We leven niet meer in een verzorgings- maar in een participatiemaatschappij, met steun van de Participatiewet, volgens sommigen vooral gericht op bezuinigingen bij de overheid. De gemeente gaat daarin mee en is dan ook voorstander van de zelfredzaamheid. Maar wethouder Marijn van Ballegooijen van Zorg en Welzijn, ziet er wel degelijk ook een morele kant aan de medaille van de participatie. Ook mensen met een beperking moeten volop in de samenleving mee kunnen doen, vindt hij.

En ieder kind moet veilig en gezond kunnen opgroeien, voegt hij er aan toe. En daar trekt

Marijn van Ballegooijen

van hem betreft de gemeente de portemonnee. “Als gemeente verlenen we dan ondersteuning en hulp, ook als dit langdurig nodig is.”

Noorddamcentrum

B&W komen met hun Nota Sociaal Domein naar de gemeenteraad, waarin heel het beleid jegens Jeugd, uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en van Werk en Inkomen is geformuleerd. Volgens Va Ballegooijen (PvdA) is de gemeente meer dan voorheen gericht op vroeg signaleren van armoede en andere problemen, preventie en een beter bereik van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. En zoekt zij als er diverse problemen ineen gezin samenvallen, de zogenoemde multiproblematiek, naar integrale oplossingen. B&W zeggen te beseffen dat daar een goede samenwerking van ambtenaren op de diverse afdelingen en met externe partners voor nodig is. Van Ballegooijen zegt zich daarvoor in te zetten en het beleid nog meer te richten op de wijken en het bereiken van inwoners die hulp nodig hebben. Maar ook het optimaliseren van samenwerking met partnerorganisaties is van belang, weet hij. Daarover werd onlangs een conferentie in het Noorddamcentrum gehouden.

Sterke wijken

Soms blijken oude liederen ui de gemeente door te klinken. Zoals: Inwoners zijn goed in staat zelf alledaagse problemen op te lossen, al dan niet met de ulp van familieleden, buren en vrienden als mantelzorgers. Sterke sociale verbanden en goede voorzieningen in de buurt zijn daarbij nodig, vindt de gemeente. Daarom wordt een gemeentelijke visie op wijkcentra ontwikkeld en er komt een nieuw plan voor bewonersinitiatiefgroepen. Het nieuwe leertraject Versterken Sociale Basis moet de sociale basis in de wijken in heel Amstelveen verbeteren. “Inwoners met dementie en inwoners die naar de wijk terug keren na een GGZ-opname krijgen betere ondersteuning,” zegt Van Ballegooijen.

Huisarts

Frank Berkhout

Onder meer via huisartsen wil hij de vroegsignalering en bekendheid van voorzieningen bevorderen. Signaleren en vergroten van het bereik maakt volgens de wethouder onderdeel uit van alle vormen van dienst- en hulpverlening die de gemeente biedt in het sociaal domein. Van alle regelingen tegen armoede en op het gebied van Zorg en Welzijn, blijken niets eens de zich professional in de sociale hulpverlening noemenden op de hoogte. De gemeente zegt die daartoe te gaan faciliteren, zodat die er een beter zicht erop krijgen. Het gaat dan onder meer om schuldhulpverlening en mantelzorgondersteuning.

Partnerorganisaties

Wethouder Frank Berkhout, die onder meer Jeugdzorg in zijn portefeuille heeft: “Samen met alle betrokkenen, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en partnerorganisaties bieden we de hulp en ondersteuning die nodig is.” Hij laat het woord ‘netwerkstrategie’ vallen. Overigens is daarom door politieke fracties in de gemeenteraad al vaker aangedrongen. “Amstelveen wil regie voeren op het samenbrengen van partijen om gezamenlijk te werken op het gebied van jeugd, zorg en welzijn,” herhaalt Berkhout een oud liedje.

Effectief

Maar heel het sociale stelsel met wel betaalbaar blijven, is ook een voorwaarde. Want de kosten in het Sociaal Domein lopen wel op. Wat volgens de gemeente ook een selectiever beleid nodig maakt. In ambtelijke taal: “Sterker sturen op effectieve en efficiënte vormen van hulpverlening, een kritisch oog te hebben voor het voorzieningenniveau en het maken van keuzes in het (preventieve) ondersteuningsaanbod.” Waarbij de vraag blijft wie er eigenlijk in de praktijk kiest. Er zijn nu eenmaal ruimhartige en minder ruimhartige klantmanagers in het raadhuis.

Nota

Door het sociale beleid in één nota te presenteren vervallen de aparte nota’s voor Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Ook worden er geen aparte nota’s meer opgesteld voor Sociale Samenhang en het Lokaal Gezondheidsbeleid. Wel blijven er aparte nota’s bestaan voor Onderwijs, Cultuur en Sport. Thema’s in het sociale beleid:  sterke sociale basis, Wmo, Jeugd en Onderwijs, Participatie door Werk en Inkomen, gezondheid, schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

 

 

1 REACTIE

  1. De wethouder zet maar weer eens de plaat op van sociaal sterke wijken. Ik vraag mij af of dit kan in een gemeente waar meer dan 40% “internationals” zijn. Expats zullen zich hier nauwelijks wortelen omdat ze hier maar een paar jaar wonen en statushouders hebben veelal genoeg aan hun eigen problemen. Daarbij vormt de taal ook natuurlijk een grote barrière .
    Ook heeft Amstelveen in bepaalde wijken geen evenwichtige opbouw, zoals sterk vergrijsd. Hierdoor komt er extra druk op vrijwilligers en mantelzorgers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.