Zoals eerder aangegeven maakt Burgerbelangen zich zorgen over de financiële haalbaarheid van de uitvoering door B&W van het coalitieakkoord, gezien de ambitieuze plannen.  “Het is in onze ogen een perspectiefnota met twee gezichten”, zei fractievoorzitter Ruud Kootker woensdag bij de bespreking  door de gemeenteraad van de Perspectiefnota, waarin de kaders voor de volgende begroting staan.

Ruud Kootker

Zeker bij zestien onderwerpen, zijn volgens B&W “grote bedragen gemoeid die op dit moment niet of niet meer aanwezig zijn”, zei Kootker. “De vraag moet gesteld worden of het allemaal realistisch en haalbaar is.” B&W kiezen voor 3,7 miljoen euro extra structurele uitgaven en 38 miljoen eenmalige middelen in te zetten. “De dekking werd voor 25 miljoen gehaald uit aanvullende locatie ontwikkelingen. Inmiddels weten we dat dit bedrag slechts de helft blijkt te zijn en bovendien gespreid is over een periode van meerdere jaren”, zei Kootker, B&W rekenen op geld door verkoop van Eneco-aandelen en daarrvan zal tien miljoen worden onttrokken aan het fonds ‘ sparen vooraf’. Maar dat zijn dezelfde tien miljoen die eerder de verlaging van de jaarlijkse dotatie van vier naar drie miljoen moest compenseren, zei Kootker. “Weg compensatie dus.” Volgens hem wordt het fonds ‘sparen vooraf’ nu ingezet voor andere doelen dan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld, namelijk onder meer voor onderwijshuisvesting, wat eerder uit de algemene reserve kwam.

Onzeker

In zijn beschouwing repte Kootker verder over de onzekere bijdrage van Aalsmeer en het overschot op betaald parkeren dat niet meer aan vergunninghouders terug wordt betaald, zoals hen altijd is voorgehouden. Hij zag vier wegen om het gat door beperkte financiële middelen te dichten: reserves aanspreken, bezuinigen, inkomsten verhogen door lokale lasten verhogen of schulden aangaan. “In de ogen van bbA moet het complete veld in ogenschouw worden genomen en dan daaruit de optimale mix gekozen. Het College kiest er nu voor eerst de reserves aan te spreken en pas in een later stadium te kijken naar andere dekkingsmogelijkheden.” Volgens de partij van Kootker is dat onjuist en was al bij de totstandkoming van het nu zittende college bekend dat dat de financiële ruimte niet toereikend zou zijn om alle plannen uit te kunnen voeren.

Raadsbreed

In plaats van een coalitie-aanpak van de financiën vroeg Kootker een raadsbrede. Voor zijn fractie is ook de vraag of de stad wel moet groeien naar 125.000 inwoners, waarvan B&W de consequenties willen laten onderzoeken.

“Tot nu toe leven we in een redelijk overzichtelijke stad met gevarieerde wijken waar binnen de buurten sport, onderwijs en zorg voorhanden is. Wij willen allemaal graag sterke wijken. Met een gemengde bevolkingssamenstelling,  hoog en laagbouw, groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden, een divers cultureel aanbod en lokale winkelcentra. Schoon, veilig en gelukkig met ook nog een paar zaken waar we met z’n allen over kunnen klagen. Een goede samenhang binnen een stad met verbonden en betrokken inwoners. Onzeker is nu hoe de toekomst van Amstelveen er uit gaat zien.”

Participatie

Volgens Kootker hamert bbA al jaren op een intensivering van de participatie van burgers. Samen met GroenLinks diende hij een motie in, waarin om meepraten door bewoners werd gevraagd, die overigens verder alleen steun kreeg van de SP. De VVD zag er een verkapte referentie in en Harmen van der Steenhoven van D66 vond dat de gemeenteraad moet beslissen. “Wij zijn als gemeenteraad verantwoordelijk en moeten de bewoners eerst iets kunnen voorleggen”, zei hij. Daarin verschilden beide coalitiepartijen van GroenLinks e.a., die eerst naar de burgers wilden. Participeren hoort volgens bbA ook bij een stad waar plaats is voor iedereen.

3 REACTIES

  1. Beste Frank,

    BbA en participatie gaan al heel lang samen, ook toen wij nog deel uitmaakten van het College. Ik verwijs gemakshalve maar naar het amendement Burgerparticipatie via loting en informatie , dat wij in 2017 indienden en dat een brede steun in de raad kreeg ( m.u.v. CU, SP en OCA). Deze motie was en is de basis voor de stadsgesprekken die het afgelopen jaar hun intrede hebben gedaan. Nog lang niet genoeg, maar een bemoedigend begin. Dit jaar verwachten wij de Participatievisie van het College en zullen we ons weer opnieuw hard maken voor intensieve vormen van participatie.

Laat een reactie achter op Ruud Kootker, fractievoorzitter Burgerbelangen Amstelveen Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.