Hoewel een woning er voor mensen met een modaal inkomen vrijwel is uitgesloten en twee derde van de werknemers van in Amstelveen gevestigde bedrijven bestaat uit forenzen van elders, blijft de gemeente volhouden  te streven naar een ‘juiste balans tussen wonen en werken’. Zij zegt zich daarom te richten op multifunctionele woon-werkgebieden. Meer dan de helft van het totaal aantal banen, vorig jaar 54.500, bevindt zich volgens de gemeente op bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

‘Het college van B&W wil voldoende ruimte voor de groei- en verplaatsingsdynamiek van lokale MKB-ondernemers. Een krachtig MKB met lokale binding is belangrijk om inwoners van Amstelveen kansen te bieden op een baan’, zegt de gemeente. Maar ook twee derde van de arbeidzame Amstelveners reist elke dag naar elders omdat zij daar een betrekking hebben. Dat inwoners dus op Amstelveen zijn aangewezen voor banen, is op dit moment niet correct.

Multifunctioneel

Volgens wethouder Floor Gordon van Economische Zaken moeten ‘kwalitatieve en toekomstbestendige werklocaties’ in deze gemeente het uitgangspunt zijn. “Multifunctionele duurzame werkmilieus met goede OV-bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau, moderne kwalitatieve eisen en wensen van kantoorgebruikers, bijvoorbeeld werklocaties zoals bij het Stadshart”, zegt ze. Maar ook in het Stadshart werken veel mensen van elders in de regio of het land.

Kronenburg

Onlangs kwam zij tot overeenstemming met de partijen in het gebied Kronenburg-Uilenstede om daar een monofunctioneel kantorenwijk en huisvesting voor studenten van de maken. “Met braakliggende terreinen en een aantal lege kantoren die we willen transformeren naar een levendig en innovatief woon-werkgebied. Overheid, studenten en bedrijven komen in Kronenburg-Uilenstede samen in een innovatief klimaat.”

Duurzame stadswijk

Zij herinnert er aan dat de gemeente samen met eigenaren en ondernemers ook onderzoekt waar de kansen liggen om bedrijventerrein Legmeer in een dynamisch woon-werkgebied te veranderen. “Het doel is er een nieuwe duurzame stadswijk te ontwikkelen, waar mensen prettig kunnen wonen en werken”, zegt ze.

Metropool
Amstelveen maakt intussen deel uit van de Metropoolregio Amsterdam, waar de economie in al jaren groeit en dat volgens Economische Verkenningen de komende jaren blijft doen. Amstelveen levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei in de regio. Tussen 2013-2018 steeg het aantal banen met 22% en dat van vestigingen met 27%; vorig jaar waren het er ruim 10.550m 2200 meer dan in 2013. Wat de gemeente er niet bij vertelt dat daardoor de druk op de woningmarkt ook stijgt en voor de meesten in de bedrijven geen woonruimte beschikbaar is. Alleen de top van de ondernemingen, met hoge salarissen, kan er terecht.

Bovengemiddeld

In vergelijking met landelijke cijfers (5% meer banen; 20 % meer vestigingen) is Amstelveen bovengemiddeld  gegroeid. De verwachting is dat de werkgelegenheid tot 2040 met 1 à 1,5 % per jaar zal groeien. ‘Dat is goed voor een toename van 11.000-18.000 fulltime banen’, zegt de gemeente. Met die groei zal ook het verkeer van en naar Amstelveen toenemen.

Bedrijventerreinen

Met de gewenste groei van banen en ondernemingen neemt ook de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties toe, weet Gordon. Naast gemengde werkmilieus blijft er ook behoefte aan functionele bedrijventerreinen, onder andere voor de typen bedrijvigheid die zich minder goed laten mengen met woningen, meldt de gemeente. ‘In die behoefte wordt voor een deel voorzien door het nieuw te ontwikkelen Bedrijventerrein Amstelveen Zuid voor regionaal-gemengde bedrijvigheid.’

 

3 COMMENTS

  1. Het wordt steeds lachwekkender. Eerst heeft de gemeente olv Raat en consorten jaren het standpunt van doorstroming gehuldigd in haar woonvisie en nu streeft onze Floortje naar een juiste balans tussen wonen en werken. 😂😂 Al deze prachtige vergezichten hebben er toe geleid dat je 14 jaar moet wachten op een sociale woning ,grofweg €80.000,— per jaar moet verdienen wil je een eensgezinswoning kopen, of minimaal €1200,— moet neertellen in de vrije sector voor een lullig 2 kamerappartementje. Met deze prachtige politiek weet je natuurlijk wel bedrijven te lokken. Vooral als je dan weet dat je toekomstige personeel hier voor het grootste deel niet kan wonen. Hoe zet ik mezelf grandioos voor paal. 👏👏👏 Echt HET recept om nieuwe bedrijven te lokken en/ of te houden.

  2. Denk eens aan al die buitenlandse reizen van onze bestuurders om maar bedrijven naar Amstelveen te lokken zónder ervoor te zorgen dat die mensen hier ook konden wonen.

    • Als taalcoach kom ik vaak genoeg expats tegen, die toch wel vinden dat de woonlasten hier erg hoog zijn. En ook die buitenlandse bedrijven zullen het erg prettig vinden als er kantine-, receptie- schoonmaak, bewakings, enz. personeel is.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.