Hoewel hij er bij blijft dat het destijds een goede beslissing van de gemeenteraad van Amstelveen was niet bij te dragen aan de A9-tunnel, waardoor die er niet komt en de gemeente tientallen miljoenen uitspaarde, vraagt CDA-fractievoorzitter mr. Pier Rienks zich achteraf wel af of dat besluit met de kennis van nu ook goed is geweest. Overigens vraagt hij zich wel af of het beleid de kosten voor de burger altijd zo laag mogelijk te houden en bijvoorbeeld de OZB niet te verhogen, wat al een Haagse boete van een miljoen voor de gemeente opleverde, juist is.

Pier Rienks (CDA)

“Ik denk wel eens: Als je de inwoners van Amstelveen zou vragen: ‘Bent u bereid een klein bedrag te betalen voor een schonere en mooiere stad?’  veel mensen ja zullen zeggen. Die vraag wordt echter nooit gesteld. De OZB wordt krampachtig laag gehouden terwijl we onszelf daarmee misschien wel dingen ontzeggen die we graag zouden willen hebben,” zegt Rienks.

Rijk

“De houding van de centrale overheid is trouwens ook interessant. Die A9 is er in de eerste plaats voor Schiphol en de bereikbaarheid. Niet specifiek voor Amstelveen. Ook Den Haag weet dat. Ook daar ziet men de gezondheidsschade door de A9 en Schiphol. Het feit dat ze Amstelveen überhaupt mee laat betalen aan de A9 blijft voor mij een raadsel.”

Overkappingen

Intussen lijkt hij wel te begrijpen dat een vorige gemeenteraad, waarvan hij nog geen deel uitmaakte, het contract over de A9´tunnel, die de gemeente honderd miljoen zou gaan kosten, open brak. Er ligt nu een gewijzigd en voor de gemeente goedkoper plan met 2,5 overkapping over de weg. “ Met het wijzigen van het plan bespaarde de gemeente miljoenen. Dat was een goede beslissing op dat moment. De wereld ging door een grote financiele crisis heen en niemand wist hoe lang die crisis nog ging duren. Later zijn er twee zaken gewijzigd. De crisis is afgelopen en geld is voor lange tijd goedkoop beschikbaar gekomen,” zegt het CDA-raadslid.

 

Ander daglicht

“Daarnaast is er veel meer aandacht gekomen voor de milieu- en gezondheidsschade. Beide zaken stellen de beslissing van toen in een ander daglicht. Daarmee is die beslissing niet fout maar je zou met de kennis en omstandigheden van nu het besluit wel kunnen veranderen. Dat is niet gebeurd. Amstelveen maakt niet graag schulden, hoe goedkoop het geld ook is. En, zo heb ik nu wel begrepen, de politiek komt niet graag terug op een eerder genomen besluit. De trein komt vaak langzaam in beweging maar als die een keer rijdt is die moeilijk te stoppen.”

 

 

 

30 REACTIES

 1. Gut, Gut, nu hebben ze de één na de ander spijt van de brede open betonnen verkeersgoot A9 die – door hun toedoen – tot in lengte van jaren dwars door het midden van Amstelveen zal razen.

  En nu pas gaan zij beseffen met hoeveel gezondheidsschade en ergernis de bewoners door hun beslissing belast zullen worden.

  Natuurlijk had Den Haag nooit Amstelveen mogen dwingen om idioot veel geld bij te laten dragen aan een tunnel waar wij gewoon recht op hadden.

  Gemeenteraad en -bestuur hadden daartegen vol in verzet moeten gaan ipv de VVD-wethouder in een achterkamertje met de VVD-minister te laten smoezen, met rampzalige gevolgen voor Amstelveen.

 2. “A9-tunnel nu in ander daglicht,” zeggen VVD en CDA.

  Dus? Wat nu? Met de kennis van nu die open verkeersgoot toch maar gewoon laten aanleggen, tot eeuwige schade van Amstelveen?

 3. Het recente artikel ‘VVD: spijt dat A9-tunnel niet kwam’ wordt niet vermeld onder ‘Gerelateerde Artikelen’. Kennelijk mogen spijtbetuigingen van de grootste lokale partijen over deze rampzalige kwestie niet al te veel aandacht krijgen.

 4. Zelfs een simpele constatering leidt weer tot uw smalende reactie.

  Een bootlegger is een dranksmokkelaar. Spel-, taal- en typfouten maken uw teksten vaak onbedoeld geestig.

  Na de spijtbetuigingen van VVD en CDA ben ik wel benieuwd naar de actuele meningen van andere partijen over de open verkeersgoot A9 die Amstelveen tot in lengte van jaren aan hun volgzaamheid te danken zal hebben.

  • Met mij kun je lachen dus. Nu u nog. Overigens hebt u op mijn uitleg over de twee foto’s enzovoort nog steeds niet gereageerd en u beperkt zich tot het ridicule analyseren van mijn communicatieve inbreng bij een wethouder aan wiens functie u nu eenmaal de pest hebt. Zit hier overigens met een Hongaars toetsenbord te werken.

  • Ik heb over de rampzalige A9 en over de oerlelijke maar inmiddels dierbare Drol. U zanikt maar door over uw idool. Off-topic en daarom reageer ik er niet op.

 5. Goed, hierbij de antwoorden waarom u blijft smeken:

  Vraag 1. Van iedereen over wie een verhaal gaat, verschijnt nu eenmaal een foto. Dat is u waarschijnlijk niet opgevallen,wegens uw fixatie op een persoon.
  Antwoord: Nonsens. Uw artikel ging over het verplaatsen van de Drol, maar u plaatste er twee foto’s van Raat bij. Daar gaf ik mijn mening over en daar had u het gewoon bij kunnen laten.

  Uw vraag 2: In dit geval was het een weergave van een website, waarop een foto stond.
  Antwoord: Nou èn? Twee foto’s zijn twee foto’s. Er staan al zo vaak foto’s van die man in de lokale media.

  Uw vraag 3: Uw weerstand tegen specifiek die bestuurder en de media, in zonderheid amstelveenblog.nl, is alom bekend. U herhaalt alleen uw vooroordeel jegens mijn door u veronderstelde relatie met een wethouder.”
  Antwoord: Dit heeft er niets mee te maken. Ik reageerde op het verwijderen van de Drol, een nieuwe hobby van wethouder Raat die kennelijk niets beters weet te doen.

  • 1. Ik plaatste een foto van Raat en ontdekte later dat er in zijn website ook een van hem en de drol was. Dat ik overigens bij elk verhaal een foto plaats van iedereen die aan het woord komt, is u ontgaan. Maar u hebt gelijk dat tweemaal een foto wel iets teveel is. Overigens laat u het nooit bij wat u eerder zei.
   2. Hij zegt, tot uw ongenoegen, nu eenmaal kennelijk veel. En ja, dan komen er foto u. Ook tot uw ongenoegen.
   3. Dat er sprake is van weer een nieuwe hobby van Raat, is natuurlijk voor u weer een feit. U bent op de hoogte van alle hobbies die hij heeft en van hij zoal doet. Niemand in Amstelveen kan tegen een allesweter op natuurlijk.

   • Hou toch op. Dit gaat toch helemaal nergens over? En dit allemaal na een simpele constatering van een overbekend feit: Herbert Raat wil alleen maar publiciteit en lokale media werken daar graag aan mee. Ondertussen moeten allerlei dingen worden hersteld waar hij (mede) verantwoordelijk voor is.

 6. Het CDA nu doet mee praten met de kleine minderheid die over gebleven is wanneer het gaat om de indertijd praktisch unaniem ( -behalve SP) besluitvorming in dit belangrijke dossier ! Graag bereid om ook het CDA het nog een keer uit teleggen. Walter B. Vervenne woordvoerder A9 2010 – 2018

  • De crux van dit artikel is nou juist dat de omstandigheden zijn veranderd, niet dat destijds nagenoeg de gehele raad achter het besluit stond.

   Overigens heb ik wat moeite met het dédain richting het CDA. Alsof het domoren zijn.

   • Jij noemt het “dédain” wat natuurlijk ook kan. Ik zou het liever omschrijven als de arrogantie van de macht. Een macht die al sinds mensenheugenis de dienst uitmaakt in Amstelveen en met name de laatste zeg acht jaar steeds meer afglijdt naar onkunde.
    Het zou wellicht heilzaam kunnen gaan werken als de VVD eens in de positie van oppositie zou geraken.

    • Op zichzelf ben ik het met je eens dat een periode in de oppositie goed kan zijn voor een partij. Anderzijds, als je beziet wat ze er in Amsterdam voor een puinhoop van maken ben ik daar ook weer niet zo gerust op..

    • Hebben we (zonder VVD) al eens meegemaakt. Aan een GroenLinks wethouder dankten wij de leegstand van het KPMG gebouw, hoewel hij was gewaarschuwd door de CDA fractieleider dat KPMG helemaal niet wilde uitbreiden, maar gewoon verhuizen. Maar de GL wethoder hield vol dat in het nieuwe gebouw nieuwe medewerkers zouden komen en KPMG uit zijn jasje was gegroeid. Onzin, want waar waren al die 5000 mensen dan wel gehuisvest……

     • Geenszins. De betreffende wethouder regouin, die ook van financiën was, verdedigde zijn miskleun later bij de NOS met de melding bang te zijn dat KPMG uit de stad vertrok als hij die niet haar zin gaf…

  • JB, volgens u verdedigde de GL-wethouder zijn ‘miskleun’ jaren later bij de NOS met de melding dat hij bang was dat KPMG zou vertrekken. Hoe kan ik mij dan toch herinneren dat CDA-wethouder JW Groot destijds actief betrokken was bij de nieuwe vestiging van KPMG?

  • Ik vergiste mij met de actieve bemoeienis van wethouder Groot met de verbreeeeding vd Laan van Langerhuize tbv het nieuwe KPMG-gebouw. Er kwam géén bushalte bij de ingang daarvan en de achteringang van het ziekenhuis aan de andere kant.

   De verbinding tussen de A9 en de Beneluxbaan werd door de locatie van het nieuwe KPMG praktisch onmogelijk.

   Hiermee werd voortgebreid op de verkeerskundige ramp die Amstelveen is.

 7. De omstandigheden zijn helemaal niet veranderd. Een 8-baans rijksweg is nog steeds even luchtvervuilend, lawaaiig en ruimtevretend als toen het rampzalige besluit werd genomen om al die narigheid niet onder de grond te stoppen.

  De financiering van een tunnel voor 50 jaar was toen ook al mogelijk geweest. Dankzij de neoliberalen werden de maatschappelijke baten echter onvoldoende meegewogen.

 8. KPMG nu ook in een ander daglicht?

  Er zijn nog veel andere dingen waarover inmiddels anders gedacht zal worden. Het zou fijn zijn als b&w en raadsleden wat eerder goed zouden nadenken.

 9. Onder de titel ‘A9, stikstof en hoogbouw’ schreef R. van Sluyters in het Amstelveens Nieuwsblad van 25 juli jl:

  “Door een aantal recente ontwikkelingen is de Amstelveense A9-problematiek in een nieuw licht komen te staan”, aldus lezer R. van Sluyters.

  De Raad van State heeft het tracébesluit voor verbreding van de A27/A12 door het Utrechtse Amelisweerd vernietigd, met name op de grond dat er onvoldoende rekening is gehouden met de werkelijke toename van stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat. Het is de vraag hoe de Raad van State zou zijn omgegaan met de eerdere bezwaren tegen ons eigen A9 tracébesluit als deze uitspraak toen al zou hebben bestaan. Zeker gelet op het feit dat onze A9, in tegenstelling tot de A27/A12, dwars door dichtbewoond Amstelveens centrumgebied loopt en dus de volksgezondheid nog directer raakt.

  Als hier voor een ondertunneling van tenminste 2 kilometer was gekozen, was die (door de wegverbreding weliswaar toegenomen) uitstoot buiten dat centrumgebied gehouden, om nog maar te zwijgen over andere ongezonde (fijn)stoffen en geluidshinder. Dat was in elk geval beter geweest voor ons welzijn en onze gezondheid.

  Daarnaast is intussen wethouder Gordon (o.a. Ruimtelijke ordening, Economische zaken, Duurzaamheid en Milieu) een charme offensief begonnen om de harten te winnen voor “bouwen, bouwen, bouwen” (met name door verdichting en hoogbouw) binnen de contouren van de bestaande stad -dus niet in de polders en de huidige (heem)parken. Er wordt ineens naarstig gezocht naar geschikte plekken, die nogal schaars zijn.

  Juist met de keuze voor ondertunneling zou allerlei, daarvoor mogelijk geschikte, ruimte ontstaan langs of over (niet: op, want dat is technisch niet haalbaar) de tunnelbak. Restruimte die anders nutteloos blijft, maar zo toch zinvol en creatief zou kunnen worden benut. En waarmee ook nog veel van de benodigde (?) gemeentelijke bijdrage aan de bovenwettelijke tunnelkosten zou kunnen worden terugverdiend, zeker nu het economisch tij inmiddels veel gunstiger is dan ten tijde van de vorige beslissingsrondes daarover.

  Het is eeuwig zonde dat Amstelveen’s weinig visionaire bestuur de potentiële samenhang van deze beleidsonderdelen kennelijk nooit goed heeft gezien, waardoor unieke kansen zijn gemist om meerdere vliegen in één klap te slaan. Men blijft liever hangen in een inmiddels door nieuwe feiten ruimschoots achterhaalde argumentatie.

  In het licht van deze voortschrijdende inzichten is nu in elk geval duidelijk dat de gemaakte keuzes kortzichtig waren. Per saldo zullen ze voor onze inwoners op termijn veel slechter uitpakken dan nodig. Daar kan niemand in redelijkheid trots op zijn. Leve het verloren visioen van de duurzame tunnel.”
  (Geschreven door R. van Sluyters.)

  Het AN schrijft op 17 okt jl dat het Amstelveense college van B&W ‘er alle vertrouwen in heeft dat de verbreding van rijksweg A9 doorgang kan vinden ondanks alle ophef in Nederland over stikstof’.

  Over de nadelige gevolgen van stikstof, fijnstof, geluidshinder en over het enorme ruimteverlies in het centrum van onze stad hoor je dit gemeentebestuur niet.

  • Alle eer voor R. van Sluyters die die brief op 25 juli aan het Amstelveens Nieuwsblad had geschreven. Ik vond dat die meer aandacht verdiende dan hij destijds in het gemeenteblad had gekregen, natuurlijk zónder mogelijkheid om erop te reageren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.