spannen. Integendeel. Misschien kunt u haar dat eens laten weten. Maar ja, u klaagt overal behalve waar uw kritiek langs door u zo geprezen democratische weg zou moeten neerdalen.

 5. Natuurlijk noem ik Raat nav uw artikel over treffende overeenkomsten tussen de politieke situatie in Hongarije en Amstelveen. Hij is immers de langstzittende en meest invloedrijke politieke en bestuurlijke leider, waarbij opvalt dat hij in de lokale media NOOIT wordt bekritiseerd, wat hij ook doet (vriendjespolitiek, hobbyisme, rampzalig A9-besluit, sabotage van modernisering en optimalisering van het Stadshart) of nalaat (handhaving).

  Dat u Raat niet noemde in uw kritische column over oa het Amstelveense mediabeleid, was even opvallend als voorspelbaar.

  • Er zijn 5 wethouders en 37 raadsleden. Maar u ziet maar één wethouder, die u de schuld geeft van alles wat er in uw ogen misgaat. Hij zit in het college namens een partij. Dat hij de meeste invloed heeft en alle andere beschuldigingen uwerzijds zijn geenszins onderbouwd. Maar als u bewijzen kunt leveren van vriendjespolitiek, hobbyisme en sabotage zie ik die graag tegemoet. Ik denk persoonlijk dat u vooral privé-meningen geeft, die kennelijk door niemand worden gedeeld. Overigens is niet Raat maar Ellermeijer verantwoordelijk voor het mediabeleid. Hen noemde ik ook niet trouwens.

   • Nou nou , ik verwijs enkel naar het rapport van de voormalige interim burgemeester dat hij voor de commissaris van de Koning moest maken. Hij constateerde ook een erg ons-kent-ons sfeertje in politiek en ondernemend Amstelveen, waarbij hij zelf trouwens ook goed aan mee deed. Dat laatste is voor mijn rekening. De rest niet.

 6. U reageert alleen als ik Raat noem. Mijn eerste reactie ging over de wethouder van Mediazaken die zichzelf adviseert als lid van de Mediaraad, maar daar reageerde u niet op.

  Uw column ging over treffende overeenkomsten tussen Hongarije en Amstelveen. Zullen wij het verder daarover hebben?

  • Alleen Raat? Wéér een teken van uw selectieve lezen. Verder heb ik niets toe te voegen aan mijn column. U sleepte Raat er bij, ik niet. Hij zal ook wel de schuld zijn van de dictatuur in Hongarije. Als u zo goed weer dat Ellermeijer mediazaken doet, waarom haalde u dan Raat er bij?

 7. Ik haalde Raat erbij omdat uw column gaat over de opvallende overeenkomsten tussen de politieke, maatschappelijke en journalistieke situatie in Hongarije en Amstelveen. On-topic, dus, want Herbert Raat is onze lokale Rasputin, Ceaucescu en Orban. Enigszins overdreven, natuurlijk, maar dat mag bij meningsuiting.

  • Ik dacht dat u zich altijd op wetenschappelijk vastgestelde feiten wilde baseren. Maar u kiest gewoon voor een mening die op niets is gebaseerd blijkt nu. In elk geval hoeft u niets te bewijzen, c.q. te onderbouwen.

 8. Moet ik wetenschappelijk bewijzen dat wethouder Raat aan vriendjespolitiek doet, gemeenschapsgeld aan hobby’s en lobby’s besteedt, de lokale pers voor zijn karretje spant, een criticus in het openbaar afbrandt en de mond snoert, modernisering en optimalisering van het Stadshart heeft getraineerd en gesaboteerd, de noodzakelijke A9-tunnel heeft getorpedeerd, scooters en motorfietsen laat rijden en parkeren in het voetgangersgebied van het winkelcentrum Stadshart, de met veel poeha door hemzelf ingestelde alcohol- en rookverboden niet handhaaft, motorfietsen met 120 km/u door Amstelveen laat scheuren en bijna wekelijks met een foto in het door de gemeente gesteunde Amstelveens Nieuwsblad staat?

  • Ja! Tenminste als u uw jacht op (wetenschappelijke) feiten wilt voortzetten, wat u ook van anderen vraagt. Of gaat het in dit geval gewoon om uw gevoel en uw haat jegens het functioneren van iemand die u Rasputin, Ceaucescu en Orbán noemt? Nogmaals: Laat mij de lijsten eens zien van degenen die het met u eens zijn. Als alles verkeerd gaat door één figuur kan dat toch niet zo moeilijk zijn.

  • @App, “Moet ik wetenschappelijk bewijzen dat wethouder Raat”.

   Doe dat maar, laffe aannames hebben weinig met wetenschap van doen lijkt mij.

   Ik heb Uw hersenspinsels een beetje gevolgd alhier, en allemachtig het is nu echt beangstigend geworden.

   Desalniettemin een prettig Pasen gewenst.

 9. Kritiek is geen haat. Integendeel, zelfs, want kritiek duidt juist op betrokkenheid en op de wens om een situatie te verbeteren door fouten te vermijden of te herstellen. Een democratie functioneert niet zonder kritiek. Kijk maar naar Hongarije.

  In Amstelveen gaat niet alles fout, maar wel meer dan onvermijdelijk is. Dat komt doordat kritiek hier niet op nut en waarde wordt geschat.

  Onze lokale pers functioneert niet als waakhond van de democratie maar als middel voor (zelf)reclame. De paar misstanden die ik hierboven noemde zijn algemeen bekend en behoeven geen bewijs. Toch worden zij niet verbeterd.

  Wie het waagt om kritiek te uiten op een falende bestuurder, wordt publiekelijk afgebrand en mag niet meedoen met het lokale gezelschapsspel.

  U reageert telkens alsof u door een horzel wordt gestoken als ik wethouder Raat noem als reden waarom Amstelveen in sommige opzichten op Hongarije lijkt.

  • Soms gaat kritiek op steeds weer dezelfde persoon in haat over. Buitenstaanders zien althans geen verschil. Uw kritiek op de lokale pers, die te weinig uw standpunten ventileert, is bekend. Wat ‘algemeen bekend’ is, zou een lawine van protesten tot gevolg moeten hebben, maar die komt maar niet. Overigens strookt ‘algemeen bekend’ zijn niet altijd met wetenschappelijke feiten, waar u zo’n voorstander van bent. Wel met publiciteit. Over het falen van de betrokken bestuurder wordt divers gedacht en hij behoort nog steeds tot de grootste democratisch gekozen partij. Ik kan daar echt niets aan veranderen. Maar de democratie deugt kennelijk niet omdat die niet uw standpunten uitdraagt. U wordt niet afgebrand, mag alle kritiek spuien die u wilt, maar blijft daarin toch, zo niet alleen staan, dan tot een minimale minderheid behoren. Waarvan u vervolgens de schuld weer geeft aan die ene wethouder. Pffff. Overigens kent u het verschil tussen door een horzel gestoken zijn en eerlijke verslaggeving niet, maar dat wisten velen al.

 10. Premier en feitelijke dictator Orban van Hongarije behoort ook tot de grootste democratisch gekozen partij. Dat is één van de overeenkomsten tussen dat land en onze gemeente. Daar ging uw column over, weet u nog?

  Er zijn meer voorbeelden dat steun door democratische meerderheid geen garantie is voor goed leiderschap waarop geen kritiek mogelijk is.

 11. Olaf Oomes schreef zojuist onder uw artikel ‘Nu vijftien miljoen voor noodfonds corona’:
  “Helder, wethouder Raat lijkt zich steeds meer te ontpoppen als de Viktor Orbán van Amstelveen.” Frank de Ruiter stemde daarmee in. Reageer daar eens op ipv uw ‘haat’ steeds alleen tegen mij te richten.

 12. Ik dacht altijd dat Johan Th. Bos de Orbán van Amstelveen was! Tenminste dat zegt hij regelmatig tegen mij tijdens de tegenwoordig niet zo vaak voorkomende fysieke ontmoetingen. Ik wacht nog steeds op zijn beloofde toespraak….Wie weet wanneer? Of wordt het ook online uitgezonden?

  • 😂😂 natuurlijk is het onzin wat app beweert, maar u zult toch ook toe moeten geven dat een politieke partij die te lang in het zadel zit vaak “ vreemde” trekjes ontwikkelt , waarbij het begrip democratie wel vreemde vormen kan aannemen. Dat geldt echt niet alleen voor de VVD, maar is in het verleden ook met het CDA in het zuiden van het land en met de PvdA in de grote steden gebeurd.

 13. Lekker makkelijk om alleen maar te roepen dat het allemaal onzin is wat ik schrijf. Zeg gewoon waarmee jij het niet eens bent. Dat heet discussie, of, op een openbaar forum zoals dit, een publiek debat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.