Omdat de voorstellen waarmee de organisatie zelf kwam om het financiële verlies weg te laten werken naar de mening van de gemeente onvoldoende waren, laat die nu zelf een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de prestaties van Platform C. Het gaat daarbij zowel om het financiële als het inhoudelijke deel ervan. Platform C – de fusieorganisatie van Muziek- en Dansschool Amstelveen (MDA), Kunstuitleen en Volksuniversiteit – moet volgens cultuurwethouder Herbert Raat beter gaan aansluiten bij de behoeften van Amstelveners.

Open dag. Foto: Hans van der Woerd

De nieuwe directeur van de culturele instelling, Madeleine Heijligers, ontdekte bij haar aantreden tot haar schrik dat onder de vorige directie een verlies van twee ton was ontstaan. En dat kon zonder ingrijpen alleen maar meer worden.

Stappen

Het opvangen van de tekorten is in eerste instantie de taak van de instelling, maar de organisatie heeft aangegeven dit op termijn niet zelf op te kunnen vangen, zegt de gemeente. Platform C heeft overigens al enkele kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. “Het college ziet dat de nieuwe directie stappen maakt”, meldt wethouder Raat. Maar de door haar genomen besluiten zijn volgens hem onvoldoende om de situatie op te lossen. Nieuwe tegenvallers, zoals loonstijgingen conform cao en daling van het aantal cursisten, gooiden wat dat betreft weer roet in het eten.

Waardevol

Overigens is Herbert Raat  ervan overtuigd dat Platform C een waardevolle bijdrage levert aan Amstelveen en de culturele vorming van inwoners. “Daarom hechten we grote waarde aan het voortbestaan van de instelling”, zegt hij. Vandaar het onderzoek. “Wij laten onderzoeken waar de pijnpunten zitten bij de organisatie, zodat wij als college goed kunnen beoordelen hoe wij kunnen ondersteunen. Belangrijkste voor ons is dat de voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur aansluiten bij de behoefte van de Amstelveners en er een gezonde organisatie staat die dit kan aanbieden.”

 Wethouder Frank Berkhout van jeugd en onderwijs is het daarmee een. Volgens hem is cultuuronderwijs essentieel voor de ontwikkeling en creativiteit van kinderen. “Die krijgen bij Platform C alle kans hun interesses te onderzoeken en talenten te ontplooien”, zegt hij.

Onderzoek

De gemeente laat twee onderzoeken uitvoeren. Eerst komt er een zogeheten quickscan om de financiële situatie in kaart te brengen. Het tweede onderzoek is een evaluatie en marktstudie naar de rol en prestaties van Platform C. Hierbij wordt onder meer gekeken of het aanbod en de vraag van inwoners overeenkomen en of hoe het aanbod past binnen het lokale kunst en cultuurbeleid. Platform C wordt nauw betrokken bij de onderzoeken, die in april 2020 klaar moeten zijn, meldt de gemeente. Door de manier waarop

Onder de vorige directeur, Marcel Jansen, zijn de (financiële) voordelen die dit moest opleveren niet behaald, zegt de gemeente. Dat komt volgens haar door de manier waarop die de fusie heeft uitgevoerd. Hierdoor zijn financiële en organisatorische problemen ontstaan, zegt zij.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.