Er is destijds slecht met Den Haag onderhandeld over het oorspronkelijke ontwerp voor de A9-tunnel. Dat zegt nu de VVD, destijds aanstichter van heropening van gesprekken met de centrale overheid, die leidden tot openbreken van het contract. Daardoor kwam Amstelveen af van de oorspronkelijke € 100 miljoen die het voor de tunnel zou moeten bijdragen, maar ook van de tunnel zelf. Gebrek aan inzicht zorgde voor de slechte onderhandelingen, zegt Jet Smit, voor de VVD lid van de raadscommissie Wonen, Ruimte en Natuur (RWN). De VVD had achteraf graag een tunnel op het maaiveld niveau gehad.

Jet Smit (VVD)

Zij antwoordt op de vraag of achteraf de liberale visie is dat Amstelveen destijds een fout maakte door de tunnel, waardoor de A9 zou lopen, af te wijzen. Destijds werden vooral de financiële voordelen daarvan benadrukt. Maar volgens Smit speelde ook dat het initiële ontwerp van de tunnel mee. Die zou meters boven het maaiveld gaan liggen. “Daardoor zou ons dorp nog meer dan nu in tweeën worden gesplitst en het financieringsmodel was volledig onrealistisch, wat tot het faillissement van onze gemeente zou hebben geleid, Het is nog steeds een goede beslissing geweest om dát plan af te wijzen”, zegt ze.

Ongezond

Haar fractie maakt zich nu, samen met andere coalitie partijen (D66 en

Herbert Raat

PvdA) plus het CDA uit de oppositie, zorgen over, op informatie van RIVM en Gezondheidsraad gebaseerde, berichtgeving omtrent snelwegen en Schiphol. Daaruit bleek dat wonen in de omgeving van Amsterdam en Schiphol het slechtst is voor de gezondheid. Dat de tunnel destijds werd afgeblazen, was volgens Smit onvermijdelijk. Slechte onderhandelingen met de centrale overheid zorgden er voor dat de gemeente met de rug tegen de muur is komen te staan, vindt zij. De tunnel werd bedacht door een college waarvan de VVD geen deel uitmaakte. Toen die in de coalitie terug was, zorgde onder leiding van wethouder Herbert Raat (VVD) de meerderheid van de raad voor het openbreken van het contract en het torpederen van de tunnel.

Geen keus

Remco Pols (PvdA). Foto: amstelveenweb.com

Onder verantwoordelijkheid van PvdA-wethouder Remco Pols zou die er gekomen zijn. De PvdA maakt overigens ook deel uit van de hedendaagse bezorgde coalitie. Volgens de VVD hebben “opeenvolgende gemeentebesturen geen andere keus gehad dan het contract open te breken en te onderhandelen over een praktischer en goedkoper alternatief”. Van al die gemeentebesturen maakte de VVD steeds deel uit en was wethouder Herbert Raat de verantwoordelijke bestuurder daarin voor de A9. Op zijn voorstel komen er nu diverse overkappingen over de Rijksweg en geluidschermen.

Kosten Rijk

“Blijft natuurlijk staan dat we allemaal toch wel erg graag een tunnel op maaiveld niveau hadden willen hebben, gezien de luchtvervuiling en de geluidshinder die de A9 met zich mee brengt. De Rijksoverheid had daarvoor het grootste gedeelte van de kosten op zich moeten nemen, want het is immers een rijksweg”, zegt Smit. In de gemeenteraad heeft de SP van meet af aan over de kosten en het benadrukken van het feit dat het om een rijksweg gaat, niet anders beweerd. Maar die fractie kreeg de politieke meerderheid niet mee.

Afritten

Als de tunnel er was gekomen, zou men in Amstelveen een enorm probleem hebben gehad met onze infrastructuur, voegt de VVD-woordvoerster er aan toe. “Omdat de toe-en afritten naar en van het Stadshart in zo’n plan zouden komen te vervallen, met als gevolg een verslechterde bereikbaarheid van Stadshart en het westelijke deel van de gemeente. Bovendien zou de verkeersdruk in de wijken dan weer enorm toenemen met alle gevolgen van dien.”

Diplomatie

Zij begrijpt wel dat minister Nieuwenhuizen (ook VVD) tijdens haar werkbezoek aan Amstelveen nogal op de vlakte bleef over Schiphol. “Onze minister was op werkbezoek met als voornaamste doel zich te laten informeren, ideeën op te halen en het badwater bij betrokkenen te testen met betrekking tot de ontwikkelingen in de luchtvaart. Dat zij zich op de vlakte hield en verder geen duidelijke uitspraken of toezeggingen deed was te verwachten. Maar we blijven er natuurlijk wel bovenop zitten en blijven via verschillende manieren van diplomatie onze punten herhalen en onderstrepen.”

D66 zegt zich bij monde van raadslid Schilder volledig bij de VVD aan te sluiten.

48 REACTIES

 1. Hè, hè, daar komt de VVD nu mee aan.

  Natuurlijk had de verbrede A9 in een tunnel moeten komen, niet alleen vanwege de luchtvervuiling en het lawaai maar ook vanwege het enorme ruimteverlies door een brede diepe betonnen verkeersgoot dwars door het midden van Amstelveen.

  Dat de SP en (aanvankelijk) PvdA het juiste standpunt innamen, bewijst dat het algemeen belang niet altijd gediend is met de neoliberalen.

  Nu nog de bunker, de sjoel, het zwembad en een paar andere liberale vergissingen en hobbyprojecten afblazen cq verkopen, en dan zullen gezond verstand, gemeenschapszin en duurzaamheid hopelijk de ruimte krijgen die zij verdienen.

  En die tunnel moet er natuurlijk komen, linksom of rechtsom, goedschiks of kwaadschiks.

  • ‘Nu nog de bunker, de sjoel, het zwembad en een paar andere liberale vergissingen en hobbyprojecten afblazen cq verkopen, en dan zullen gezond verstand, gemeenschapszin en duurzaamheid hopelijk de ruimte krijgen die zij verdienen.’

   U wilt terug naar het oude beleid van verwoesten van de geschiedenis, met het gevolg dat bijvoorbeeld het Oude Dorp goeddeels is verwoest en allerlei monumenten verdwenen voordat iemand er erg in had. Voortgang, heette dat. Bijna was die geest al overgeslagen naar Amsterdam, waar men ooit op het punt stond Carré maar te slopen….

  • JB verdedigt wethouder Raat steeds door dik en dun. Diens hobbyprojecten zoals het nazibunkertje, het tijdelijke houten noodgebouwtje aan de Randwijcklaan en het Kwikfit gebouw (een mislukte kermistent) worden zelfs vergelekken met Carré. Met zulke journalisten heeft de gemeente geen voorlichters nodig.

   Worden de bunker en de ‘sjoel’ al intensief gebruikt als gemeentelijke voorlichtingscentra (van ruim 1 miljoen euro per stuk)?

   1 miljoen euro.

   • Opnieuw beschouwt u een vooroordeel als feit. Nergens heb ik de sjoel vergeleken met Carré. Ik zei alleen dat de geest van verwoesting destijds ook Amsterdam leek te teisteren, waar – na bijvoorbeeld de Galerij – ook Carré gesloopt dreigde te worden. In Amstelveen hebben we geen Carré, maar we hadden wel erfgoed dat in niets ontziend voortgangsgeloof aan de lopende band werd gesloopt. Tot vreugde blijkbaar van u, tot verdriet van de Vereniging Historisch Amstelveen en anderen. Dat voorlichters gemeenlijk met mij overhoop liggen, begrijp ik nu uit uw woorden: Die zijn natuurlijk bang door mij overbodig te worden….

  • U overdrijft en verdraait weer. Voor een journalist is dat ongepast. Natuurlijk juich ik de vernieling van historisch waardevolle gebouwen niet toe. De bunker, het houten noodgebouwtje en Kwikfit reken ik echter niet daartoe. De voorkeur van Herbert Raat is voor u kennelijk een richtsnoer maar zeker niet voor mij. Bewaar me.

   • Komt dus neer op smaken, waarbij die van u bestuurlijk toonaangevend zou moeten zijn, vindt u. Noord-Holland MOOI dacht daar anders over. En ook anderen aan wie advies werd gevraagd. Maar goed, die hebben er natuurlijk niet zoveel verstand van als u….

    • Even een jij-bak dan . Wat vindt App wel historische gebouwen of monumenten die nog niet die status in onze gemeente hebben?
     Hoewel ik het wel met hem eens kan zijn over dat zielige bunkertje en diverse andere projecten van deze coalitie .

 2. “Blijft natuurlijk staan dat we allemaal toch wel erg graag een tunnel op maaiveld niveau hadden willen hebben..”

  Ik val van mijn stoel.

 3. U overdrijft en verdraait weer. Ik geef hier alleen mijn mening. Daarvoor is deze ruimte bedoeld.

  ‘Bestuurlijk toonaangevend’ zijn helaas alleen de hobby’s en blunders van wethouder Raat (VVD). Één daarvan (verkeersgoot A9) wordt nu door de VVD-fractie betreurd. Helaas te laat.

  • @App, ajb, wat heeft het voor zin om hier te reageren. De heer Bos begon over Carre. Hij legt u woorden in de mond. Die niet uw woorden zijn, maar zijn interpretatie van uw woorden. En vervolgens gooit hij die als zijnde uw woorden naar u terug. Waarop hij reactie wil. En daar gaat u op in. Ik zou zeggen laat die journalist zijn VVD promoten. Hij stemt zelf niet, ook al zo’n onzalige reactie, want als journalist mag je toch gewoon stemmen, maar is meer om te benadrukken, dat hij “zgn” onafhankelijk” zou zijn…Ik weet er is nergens meer journalistiek, die er toe doet. Hier al sowieso niet. Reageren alhier en vooral kritisch betekent een sneer en een non-antwoord van een zichzelf benoemde journalist. Het is om moedeloos van te worden.

   • @JB, wilt u alstublieft al mijn antwoorden aan u verwijderen? Die hele non-discussie leidt alleen maar de aandacht af van het onderwerp: De terechte spijt van de VVD over de verwoestende blunder van hun wethouder om het centrum van Amstelveen op te offeren aan een brede open verkeersriool.

    • @App, de heer Raat heeft blunder na blunder begaan ten koste van het algemeen welzijn van zijn inwoners. Deze man zou via wat is dat in de gemeente …? Via een enquete afgezet moeten worden. Schiphol, de A9, de zgn rookvrije gemeente (die uiteraard nergens op slaat gezien de vuilste lucht binnen de EU), de wegen binnen de gemeente, de scooters, de niet-handhaving van niks, behalve als er boetes kunnen worden uitgedeeld, het parkeerbeleid, het subsidiebeleid, deze tunnelvisie van deze wethouder zou eens tot op het bot moeten worden geëvalueerd.

     En dan de journalisten alhier. Wie zijn dat nog?
     Welke journalist doet nog aan onderzoek naar al die persmomentjes van de gemeente?

     Het heeft geen zin meer, je vangt bot als kritische burger. Afgeserveerd door zichzelf benoemde ‘journalisten’.

     Verdraaien van woorden en zinnen. Trucjes van de journalist.

     Amstelveen is het summum van intransparantie, van zielige VVD burgemeesters die interim of niet al haar inwoners aan de steeds goordere luchtvervuiling blootstelt. Onder het mom van groei, groei, groei en geld, geld geld.

    • Gaat de heer Bos niet doen. Want die geniet van het feit, dat u wordt neergezet zoals hij dat graag ziet. Zoals de PimmetjesPC, zoals al die anderen die niet tegen kritische geluiden kunnen.

     • Zeg Cora, heb je ook nog iets te melden over hoe het volgens jou wel zou moeten of gefundeerd kritiek leveren.

     • Lachen dit! U ziet het echt niet he? U bent echt een kloon van die VVD alhier, nooit enige reflectie. Misschien had u zelfs wel ene Roos van BBA toentertijd die het over uitkeringstrekkers had die haar heg maar moesten knippen een goed woordje over! Heer Bos u bent echt een journalist van niks, niemendal.

     • Schelden: 1) Agressief doen 2) Asociale taal gebruiken 3) Beledigen 4) Beschimpen 5) Boosheidsverschijnsel 6) Foeteren 7) Fulmineren 8) Gemeen praten 9) Grove woorden zeggen 10) Heibeien 11) Heibelen 12) Honende woorden uiten 13) Jouwen 14) Kafferen 15) Kankeren 16) Ketteren 17) Kibbelen 18) Kijven 19) Knorren 20) Lelijke woorden zeggen 21) Moelvechten 22) O…
      U wilde mij toch minimaal graag beledigen?

     • JB, alle off-topic reacties (ook die van mij incl deze) mogen worden verwijderd omdat zij persoonsgericht zijn en zodoende de aandacht afleiden van de discussie over dit belangrijke onderwerp. Ik hoop dat Cora hiermee instemt. Mijn eerste reactie van september 9, 2019 at 1:19 pm was on-topic maar u reageerde daar honend op, zoals gewoonlijk.

     • Word een beetje gek van u. Bedenk svp van tevoren wat u wel en niet wilt schrijven. Nu bent u de enige die geregeld vraagt reacties weer te schrappen. Overigens bent u blijkbaar (in hope) ondergeschikt aan Cora, uw trouwe fan. Geef even aan wat wel en niet volgens u off-topic (want we moeten in Nederland natuurlijk wel Engelse kreten gebruiken) is…..

     • Enige wat ik vaak zeg, is dat uw taalgebruik/spelling beneden alle peil is, uw journalistieke opleiding daar blijkbaar geen aandacht aan heeft besteed. En dat uw onderzoek in dit geval de gemeente Amstelveen erg veel te wensen overlaat. Want veel persberichtjes van al die communicatie’deskundigen’ overnemen zonder onderzoek en/of kritiek. Dat kan iedereen namelijk. Daar hoe je geen journalist voor te zijn, maar nu even de scheldwoorden die ik blijkbaar heb gelanceerd!

     • Over spijt van de VVD was geen enkel persbericht verschenen. Over schelden heb ik al gemeld wat het woordenboek daarover aangaf. Als u uw woordgebruik daarin niet herkent, komt dat vermoedelijk door een gebrek aan iets. Overigens: met ‘hoe’ bedoelt vermoedelijk ‘hoef’. Heb het niet veranderd, omdat ik (en niet u) degene ben met bedroevend taalgebruik…

     • Ach heer Bos, grote woorden naar mij toe. Zielige woorden over een vergeten f….grote jij-bakken. Ik neem het voor kennisgeving aan. Niet ik maar u bent die journalist. Overigens een geweldige reactie! Welk gebrek dicht u mij toe?

     • Overigens: met ‘hoe’ bedoelt vermoedelijk ‘hoef’. Heb het niet veranderd, omdat ik (en niet u) degene ben met bedroevend taalgebruik…

      Wat is hier fout? .??? Wie het weet kan antwoorden.

  • Alle reacties die niet over de VVD-spijt over de A9-trog gaan, zijn off-topic. Mijn reactie was on-topic maar ik liet mij daarna verleiden door uw honende off-topic reactie.

 4. Volgens mij betekent de recente uitspraak van de Raad van State betreffende het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat er voorlopig helemaal geen aanvang mag worden gemaakt met dit A9 project.

  • De PAS-regeling geldt alleen voor Natura-2000 gebieden. Aan de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht liggen echter geen Natura 2000 gebieden langs de weg. Daarom vallen deze werkzaamheden niet onder de PAS-regeling.

    • Het is simpelweg een feit, dus heeft het niet zoveel zin om daar nu nog over te discussiëren. Sowieso niet trouwens, want we konden vandaag lezen dat het project inmiddels definitief vergund is.

     • Ik vraag niet om discussie echter naar de criteria die golden bij aanwijzing van de Natura-2000 gebieden.
      Het stellen dat dit simpelweg een feit is betekent wegkijken en het definitief vergund zijn heeft ook helemaal niets met die criteria te maken.

     • Ow sorry hoor Olaf. Ik dacht nadat je weer eens miskleunde met een stelling dat je wel benieuwd was naar de feiten. Maar nee, jij wil weten welke criteria er golden. Echt heel relevant, dat ik dat niet door had. Het is gewoon wegkijken zeg maar..

  • Jammer, overal Natura 2000 gebieden maar niet in de omgeving van Amstelveen. Waarschijnlijk vanwege Schiphol en al die rijkswegen. We zijn terminaal, opgegeven..

 5. Al mijn hoop is nu inderdaad gevestigd op die stikstofuitspraak. Als die hier niet geldt, dan moet het Amstelveense gemeentebestuur op zijn knieën naar Den Haag en smeken om clementie.

  Die Goot van Raat mag er niet komen!

 6. Dat hysterisch gekrijs van app over Raat slaat nergens op. Indertijd wilde Raat geen 100 miljoen neertellen voor die tunnel als gemeente, omdat we dan te veel in de rode cijfers zouden komen. Dat wilde zelfs de SP niet, want die zeiden dat het een Rijksweg is en dat dus het Rijk moest betalen. Wat mij ook een logische conclusie lijkt. Toen kwam de optie (gedeeltelijk) open en ( gedeeltelijk) betalen.

  • Denk bij dat gedeeltelijk over nog even terug aan het artikel en de reacties daarop op deze site van 04 September j.l. “VVD-plan voor autoluw Oude Dorp”.
   Ook toen moest er geconstateerd worden dat politiek Amstelveen goed voor haar werkomgeving zorgt, zijnde het Oude Dorp en niet zozeer voor de rest van Amstelveen.
   Ook bij de gedeeltelijke overkapping van de A9 blijkt dit wederom het geval. Ter hoogte van het Oude Dorp wordt er wel overkapt en elders zo goed als niet. Het is maar weer een voorbeeld hoor.

   • Zo had ik het eigenlijk nog niet eens gezien, maar het is wel opvallend dat deze overkapping wonderwel samenvalt met hun zakelijke belangen.

  • Het gemeentebestuur aan De Poel zorgt goed voor zichzelf en zijn directe omgeving, in casu het Oude Dorp. Het Stadshart mag stikken in auto- en vliegtuiglawaai en -gassen.

 7. Dat de betiteling ‘verwoestende blunder’ volkomen terecht is, zal iedereen beamen die zich een voorstelling kan maken van die 10-baans open verkeersgoot met daarbovenop een kneiterdruk 4-dubbel kruispunt.

  Doorgaand oost-west verkeer kruist doorgaand noord-zuid verkeer in het centrum van onze woonplaats. Zónder tunnel. Anno 2020. Daar zijn eigenlijk geen fatsoenlijke woorden voor.

  Wethouder Raat (VVD) had álles uit de kast moeten halen om dit te voorkomen. In plaats daarvan ging hij in een achterkamertje smoezen met de VVD-minister van auto- en vliegverkeer. Met verwoestende gevolgen.

 8. Noem je de verkeersgoot A9 ‘gedeeltelijk open’, Kees? Kijk nog eens wat beter. Slechts een fractie van die kilometerslange betonnen bak wordt overkapt: Bij het Oude Dorp met een parkje, bij het Stadshart met een enorm 4-dubbel verkeerskruispunt met talloze stoplichten en bij de Bovenlanden dan nog met een smalle loop- en fietsbrug.

  De inwoners zijn bij de presentatie van de plannen op bedrieglijke wijze voorgelicht door gemeente en Rijkswaterstaat. De overkapping ter hoogte van het Stadshart was bijna helemaal groen ingetekend alsof het daar ook een soort park of plantsoen zou worden. In werkelijkheid komen daar veel asfalt rijbanen met veel stoplichten voor het intensieve doorgaande en afslaande (vracht)autoverkeer. De herrie en de luchtvervuiling zullen daar aanzienlijk zijn. Waar is Natura2000 als je het echt nodig hebt?

 9. Ik schreef dat de Amstelveners bij de presentatie van de A9-plannen op bedrieglijke wijze zijn voorgelicht door gemeente en Rijkswaterstaat en ik vertelde hoe dat ging.

  Hierop kwam geen enkele reactie. Is dat omdat niemand het gelooft of omdat dit algemeen bekend is. Beide vind ik ernstig.

 10. Er is niet alleen te weinig debat in de gemeenteraad maar helaas ook daarbuiten. Over de A9 heeft geen lokaal publiek debat plaatsgevonden, ten eerste omdat daartoe geen gelegenheid is geweest en ten tweede omdat in Amstelveen geen debatcultuur bestaat. De lokale democratie is zo dood als een pier.

  “In Nederland versterkt het gesprek de democratie,” stond vanochtend in een column van de correspondent van de Volkskrant in Polen. Nou, hier niet, hoor.

 11. Het Kabinet gaat veel geld besteden aan grote infrastructurele werken. Hopelijk komt nu ook de tunnel voor de verbrede A9 door Amstelveen weer in beeld. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 12. Na de open verkeersgoot A9 krijgt de VVD nu ook spijt van 130 km/u. Als zij straks ook nog spijt krijgen van Schiphol en van hun verzet tegen rekeningrijden, wordt Nederland misschien toch nog een leefbaar, duurzaam en beschaafd land.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.