Het Oude Dorp is door de plannen van de gemeente straks minder leefbaar en bereikbaar voor ondernemers en bewoners. Dat vinden bewoners, sommige ondernemers, het wijkplatform en een speciaal voor inspraak opgerichte klankbordgroep uit de buurt. De verkeerscirculatie wordt volgens hen alleen drastisch aangepast in verband met de wensen van een paar horecaondernemers. “Zonder samenspraak met bewoners en andere ondernemers”, zeggen de actievoerders. “Het wordt tijd dat de gemeente haar bewoners en ondernemers serieus gaat nemen.”

Door de gemeente is een facelift gepland om volgens hen een mooi authentiek straatbeeld te creëren. Zij geven toe dat de A9 verbreding invloed heeft op het Oude Dorp, een verkeers-herinrichting voor de deur staat en daardoor er een gevoel heerst van onveiligheid. Volgens de gemeentelijke plannen wil men sluipverkeer tegen gaan. Maar de actievoerders zijn tegen de concrete plannen van de gemeente voor afsluiting Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat.

Brandbrief

Het besluit door de gemeenteraad is volgens de tegenstanders genomen na een ‘brandbrief’ van een deel van de horeca, dat de Dorpstraat wil sluiten. ‘Er is toen een motie ingediend door de VVD, CDA, D66 en CU en aangenomen (overigens met de stemmen van bbA en SP tegen). “Reden van de brandbrief is de mogelijk onveilige huidige situatie in de Dorpstraat, zeggen de horecaondernemers. Maar wat bewoners en andere ondernemers in het Oude Dorp veel zorgen geeft, is dat er geen enkele samenspraak met bewoners heeft plaatsgevonden en er naast afsluiting van de Dorpstraat ook eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat volgens de gemeente moet gaan komen.”

Noodklok

De bewoners luiden de noodklok, omdat volgens hen door de gemeentelijke plannen leefbaarheid en bereikbaarheid zeer worden ingeperkt. En er vond volgens hen geen samenspraak plaats met bewoners, Wijkplatform en Klank Bord Groep (KBG), die de bewoners en het Oude Dorp vertegenwoordigen. “Ook is er niet bij andere dan horeca ondernemers getoetst wat hun standpunt is. Sterker nog, de in een vroeg stadium ingediende alternatieven tegen afsluiting en eenrichtingsverkeer zijn stelselmatig van tafel geveegd zonder onderliggende argumenten”, zeggen de Oude Dorpers.

Naar hun mening heeft het door haar ingehuurde onderzoeksbureau SWECO puur de door gemeente vooraf geïnstrueerde varianten onderzocht zonder naar betere alternatieven te kijken. “Het afsluiten van de Dorpstraat is hierbij in alle vier de voorgedragen varianten opgenomen alsof het besluit al is genomen.”

De bewoners hebben samen met ondernemers, de KBG en het Wijkplatform een aantal alternatieven tegen afsluiting van de Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat aangedragen. Zoals:

1: Het sluipverkeer weren bij de bron door het niet meer kunnen inrijden vanaf Keizer Karelweg naar de Ouderkerkerlaan. Dus  éénrichtingsverkeer op de Ouderkerkerlaan het dorp uit in plaats van afsluiting van de Dorpsstraat en eenrichtingsverkeer op de Stationsstraat. Hiermee wordt volgens de opstandigen al het sluipverkeer naar gemeentehuis en KLM omgeleid via Keizer Karelweg en Handweg en het Oude Dorp direct ontlast.

2: Meer snelheidsbeperkende maatregelen door bijvoorbeeld plantenbakken op de weg, zodat verkeer op elkaar moet wachten, maar geen beperkingen van de leefbaarheid en bereikbaarheid voor bewoners geven.

Daardoor zou afsluiting van de Dorpsstraat niet meer nodig zijn, menen de omwonenden. “Er is immers geen sluipverkeer meer aanwezig en er ontstaat een veiliger Oude Dorp. De bewoners vormen naar hun mening hoofdzakelijk bestemmingsverkeer. Er op hun manier wordt  niet alleen rekening gehouden met sluipverkeer, maar ook met andere weggebruikers.

Tienmaal zoveel

Er zijn tien keer zoveel bewoners als ondernemers in het Oude Dorp, zeggen de actievoerders. En zijn willen dat ook met hun de stem rekening wordt gehouden. De gemeentelijke plannen hebben volgens hen veel impact van op de bewoners. “De oorzaak van het probleem ligt met de afslag van de A9 en het sluipverkeer, buiten het Oude Dorp dus waarom komen de maatregelen dan ten laste van de bewoners en ondernemers?” De verkeerscirculatie mag volgens hen niet drastisch worden aangepast, alleen om tegemoet te komen aan de wensen van een groep horecaondernemers “al begrijpen wij natuurlijk de wens voor een ruimer terras.”

Het zou, vinden zij, de gemeente sieren als die actie onderneemt op het parkeren in het Oude Dorp. Volgens hen is het al jarenlang een doorn in hun oog van bewoners dat eigenlijk beleid op dat terrein totaal ontbreekt. “Daardoor kunnen vele bewoners hun eigen auto nergens parkeren.”

Dinsdag 4 februari organiseert de gemeente, met de verantwoordelijke wethouder Rob Ellermeijer, een informatieavond voor iedereen in het Oude Dorp over deze drastische wijzigingen van verkeerscirculatie in het Oude Dorp. Correspondentie graag via: wpf.oudedorp@gmail.com of 0625524433

 

34 REACTIES

 1. Verplaats het gemeentehuis naar het Stadshart waar het thuishoort. Er staat een mooi groot pand helemaal leeg..

  Waarom komt de mooiste en breedste overkapping van de A9 eigenlijk bij het Oude Dorp (waar al zo veel groen nabij is) en niet bij het Stadshart waar nu vrijwel alle bomen worden gekapt?

 2. En daar komt de aap uit de mouw! De horeca wil een ruimer terras en die veiliger omgeving is van ondergeschikt belang. En wie zijn dan die horeca-ondernemers O.a. ?Nou 1 zit al in de raad voor D66 en de ander is de (voormalige) voorzitter van de locale VVD, in wiens zaak regelmatig VVD-borrels en inschrijvingen voor stadsvilla’s wordt gehouden.
  Dan zijn de belangen en leefomgeving van het gepeupel toch zonder meer ondergeschikt aan. 😂😂😂

 3. Het Oude Dorp is de speeltje van het gemeentehuis. Daar zorgt men goed voor de directe omgeving, zodat bestuurders, raadsleden en ambtenaren geen stap te veel hoeven te zetten voor hun genoeglijke onderonsjes in een VVD-sterrenrestaurant, een VVD-zwembad aan de Poel, VVD-horeca in het Oude Dorp, de VVD-Annakerk en straks dus een VVD-voetgangersgebied en het fraaie Herbert Raatpark bovenop de verbrede A9 (ook al van de VVD).

  Bewoners zijn bijzaak, een noodzakelijk kwaad, en moeten dus niet zeuren.

   • Van die 10 partijen zit ik mij ook wel eens af te krijgen, aangezien er in de praktijk in hun stemgedrag nagenoeg geen verschil valt op te merken. Ook zijn er binnen het coalitieakkoord geen vrije stemmingen. Alles is volledig dichtgetimmerd. Dit komt de democratie en de met mond beleden transparantie niet ten goede. Integendeel het is voor de buitenkant één grote poppenkast geworden met soms een gunstige uitzondering.

     • Ik vind dat er bij elke coalitie enkele open kwesties moeten zijn, ongeacht de samenstelling van een college. En hier richt elke partij zich naar de wensen van de grootste zijnde de VVD, waarbij zij in ruil wat kruimeltjes krijgt toegeworpen. Hetzelfde zou ik vinden als GL of de SP de grootste zouden zijn. We leven nog altijd in een democratie, waarbij transparantie voorop dient te staan, zegt men.

  • Mee eens! Locaal nooit verschil opgemerkt tussen VVD en D66 en de PvdA krijgt wat kruimeltjes toegeworpen. De enige partij die consequent haar eigen koers vaart is de SP . De andere partijen lonken altijd nog naar het pluche . Dus te veel tegenspel geven durven ze niet.

   • De enige reden dat de SP zogenaamd consequent haar eigen koers kan varen is dat ze in de oppositie zit. Dan kun je lekker de ‘prinzipienreiter’ uithangen zonder dat je er op wordt afgerekend.

    • Afrekenen hoezo? Zelfs kleine partijen kunnen invloed uitoefenen. Hoe vaak is het niet voor gekomen, dat een kleine partij een motie indiende, gelijk afgebrand wordt, maar dat je het later in een motie, maar dan in wat andere bewoordingen ziet terugkomen, opdat zij met de eer kunnen gaan strijken?

     • Wat ik schrijf is dat de SP makkelijk praten heeft, zoals elke partij die in de oppositiebankjes zit. Wat die oude koe die je uit sloot haalt er mee te maken ontgaat mij. Mogelijk omdat je dat graag wil inwrijven of zo, ook al is het tien jaar geleden en heeft het met mijn stelling weinig te maken.

 4. Moeten oppositiepartijen daarom maar gewoon instemmen met alles wat de coalitie bekokstooft, CeeBee? Dat is wel de manier om die coalitie eeuwig aan de macht te houden. Er zijn mensen die dat een nare gedachte vinden.

  • Ik uit kritiek op autocratie, slecht beleid, domme beslissingen, hobbyisme, zelfreclame, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling, ook als die zich voordoen bij de coalitie.

   Het nemen van ingrijpende maatregelen in het belang van de eigen achterban zonder de andere betrokkenen te raadplegen, is typisch coalitiegedrag dat aan de kaak mag en moet worden gesteld.

   • Ik vroeg aan jou of ik beweerde dat oppositiepartijen daarom maar gewoon moeten instemmen met alles wat de coalitie bekokstooft. Graag antwoord.

    • In de praktijk gebeurt dat Instemmen toch al op een heleboel punten, omdat zij als oppositie ook niet wil samenwerken . Ik weet zeker dat vele oppositiepartijen afwijkende standpunten hebben tov het huidige college, maar ze trekken nagenoeg nooit gezamenlijk op op bepaalde punten. Bijvoorbeeld huisvesting, armoedebeleid ,participatiewet, groen enz.

     • Leg uit, maar houd er rekening mee, dat ik een beetje dom ben, maar ik wil altijd wijzer worden. Om maar eens met een praktijkvoorbeeld te komen. GL en SP trekken nu samen op voor soc woningbouw. Waarom zit dan niet een AVA, CU en OCA erbij? Terwijl er op dat punt zeer veel overeenkomsten zijn.

   • Je dramt. Mijn reactie op jouw opmerking was duidelijk genoeg. Maar goed, hierbij nogmaals mijn antwoord:

    Jij vindt kennelijk dat oppositiepartijen gewoon moeten instemmen met alles wat de coalitie bekokstooft, want als zij dat niet doen, noem jij dat smalend ‘zogenaamd consequent een eigen koers varen’ en ‘lekker de Prinzipienreiter uithangen zonder daarop te kunnen worden afgerekend’.

    Dat is een recept voor het aan de macht blijven van de coalitie. De hemel beware ons.

    • Soms moet je even drammen om een helder antwoord te krijgen. Dat zal je vast bekend in de oren klinken. Niet dat je antwoord geeft natuurlijk, want directe vragen beantwoorden is niet jouw ding zo blijkt ook nu maar weer. Overigens is het antwoord dát je geeft wederom geen antwoord. Wat je wél doet is mij een uitspraak in de mond leggen (jij vindt kennelijk..) om vervolgens -zoals zo vaak- door te gaan met je egocentrische geleuter. Ik neem het maar voor kennisgeving aan en laat het hierbij. Dan kun jij hierna nog even naar me uithalen in de wetenschap dat ik niet zal antwoorden. Vind je vast fijn, want dan krijg je toch een beetje gelijk voor je gevoel.

 5. CeeBee, je schreef: “De enige reden dat de SP zogenaamd consequent haar eigen koers kan varen is dat ze in de oppositie zit. Dan kun je lekker de ‘prinzipienreiter’ uithangen zonder dat je er op wordt afgerekend.”

  Hoe moet dit dan opvatten als het níet betekent dat de oppositiepartijen volgens jou (‘kennelijk’) alleen kritiek op coalitiebeleid kunnen uiten omdat zij geen verantwoordelijkheid dragen? Daarmee zeg jij toch dat zij hetzelfde zouden willen en doen als de huidige coalitie als zij zélf aan de macht waren?

 6. Het principe waar de ‘Prinzipienreiter’ van de SP zich aan houden, heet democratie. De vrijheid waarnaar de neoliberalen van de VVD streven, is die van henzelf.

  • An sich natuurlijk gelimiteerd, maar daarbij moet ze wel ruimte laten voor anders denkenden in het politiek bestel, maar in de praktijk trekken ze alles naar zich toe, omdat zij de grootste zijn en naar mijn smaak wordt het niveau van een democratie afgemeten aan hoe zij met minderheden omgaan. En daar zet ik bij deze club mijn vraagtekens bij, zeker als de vorige burgemeester al vaststelde dat het bestuur hier wel erg een ons-kent-ons club is, terwijl hij nog wel een partijgenoot was.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.