Eigenlijk zouden, doordat meer gebouwd mag worden als gevolg van aanpassing van het Luchthavenindelingbesluit (LIB), er 1500 woningen in de nieuwe wijk Scheg, ten zuiden van de Westwijk, kunnen komen. Maar de gemeente gaat voorlopig uit van 1100, omdat er ook winkels, scholen en andere voorzieningen nodig zijn.

Arjan Gerritsen

Doordat de minister van Infrastructuur en Milieu in 2017 het LIB – een regeling van het Rijk wegens het dichtbij gelegen Schiphol –  aanpaste, kwam dat de 20Ke-contour zuidelijker te liggen. Ke betekent Kosteneenheden en is genoemd naar prof. Kosten, die in de zestiger jaren een meetsysteem ontwikkelde voor overlast door geluid.

Groener

Door een omvangrijker plangebied voor het project De Scheg werd dus een groter aantal woningen mogelijk dan eerder verwacht.  Heel het raamwerk voor de ontwikkeling veranderde er door en dat heeft de gemeenteraad inmiddels goedgekeurd, net GroenLinks en SP. Die tegenstemmers vonden dat er te weinig verplichting voor de bouwers op het gebied van de duurzaamheid bestaat en vrezen bovendien dat er weer te weinig sociale huurhuizen komen.

Raamwerk

B&W hebben voorgesteld de interne ontsluiting via de Weldam aan de westzijde te laten

Floortje Gordon

lopen en de te verlengen Hammarskjöldsingel aan de oostzijde van waar de Scheg wordt gebouwd. Een ontsluiting via de Legmeerdijk wordt nog onderzocht. “Het Ruimtelijk Raamwerk geeft de ruimtelijke uitgangspunten en ambities weer voor de gebiedsontwikkeling van De Scheg”, staat er in het gemeentelijke plan. “De hoofdstructuur ten aanzien van groen, water en infrastructuur alsmede de functies wonen en maatschappelijke voorzieningen worden hiermee geduid.”

25 woningen

Dat Raamwerk vormt een nadere uitwerking, verfijning en nuancering van de in 2015 gepresenteerde en door de gemeenteraad goed gekeurde Ontwikkelvisie Scheg Noorder Legmeerpolder. Daarin stond trouwens al dat er een “groenstedelijk woonmilieu”, wat dat ook moge zijn, werd nagestreefd met circa 25 woningen per hectare. Volgens de gemeente sluit dat aan op de duurzaamheidsambities die zijn voor de Scheg heeft. Hoewel: “Mogelijk vindt herijking plaats op grond van voortschrijdende inzichten en wettelijke vereisten. Gemeente en private partijen trekken hierin gezamenlijk op.”

Weinig eigen grond

Intussen heeft de gemeente zelf weinig grond in het gebied, wat tot een conflict in de jongste raadsvergadering tussen de meerderheid van de gemeenteraad, aangevoerd door de VVD-er Arjan Gerritsen, en GroenLinks plus SP leidde. De eerste, gesteund door wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening, vond dat men de eisen op het gebied van duurzaamheid en sociale huur woningbouw niet te veel moest opschroeven, zoals GL en SP wilden, omdat men dan mogelijk projectontwikkelaars zou afschrikken. Met enkele private partijen, die er een aanzienlijke grondpositie, worden zogenoemde ‘anterieure afspraken’ (afspraken vooraf)  gemaakt.

Exploitatie

“Dit enerzijds voor het verhalen van de gemeentelijke plan- en bovenwijkse kosten en anderzijds om garanties te verkrijgen voor de overige benodigde onrendabele investeringen welke voorzien zijn in een deel van en behorende tot de voorgestane integrale ontwikkeling van het plangebied De Scheg”, zegt de gemeente.  Ofwel: Op dit moment tast de gemeente nog redelijk in het duister over wat zij aan de nieuwe wijk moet bijdragen. Maar er komen bestemmingsplannen die vergezeld gaan van exploitatieplannen. Opdat “ook publiekrechtelijk het gemeentelijk kostenverhaal is verzekerd”.

5 REACTIES

  1. De winstmaximalisatie van de projectontwikkelaars gaat dus voor het maatschappelijk belang van een bijdrage aan het oplossen van de woningnood onder de middenklassen, die zich een huur of een hypotheek tot zo’n €1000,— kunnen permitteren voor een woning van een 80m2 en die van mensen die afhankelijk zijn van de sociale woningbouw. Behoort dit probleem ook niet tot het ondernemersrisico? En dat VVD en D66 bij monde van Floor Gordon dan met droge ogen durven te beweren, dat men de bouwers niet wil afschrikken, terwijl zij in het college iedereen dienen te vertegenwoordigen en niet enkel alleen hun eigen aanhang?

    • Volgens mij kort door de bocht. Welk inzicht heb jij in de winst van projectontwikkelaars, die gronden vaak voor veel geld kochten van particulieren in een gemeente waar elke meter goud waard is? Maar het blijft politiek natuurlijk handig daar niet bij stil te staan en alleen als oplossing voor de woningnood te zien dat er meer moet worden gebouwd in de goedkopere prijsklassen. Tegen ondernemersrisico plegen ondernemers zich nu eenmaal zoveel mogelijk te te dekken. Dus als zij door dwingend beleid van de gemeente verlies of niet voldoende winst zien, zeggen ze nee.

      • Geen enkel, maar ik weet wel dat voor kort het ministerie buitenlandse beleggers in de huursector een rendement van 8% beloofden. Dus met die winst zit het wel goed. En dan nog iets, die projectontwikkelaars zijn toch ook meestal grondspeculanten. In ieder geval de grote jongens onder hen. Zij kopen grond op van boeren rondom de grote steden in de hoop dat er ooit een bouwvergunning voor wordt afgegeven. Daar bovenop komt dat de prijzen van huizen nu gigantisch is. Nu begint men volop dan ook te bouwen Trouwens die plannen voor de Scheg lagen al jaren klaar. Waarom toen dan niet? Bouwvakkers waren toen ook goedkoop en nu niet!

    • Dat weet ik nog zo net niet! Mijn ouders kwamen in 1958 in een huisje wonen dat toen fl 18.000,— kostte. Inmiddels is dat huisje rond de €300.000 waard en de grond is nog steeds van EH. Natuurlijk heeft het onderhoud ook wat gekost, maar je moet er nu €950,— voor betalen. Ik denk heus niet dat de coöperatie daar op heeft ingeteerd. Het probleem is dat al het geld vast zit in huizen en grond en dat de cooperaties daarvoor worden aangeslagen door het Rijk. ( 2 miljard) U weet wel dat bedrag dat onlangs door Den Haag aan het grote bedrijfsleven is gegeven , ook van onze belastingcenten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.