De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben hun strijdbijl over de kosten van ICT begraven. Dat schrijven B&W aan de gemeenteraad, die zich overigens nog niet officieel daarover heeft uitgesproken. Maar de colleges van B&W nemen de adviezen van een door beide benoemde geschillencommissie over. Aalsmeer gaat minder betalen aan ICT dan Amstelveen eerst wilde, maar levert toch een bijdrage van € 4,1 miljoen in plaats van niets. En de gemeenten gaan een nieuwe vorm van samenwerken aan.

In de overeenkomst over de nu nog bestaande samenwerking was een onafhankelijke geschillencommissie voorzien. Die werd dus nu benoemd (een lid van beide gemeenten en een door die twee gekozen voorzitter). Volgens B&W heeft die een ‘redelijke en billijke’ oplossing voorgesteld en het einde van het geschil is van belang voor herstel van het onderlinge vertrouwen, zeggen zij in een brief aan de gemeenteraad. Die had trouwens een betere relatie als voorwaarde gesteld, voordat men aan een nieuwe samenwerking kon bouwen.

Contouren

Ambtenaren zijn er de laatste maanden heel druk mee geweest. Aalsmeer werkt nu aan de contouren voor een nieuwe samenwerking en neemt daarbij de randvoorwaarden van de Amstelveense gemeenteraad mee. Die eiste, zoals ook de raad van Aalsmeer, dat de dienstverlening aan de burgers wel zou doorgaan en er een planning kwam voor een eventuele nieuwe vorm van samenwerking. Daarover zijn B&W met het Aalsmeerse gemeentebestuur in gesprek.

Aan de commissie is door de twee colleges gevraagd haar inzichten en expertise te delen voor de opzet van een nieuwe samenwerking, op basis van ervaringen in het doorlopen traject. Er is overigens meer tijd voor nodig dan de raad had vastgesteld (vóór 31 maart). Er komt in overleg met Aalsmeer een nieuwe planning.

Geen verrassing meer

Eigenlijk komt het rapport er op neer dat van tevoren een bedrag wordt afgesproken over ICT en Aalsmeer niet op een later tijdstip voor verrassingen komt te staan. Tot nu toe werden alle kosten verdeeld, waarbij Aalsmeer een kwart zou dragen. Maar nu Amstelveen in uitbreiding van ICT fors is gaan investeren en ervan uitging dat ook daarvan een kwart voor rekening van Aalsmeer zou komen, barste in het bloemendorp de bom. Die zou € 6,4 miljoen daaraan moeten bijdragen voor de periode 2019 tot 2022. Maar vorig jaar gooide de partner van Amstelveen de kont tegen de krib. Het werd haar financieel allemaal te gortig en zij zag de ICT-uitbreiding vooral als een Amstelveense aangelegenheid. De adviescommissie, waarmee dus B&W van Aalsmeer akkord gingen, verlaagde het bedrag tot 2022 tot € 4,1 miljoen.

Digitalisering

De commissie vindt dat digitalisering nu eenmaal bij deze tijd hoort en Aalsmeer zich niet eraan kan onttrekken dat die ook in de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening wordt toegepast. Dat is trouwens overeenkomstig geluiden in de Amstelveense gemeenteraad dat Aalsmeer op dat gebied echt niet goedkoper zou uitkomen als het allemaal op een breuk uit liep. Ook de regering vindt dat gemeenten veel digitaal hebben in te halen. Maar Aalsmeer verweet Amstelveen een te forse investering op dat terrein. Volgens de geschillencommissie heeft de ruzie ook te maken met grote cultuurverschillen tussen beide gemeenten, maar zij komt wel tot de conclusie dat Amstelveen niet te fors heeft geïnvesteerd. Aan de andere kant constateert zij dat het voor een omvangrijker gemeente als Amstelveen digitale architectectuur nu eenmaal (nu nog) belangrijker is dan voor het kleinere Aalsmeer, dat overigens vrijwel alle ambtenaren in dienst van haar grotere buurgemeente liet treden. Eigenlijk zou Aalsmeer volgens de commissie € 5,1 aan ICT moeten bijdragen, maar zij vroeg Amstelveen haar hand over haar hart te strijken voor één miljoen. B&W zijn daartoe bereid. Ook het organisatorisch uit elkaar gaan zou overigens veel kosten meebrengen. Anderzijds vindt men in Aalsmeer dat Amstelveen er te weinig waarde aan hechtte met een zelfstandige buurgemeente te maken te hebben. Maar B&W geloven daar wel in een nieuwe opzet van de samenwerking.

1 COMMENT

  1. Digitalisering hoort inderdaad bij deze tijd, maar onkunde is van alle tijden. Aalsmeer hoeft niet op te draaien voor de kosten van het dilettanterige gekluns dat de automatisering van Amstelveen steeds heeft uitgestraald.

    Bij het kwart dat Aalsmeer moet meebetalen hoort ook een evenredig aandeel in zeggenschap en controle.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.