Voor de beantwoording van de vragen over het gesloten restaurant ‘BijKlaasje’ heeft wethouder Marijn van Ballegooijen zich goeddeels gebaseerd op de informatie die hij van Brentano en Participe kreeg. Raadslid Jacqueline Höcker van Goed voor Amstelveen, die schriftelijke vragen stelde, zegt lang met Van Ballegooijen te hebben gesproken, maar dat is geenszins te merken in de vorm van een oplossing. Brentano en Participe waren juist de instellingen waarover de vragen gingen.

Die betroffen de dagelijkse maaltijden die door het restaurant werden verstrekt aan omwonenden, onder wie zwaar gehandicapte ouderen. Bij de overname door Participe zijn de ‘vaste eters’ hun eetgelegenheid kwijt, waarvoor veel van de huurders er – vaak van buiten Amstelveen – juist kwamen wonen. De aanwezigheid van een restaurant werd in reclames van de verhuurder vaak als reclame gebruikt.

Vragen

Welstandsorganisatie Participe zegt zich vooral te richten op gezelligheid en bestrijding van eenzaamheid. De ouderen zijn evenwel hun dagelijkse maaltijd kwijt. De volledige beantwoording van de schriftelijke vragen vindt men hier:

Op 17 juni 2024 heeft u ons, op grond van artikel 44 Reglement van orde voor de raad van Amstelveen 2024, schriftelijke vragen gesteld over de sluiting van het restaurant BijKlaasje.

In deze brief gaan wij in op de door u gestelde vragen (cursief) met daaronder onze beantwoording.

Informatie over Sluiting en Toekomst

  1. Wat zijn de specifieke redenen voor de sluiting van het restaurant ‘BijKlaasje’ en de transformatie naar een wijkcentrum?

Brentano heeft als ouderenzorgorganisatie 8 jaar geleden een restaurant met buurtfunctie opgezet voor een breed publiek, waaronder seniore buurtbewoners. Brentano geeft ons aan dat zij destijds hiermee invulling heeft willen geven aan haar bredere verantwoordelijkheid op het gebied van ouderenzorg. Dit ter voorkoming van eenzaamheid en ondervoeding bij ouderen en zonder aparte financiering. Aanvankelijk leek dat goed te lopen, maar al snel bleek dat dit financieel een onhaalbare kaart was. Vooral tijdens de Coronaperiode zag Brentano, net als de rest van de horeca, zich geconfronteerd met een groot personeelstekort en een structureel teruglopend bezoekersaantal tijdens zowel lunch, diner als borrel. Gezien het groeiend aantal 80-plussers in de gemeente, de noodzaak tot langer thuiswonen, en de behoefte aan ontmoeten om eenzaamheid onder deze doelgroep te voorkomen, heeft Brentano in de afgelopen periode gezocht naar een andere invulling voor BijKlaasje. Samen met Participe is die gevonden in een grotere sociale buurtfunctie voor BijKlaasje als ontmoetingscentrum. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de huidige gebruikers van ‘BijKlaasje’ niet in een isolement raken door het wegvallen van het restaurant? Terwijl de restaurantfunctie van BijKlaasje vervalt wordt het activiteitenaanbod juist uitgebreid. De nieuwe sociaalbeheerder van Participe gaat samen met buurtbewoners en huidige gebruikers passend invulling geven aan het activiteitenprogramma van BijKlaasje.

Hierbij staat ‘ontmoeten’ centraal en komt ook het thema ‘Samen Eten’ aan bod. Denk hierbij aan kookworkshops of eetclubjes. Het activiteitenaanbod zal afhankelijk zijn van de behoefte van de nieuwe en oude bezoekers en van het aantal vrijwilligers die hierbij willen, en kunnen, helpen.

Beleidskeuzes en Communicatie

  1. Wat zijn de beleidsmatige overwegingen geweest om Participe Amstelland het beheer van ‘BijKlaasje’ te laten overnemen, gezien het feit dat Participe geen maaltijden verstrekt in haar wijkcentra?

Participe heeft als welzijnsorganisatie in Amstelveen enorm veel ervaring met welzijnsvoorzieningen voor bewoners van Amstelveen en specifiek ook voor ouderen. Daarnaast kan Participe voorzien in een vast gezicht als sociaal beheerder bij BijKlaasje. Met een ruimer aanbod aan ontmoetingsactiviteiten in BijKlaasje kan Participe een bijdrage leveren aan het welzijn van de oudere inwoners in de buurt. Door het wegvallen van de restaurantfunctie zal een selecte groep mensen van circa 10 personen per 1 juli 2024 niet meer in de oude vorm hun vaste maaltijd kunnen nuttigen bij BijKlaasje. Brentano heeft aangegeven samen met Participe te zoeken naar oplossingen: bijvoorbeeld door het opzetten van eetclubjes, kookworkskops of door gebruik te maken van restaurants op andere locaties van Brentano of in wijkcentra van Participe. Brentano heeft ons toegezegd met alle personen die momenteel structureel een avondmaaltijd nuttigen in BijKlaasje, indien gewenst persoonlijk in gesprek te gaan om te komen tot een voor individueel passend alternatief. Inmiddels heeft een aantal personen uit deze groep het initiatief genomen om in wisselende samenstelling met maximaal 4 personen, bij elkaar thuis gezamenlijk de maaltijd te nuttigen. Waarom is er geen duidelijke communicatie geweest naar de (buurt)bewoners van ‘BijKlaasje’ over de veranderingen en de toekomst van de eetvoorzieningen? Gezien het tegenvallende bezoekersaantal en het tekort aan personeel zijn de openingstijden van BijKlaasje in de afgelopen periode helaas onregelmatig geweest. Brentano geeft ons aan dit te betreuren en hierover zoveel mogelijk te hebben gecommuniceerd met (buurt)bewoners via de website en middels posters bij het restaurant. Gelijktijdig heeft het zoeken naar een toekomstbestendig alternatief, tijd gekost. Brentano geeft ons aan dat zij bewoners en omwonenden in die tijd zoveel mogelijk via brieven en informatieverstrekking vanuit medewerkers in het restaurant, op de hoogte heeft gesteld van de ontwikkelingen en veranderingen. Brentano betreurt het dat tijdens dit zorgvuldige proces niet altijd alle vragen van inwoners direct beantwoord konden worden.

Alternatieven en Vervoer

  1. Zijn er plannen om alternatieve eetvoorzieningen te bieden voor de huidige gebruikers van ‘BijKlaasje’, bijvoorbeeld door maaltijden te blijven aanbieden tegen betaling op een andere locatie?

Zie vraag 2. Brentano heeft nog 2 locaties (’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld) in Amstelveen met restaurantfunctie. Daar kunnen huidige gebruikers gebruik maken van diners maar ook de lunch of een kopje koffie drinken. Tevens zijn er mogelijkheden bij Buurtcentrum Alleman voor buurtmaaltijden.

Is de gemeente bereid om vervoer te regelen voor de minder mobiele bewoners naar alternatieve eetlocaties zoals Nieuw Vredeveld of het Huis aan de Poel?

Voor vervoer naar de locaties kunnen inwoners gebruik maken van voorzieningen zoals de Club Cap van Brentano, ANWB Automaatje van Participe of het gemeentelijke collectieve vervoer.

Faciliteiten voor Ouderen

  1. Wat zijn de lang termijnplannen van de gemeente om ten aanzien van het risico van ondervoeding te voorzien in de behoeften van de oudere bevolking t.a.v. de sociale eetvoorzieningen in Amstelveen?

Naar aanleiding van de motie ‘preventie ondervoeding van ouderen’, is een actieplan opgesteld. In dit plan is o.a. opgenomen dat we voorlichting over gezonde voeding en ondervoeding gaan geven in wijkgerichte bijeenkomsten over ‘vitaal ouder worden’. Ook zijn acties gericht op het signaleren van ondervoeding en de ‘handelingsverlegenheid’ opgenomen in het plan. Daarnaast werken we aan een overzicht van mogelijkheden in de stad waar ouderen laagdrempelig samen kunnen eten. Het plan is om dit eind van de zomer te publiceren in het Amstelveens Nieuwsblad. Ook onderzoeken we waar organisaties tegenaanlopen bij het (nieuw) organiseren van initiatieven gericht op ‘samen eten’. Dit om een beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte vanuit organisaties en welke rol de gemeente daarin mogelijk kan spelen. Voor nadere informatie zie ook de raadsbrief ter beantwoording van de motie van 11 juni j.l. (Z23-108655).

Financiële Aspecten

  1. Kan de gemeente duidelijkheid verschaffen over de financiële situatie die heeft geleid tot de huidige veranderingen bij ‘BijKlaasje’?

Zie onder 1. Brentano geeft ons aan dat zij er destijds met de nieuwbouw voor heeft gekozen om als ouderenzorgorganisatie ook een horecagelegenheid te maken van Restaurant BijKlaasje, waar naast lekker eten ook (buurt) activiteiten georganiseerd konden worden. De huur overeenkomst is toen aangegaan voor 10 jaar. In de tarieven van de ouderenzorg wordt niet voorzien in een restaurant en sociale functie voor de wijk. Brentano heeft helaas moeten concluderen dat de restaurantfunctie niet meer rendabel is te exploiteren. Tegenvallende bezoekersaantallen en hoge personeelskosten zijn hier de oorzaak van. Wat zijn de financiële implicaties van de overname door Participe voor de gemeente en voor de bewoners die afhankelijk zijn van de eetvoorzieningen? De nieuwe situatie betreft geen overname, maar een samenwerking tussen Brentano en Participe. Er zijn geen financiële implicaties voor de buurtbewoners of de gemeente in de nieuwe situatie. Buurtbewoners kunnen gebruik blijven maken van het uitgebreide activiteitenaanbod waarvan ook het thema ‘samen eten’ onderdeel zal zijn. Samen met bewoners zal door de sociaal beheerder worden gekeken welke mogelijkheden er zijn rondom het thema ‘samen eten’. Sommige (eet)activiteiten zullen net zoals in de oude situatie tegen betaling zijn.

Tijdlijn en Betrokkenheid

  1. Wat is de tijdlijn voor de volledige transformatie van ‘BijKlaasje’ naar een wijkcentrum en hoe worden bewoners betrokken in dit proces?

Per 1 juli is de restaurantfunctie van Restaurant BijKlaasje gestopt en begint de nieuwe Sociaal Beheerder. Succesvolle activiteiten worden hervat. Daarnaast zal samen met bewoners worden gekeken naar wensen en behoeften. In een recente enquête vanuit het project Goede Buur (onderdeel van het project ‘Van Ouderenzorg naar Samenzorg’) hebben buurtbewoners al hun wensen en behoeften kunnen aangeven. Deze resultaten worden meegenomen in de verdere invulling van het proces. Op 23 en 24 juni is een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners waarin informatie gegeven wordt over de veranderingen en wordt ook hier input opgehaald m.b.t. wensen voor invulling van activiteiten. Op 12 juli om 14.00 uur is de opening van het nieuwe ‘BijKlaasje’ waarbij alle buurtbewoners en natuurlijk de raadsleden, van harte welkom zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.