“Een duivels dilemma”, noemde directievoorzitter Ugur Pekdemir van de regionale Rabobank het. Daarover spraken zij maandag met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD), voordat de pers er werd toegelaten. De bespreking over Schiphol vond plaats onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan, ook wel bulderbaan genoemd, in Villa Randwijck aan het Catharina van Clevepark. De Amstelveense delegatie bestond uit bewoners, ondernemers, wethouders en de burgemeester.“Tegenover de vele regels staat de grote behoefte aan woningen”, zei Van Nieuwenhuizen na afloop. Het ging over een in feite al een halve eeuw bestaand probleem: Groei van de luchthaven versus hinder voor de omwonenden.

Lusten en lasten

Pekdemir vond het zaak dat de economische lasten en lusten worden verdeeld over het hele land. Dat willen eigenlijk ook B&W van Amstelveen, die in hun ‘position paper’ pleitten voor o.a. groei van Lelystad Airport en een luchthaven in zee, maar niemand in het land wil meer herrie in zijn achtertuin. Verslaggevers van de lokale media mochten niet bij het gesprek zijn en kregen pas heel kort voor de meeting de melding dat zij na afloop daarvan heel even met de minister mochten praten. Die werd overigens al gauw door de NOS opgeëist voor een ander onderwerp.

Vlnr: wethouder Floor Gordon, burgemeester Poppens, minister Van Nieuwenhoven en weth. Herbert Raat

Short Stay

De minister had nog geen antwoord op de vraag of de bouwplannen van de gemeente in Kronenburg door kunnen gaan. Tot nu toe lopen die stuk op het Luchthaven Indelingsbesluit Schiphol (LIB). Intussen kon wel het ene na het andere kantoorgebouw tot hotel worden ongebouwd. Een ervan diende als noodopvang voor vluchtelingen. “Ja, zoals het nu is mag short stay wel, maar permanent er wonen niet”, zei Van Nieuwenhuizen. Zij wil daar wel over gaan praten met haar collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (van D66) en vertelde er eerder die maandag ook al klachten over te hebben gehoord uit Rijsenhout in Haarlemmermeer. “Maar wij hebben nu nog die regels voor de luchtvaart over wat er allemaal niet mag.” Het LIB is bedoeld om woningen onder aanvliegroutes te beschermen tegen hinder en onveiligheid, maar betekenen voor Amstelveen tot nu toe een boycot van bouwplannen.

Boodschap

Terwijl uit Amstelveen de boodschap aan de minister was dat verdere groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol geen optie is, zegt zij zelf te willen weten hoe “Nederland als geheel” erover denkt. Onlangs meldde ze dat van haar Schiphol ook na volgend jaar mag doorgroeien, hoewel de afgesproken 500.000 vluchten dan al worden bereikt. Dat die groei mogelijk is door andere aanvliegroutes, stillere vliegtuigen en andere technieken om de hinder te beteugelen is een decennia oud verhaal, dat ook nu weer ter verdediging van de groei van stal wordt gehaald.

Luchtvaartnota

Wethouder Herbert Raat (Schiphol) zegt blij te zijn dat de minister zelf van bewoners heeft kunnen horen wat hinder betekent en te hopen dat zij door hen gedane suggesties meeneemt in de haar nieuwe Luchtvaartnota, die aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Behalve hij waren ook burgemeester Tjapko Poppens en wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ontwikkeling) van de partij in wijkcentrum Villa Randwijck. De bespreking, nadat de minister al in Hoofddorp de klachten uit Haarlemmermeer had aangehoord, waren onder de Bulderbaan informeel, zei de gemeente. Een informele setting, waarvoor overigens met zorg uitnodigingen waren verstuurd en een tot manager verheven jongeman nadrukkelijk verslaggevers bij de deur weerde. Want het informele karakter moest wel formeel blijven.

Camera’s

Wethouder Raat had later als verklaring dat bewoners ongehinderd door camera’s moesten kunnen zeggen wat zij op hun hart hadden en mogelijk beducht waren voor camera’s. Hoewel dan wel weer een voortdurend klikkende fotograaf van de gemeente erbij was, ten behoeve van het persbericht dat achteraf door haar werd verstuurd.

“De tien aanwezige inwoners en ondernemers waren uitgenodigd wegens hun verschillende achtergronden, woonsituaties en belangen”, meldt de gemeente daarin. “In het rondetafelgesprek stelde de minister hen de vraag wat zij zouden doen als ze in haar schoenen stonden.” En ze begreep dat het vertrouwen in de besluitvorming rond Schiphol bij bewoners van de regio rond de luchthaven niet groot is.

Ligging

Zij zijn tegen de door de minister geplande groei. Maar de voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) zei onlangs te denken dat vooral de ligging van de stad goeddeels haar aantrekkingskracht voor ondernemingen is. Daar speelt het vlakbij gelegen Schiphol ook wel een rol in, gaf Gordon, die ook Economische Zaken in haar portefeuille heeft, achteraf wel toe. En half Amstelveen leeft nu eenmaal van Schiphol.  Maar anderzijds is zij van milieupartij D66.

“Wij maken ons grote zorgen over de gezondheid van onze kinderen”, was zowel haar mening als die van Raat. Beiden ergeren zich vooral aan de nachtvluchten. Gordon: “Er is natuurlijk ook een verschil tussen het zakelijke verkeer, het economische belang, en de vakantievluchten.” Vooral dat vroeg in de ochtend vliegtuigen al over woningen denderen, werkt volgens haar rust verstorend. “Dat je wakker ligt en geen rust meer hebt, is een probleem voor de mensen. Er moet respect voor hen komen. Als er om half zes een vliegtuig over komt, waarvan iedereen wakker wordt, is dat onacceptabel. Zelf slaap ik dan wel weer in, maar mijn kinderen niet. Wij zijn niet een gemeente waar men met spandoeken loopt, maar de bewoners hebben nu rustig met de minister over de hinder kunnen spreken. Er moet vooral aan het verdelen van de lusten en lasten van vakantievluchten worden gedacht.”

Bouwbeperking

Intussen blijft, zoals gezegd, voor ondernemers Schiphol wel belangrijk. Maar zij ervaren overlast door de bouwbeperkingen die ermee samen hangen. Er kunnen bijvoorbeeld ook voor hun personeel daardoor onvoldoende woningen worden gebouwd.

Dat er iets moet veranderen, is de stellige opvatting van wethouder Herbert Raat. Een luchthaven in zee, waar hij een voorstander van is, behoort tot de lange termijn oplossingen, zegt hij. “Maar er moet nu snel wat gebeuren. We hebben daarover een openhartig gesprek met de minister gehad. Het gaat om de last die Amstelveense mensen ervaren en om hun gezondheid. Ik ben blij dat ik nu Schiphol in mijn portefeuille heb. Er moet in deze periode wat gaan gebeuren.”

Zee

Over de luchthaven in zee wil de minister nog geen uitspraken doen. En zij is het er mee eens dat ook klimaatprofeten er hun oog op laten vallen voor de bouw van windmolens. Eerder is al met Schiphol afgesproken dat zowel Amstelveen als de luchthaven gaan werken aan concrete maatregelen om hinder te beperken en de leefomgeving te verbeteren.  “Naast korte termijn maatregelen, zoals beperking van de nachtvluchten, willen we over alternatieven praten”, zegt Raat. “De minister lijkt net als wij naar werkbare oplossingen te willen zoeken. We hopen dit terug te zien in de nieuwe Luchtvaartnota.”

Buitenveldertbaan

Intussen staat voor hem minder gebruik van de Buitenveldertbaan boven aan de lijst. Die was ook vaak nodig als er onderhoud aan andere banen werd gepleegd. Voor dat laatste wordt nu een efficiëntere werkwijze toegepast. “Wij zien dat ook bij de aanleg van de Amstelveenlijn op de Beneluxbaan. Die kun je niet zomaar voor een jaar dicht gooien. Er wordt dag en nacht aan gewerkt, zeven dagen per week, en intussen blijft de Beneluxbaan zoveel mogelijk berijdbaar. Iets dergelijks doet men nu bij het onderhoud van de banen op Schiphol. Dat is iets anders dan zo’n baan maar wekenlang ongebruikt laten” Raat denkt ook aan het aanscherpen van de zogenaamde vierde baan regel (de vierde baan mag alleen op piekmomenten worden gebruikt). Maar dat staat volgens deskundigen haaks op groei tot 540.000 vluchten.

Alternatieven

Het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens in Nederland, ziet Raat als een van de alternatieven. In een Position Paper van de gemeente wordt gesproken over Lelystad. Plus natuurlijk het door hem gewenste vliegveld in zee. “Maar daar is ontzettend veel geld mee gemoeid”, waarschuwt de minister al vast. Raat: “De minister lijkt net als wij naar werkbare oplossingen te willen zoeken. We hopen dit terug te zien in de nieuwe Luchtvaartnota.”

Zij kreeg van de meesten tijdens het gesprek de boodschap mee dat er geen sprake meer is van balans tussen de voor- en nadelen van Schiphol. “Het draagvlak neemt in rap tempo af”, constateert wethouder Floor Gordon. “De minister moet nu met concrete en creatieve maatregelen komen om de in de regio benodigde ruimtelijke ontwikkelingen voor wonen en werken mogelijk te maken en tegelijk de hinder te beperken.”

Balans

Een balans tussen economie en leefbaarheid dus, waarnaar al decennia lang wordt gezocht, met actiegroepen tegenover het bedrijf Schiphol, dat nu eenmaal verder wil groeien. Volgens Gordon hebben ondernemers en bewoners aan de minister uitgelegd wat hun zorgen zijn en wat zij als oplossingen zien. “We gaan ervan uit dat de minister hiermee aan de slag gaat.”

Een dilemma blijft het. Bijvoorbeeld voor de Rabobank, doe zowel grote ondernemers als particuliere (en actie tegen Schiphol voerende) bewoners als klanten heeft.

14 REACTIES

 1. In het officieuze gemeenteblad AN stond een foto van een glunderende Herbert Raat (VVD) naast de huidige minister van auto- en vliegverkeer. Dat belooft niets goeds, want aan de vorige keer dankt Amstelveen de brede open verkeersgoot A9 dwars door het centrum..

 2. Het is merkwaardig dat ‘short stay’ (kort verblijf op z’n Hollands) wél mag, maar permanent wonen niet. Het LIB is bedoeld om woningen onder aanvliegroutes te beschermen tegen hinder en onveiligheid, maar waarom geldt dat niet voor hotelgasten en studenten?

  Zolang vliegtuigen nog steeds onveilig, lawaaiig en luchtvervuilend zijn, mogen zij niet vlak over mensen vliegen, ongeacht of die in huizen, hotels, studentenflat, kantoren of bedrijfsterreinen zitten. Veiligheid, schone lucht en nachtrust zijn essentieel voor álle mensen.

  • Johan Bos schreef: “Zij zijn tegen de door de minister geplande groei. Maar de voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) zei onlangs te denken dat vooral de ligging van de stad goeddeels haar aantrekkingskracht voor ondernemingen is. Daar speelt het vlakbij gelegen Schiphol ook wel een rol in, gaf Gordon, die ook Economische Zaken in haar portefeuille heeft, achteraf wel toe. En half Amstelveen leeft nu eenmaal van Schiphol. Maar anderzijds is zij, net als de minister, van milieupartij D66.”

   Dit gaat duidelijk over de minister Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. De eerste foute vermelding van haar partij is inmiddels gecorrigeerd.

 3. De minister had net zo goed niet hoeven langs te komen als ik dit zo lees. Verder wordt nu ook wel duidelijk dat de Den Haag niet zit te wachten op woningbouw in het LIB 4 gebied bij Kronenburg. Dat toestaan op basis van de uitzonderingsregels is bovendien aan zoveel randvoorwaarden verbonden dat die maximaal 25 woningen alleen maar jarenlange kopzorgen gaan opleveren.

 4. Willen die fokkers die allen de Groot heten zich melden????? JB kan dat onmiddelijk kortsluiten. Al die vruchtbare de Grootjes kunnen hier hun privacy inleveren. Anders doet de heer Bos dat wel…toch?????

 5. De minister is het prototype van een handige VVD-er die het altijd zo weet te draaien dat er ondanks alles toch steeds meer auto’s op de wegen en steeds meer vliegtuigen in de lucht komen. Zij zegt te willen weten hoe “Nederland als geheel” erover denkt. Daarvoor hoeft zij alleen maar de auto- en reisrubrieken en -advertenties in de media te bekijken. Vervolgens zal zij besluiten dat de markt haar heilzame werk moet kunnen blijven doen om tegemoet te komen aan de wensen van de hardwerkende Nederlanders die lekker veel (en hard) willen kunnen autorijden en vaak en goedkoop willen kunnen blijven vliegen. Dat de markt egoïstisch en kortzichtig is, is niet haar zorg.

  Minister Cora wil de ruimte die ontstaat doordat vliegtuigen iets zuiniger en stiller worden, opvullen met méér vliegtuigen, zodat de omwonenden er per saldo qua leefbaarheid, nachtrust en gezondheid geen haar beter van worden.

  En onze burgemeester en wethouders staan erbij te glunderen, net als bij de misdadige beslissing van de vorige verkeersminister om de open verkeersgoot A9 dwars door het midden van onze woonplaats nog verder te verbreden.

Laat een reactie achter op App Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.