Wat is nou precies ‘stadsvernieuwing’. Een door de coalitiepartijen (PvdA, VVD en D66), met steun van ChristenUnie, Burgerbelangen Amstelveen en ouderenpartij SBA, ingediende en door de rest van de raad aanvaarde motie was vorige week bedoeld om daar helderheid in te brengen. B&W werden er in opgeroepen een visie uit te werken. Het is de bedoeling dat in elk geval het opknappen van oude wijken er onder valt.

Raadslid Van den Bosch

Daarvoor is een tijd geleden drie miljoen gereserveerd. De gemeente heeft veel wijken die tussen 1950 en 1970 werden gebouwd, destijds naar de nieuwste inzichten, maar inmiddels verouderd. Volgens de PvdA zijn veel huizen er slecht geïsoleerd, dus niet duurzaam, en vele zijn versleten. Ook de openbare ruimte en de voorzieningen in de wijken raken aan het einde van hun levensduur, vindt PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.  “Amstelveners moeten zeker kunnen zijn van prettig en betaalbaar wonen. Dat gaat niet vanzelf, sommige wijken moeten echt opgeknapt worden.”

Sloop

Hij vindt ook dat stadsvernieuwing een breed begrip is. Het kan volgens hem inhouden

Harmen van der Steenhoven

dat een wijk wordt opgeknapt, maar soms blijkt naar zijn mening sloop en nieuwbouw de enige oplossing. Dat raakt intussen wel het woongenot van bewoners, beseft hij. En ook dat draagvlak dus cruciaal is. Dat besef leeft ook bij de Amstelveense

Politiek, zegt hij.  Die zou niet van bovenaf willen bepalen wat er moet gebeuren, maar in gesprek gaan met de mensen om wie het gaat. Volgens hem wordt de eerste stap daartoe nu gezet.

Succes

Arjan Gerritsen

D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven, die de motie indiende, zegt dat de gemeente de komende tijd op zoek gaat naar één of twee gebieden waar stadsvernieuwing het meest noodzakelijk is. “Bij succes in deze wijken of buurten kunnen we het ook in andere gebieden gaan uitvoeren”.

In de gezamenlijke visie op stadsvernieuwing van de politieke partijen hebben die verschillende invalshoeken, beseft hij. Zijn eigen D66 gaat het vooral om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de bouw van meer middeldure huur- en koopwoningen, de VVD vindt gevarieerde wijken en realisatie van middeldure koopwoningen belangrijk en de PvdA richt zich op behoud van tenminste het zelfde aantal sociale huurwoningen. Wat dat laatste betreft: Ook in het B&W programma staat dat het bestaande bestand in de sociale huursector er moet blijven, maar er komt in die categorie geen woning bij, waarbij de PvdA zich, om bij de coalitie te horen, heeft neergelegd.

Balans

Van den Bosch vindt de verschillende belangen zijn niet per se tegenstrijdig. Er moet wat hem betreft alleen een goede balans gevonden worden. “De komende tijd gaan daarvoor de plannen gemaakt worden. Dan wordt ook duidelijk welke wijken als eerste aangepakt gaan worden.” Maar volgens Arjan Gerritsen van de VVD moeten daarbij de ondernemers niet worden vergeten. “Het plannen maken, doen we beheerst en in goed overleg met inwoners en lokale ondernemers”, zegt hij.

 

1 COMMENT

  1. En daar gaat ie weer ! D66 en VVD gaan voor middeldure huur en koophuizen, waarbij ze maar voor het gemak weglaten dat middelduur in Amstelveen voor de lage middenklasse niet om te betalen is en de PvdA voor het gemak het woordje sociaal in hun naam vergeet , terwille van het pluche. ( raar toch dat die partij maar steeds minder zetels behaalt niet?) . Ook vergeet de coalitie voor het gemak dat het percentage soc woningen en het niet bijbouwen daarvan door het stijgen van het aantal inwoners verder zal zakken van zo’n kleine 35% naar een kleine 25%.
    Goed voor het vestigingsklimaat van mensen in de zorg, onderwijs, politie en diensten! Maar nou lieg ik!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.