De gemeentelijke begroting voor volgend jaar wijst weliswaar een tekort van zes miljoen aan, maar dat komt later wel goed, onder meer door hogere rijksbijdragen. Net die analyse kwam raadslid Bert de Pijpen van de ChristenUnie deze week in een raadscommissie. Hij vond de in de begroting opgenomen risicoparagraaf dan ook nogal teleurstellend.

Bert de Pijper

Daar staat bijvoorbeeld de vier miljoen die de gemeente aan Aalsmeer verliest niet helder, vond De Pijper. Hij had uit de stukken opgemaakt dat er een potje voor de ruzie met het niet betalende Aalsmeer bestaat, wat gaat er elk jaar heen en wanneer is het vol, wilde hij weten.

Falende ICT

Het probleem met het niet meer voor ICT betalende Aalsmeer bracht

Frank Berkhout

hem nog op een andere gedachte. Een huwelijk van de overheid en ICT blijkt vrijwel altijd slecht, constateerde hij, verwijzend naar de honderden miljoenen die in het water zijn gegooid bij onder meer de Belastingdienst, politie enzovoort. Hij had er ook het CBR en het in Amstelveen gevestigde hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank bij kunnen noemen. Waarin onderscheidt Amstelveen zich nu van al die andere overheidsinstellingen waar het fout gaat? De gemeente lijkt zo ongeveer de enige niet falende partij op dat gebied. “Overal vliegt het gierend uit de bocht”, zei hij. Ook dat risico had hij wel graag in de daarvoor bestemde paragraaf gezien.

Megasystemen

Het antwoord kwam van wethouder Frank Berkhout, die betoogde dat het bij de door de Pijper genoemde instanties om megasystemen gaat. In Amstelveen gaat het om aanzienlijk kleinere. Overigens kon ook Berkhout er niet om heen dat de uitbouw ervan wel risico’s in zich draagt. Hij zei ook dat de ontvlechting van de ambtelijke fusie met Aalsmeer financiële consequenties meebrengt. Overigens wil Aalsmeer wel naar een nieuwe vorm van samenwerking toe, om de dienstverlening aan de burgers optimaal te doen zijn.

Stroppenpot

Volgens De Pijper lijkt, gezien recente veranderingen daarin, het fonds ‘sparen vooraf’ een soort stroppenpot voor de onderwijsbegroting. Er worden namelijk de nieuwbouw voor het KKC en de meerkosten voor de bouw van het nieuwe HWC uit betaald, terwijl het restant van het voor de onderwijshuisvesting gereserveerde geld er weer in gaat (3,7 miljoen).

Niet alleen coalitie

Ruud Kootker

De meerjarenbegroting mag dan misschien sluiten, maar de risico’s door het niet betalen door Aalsmeer blijven voorlopig bestaat, zei Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Er mag dat volgens hem wel een gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven zijn, maar de marges worden kleiner. “Waar gaan wij op den duur heen? Hoe breng je alle ambities en de financiële mogelijkheden met elkaar in balans?” Dat is volgens hem niet een zaak van alleen de coalitie, waarop het college van B&W steunt, maar van de gehele gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.