B&W herhalen nu in een persbericht dat zij van de brand in de Urbanuskerk en de daarbij onvindbare kranen voor bluswater veel hebben geleerd. Dat hadden zij bij monde van de burgemeester ook al in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) gedaan, waar coördinerend inspecteur Anton Drost het kritische rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid toelichtte.

In het persbericht staat overigens geen woord over het feit dat veel fracties zich afvroegen of het met het management dat de gemeentelijke organisatie stuurt wel goed ziet. De gemeente komt niet verder dan dat er ‘kritische vragen’ zijn gesteld en, zoals al bekend gemaakt, de aanbevelingen uit het inspectierapport zijn overgenomen. Er heeft volgens haar een ‘kritisch  en constructief debat tussen commissieleden en college’ plaats gevonden.

Geen ICT

Maar, zoals ook voorzitter Paul Feenstra (VVD) van de commissie al tot ongenoegen van bijvoorbeeld Burgerbelangen (bbA) wilde, maken B&W geenszins uitstapjes naar een diepere oorzaak bij de gemeente van de niet snel gevonden brandkranen. Feenstra verbood eigenlijk fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie te verwijzen naar de ICT, waarbij ook mis ging. “Kortsluiting” veroorzaakte hij daardoor zei Ruud Kootker van bbA. Maar dat het management niet weet wat er op de werkvloer gebeurt, mag dan een conclusie van de oppositie zijn, B&W delen die kennelijk niet. “De breed gedragen conclusie van het gemeentebestuur was dat we onze lessen hebben geleerd”, zegt het persbericht. Daarin beperken B&W zich opnieuw tot de bluswatervoorzieningen. En daar zitten college en raad ‘bovenop’,  wordt gemeld.

Gecontroleerd

B&W geven wel toe dat het onderhoud van de brandkranen is verwaarloosd. “Dat had nooit mogen gebeuren’, geven zij toe. Er is, aangevraagd door de inspectie, onderzoek gedaan door de inspectie. “Ondertussen zijn alle brandkranen gecontroleerd en defecte hersteld. De burgemeester zei namens het college toe om binnen een half jaar te komen met een bestuurlijke rapportage met daarin aandacht voor de uitwerking van alle aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie.”

Borging

De gemeente houdt het bij de brandkranen sec en wil niet verder ingaan op de vragen over de gemeentelijke organisatie die in de politieke arena leven. “Aandachtspunten zijn in ieder geval duidelijkheid over de borging van het proces: waar en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en hoe wordt er gerapporteerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de overeenkomsten met de brandweer en Waternet en PWN, waar momenteel gesprekken mee gevoerd worden”, meldt de gemeente. Het debat is terug te luisteren via https://amstelveen.raadsinformatie.nl.

2 REACTIES

  1. Ik durf te wedden dat over een tijdje de coalitie met een motie komt waarin zij hebben “ontdekt” wat de hr. De Pijper ter sprake brengt. Natuurlijk in wat andere bewoordingen , maar toch…

  2. En hoe zat het met de nieuwe electrische installatie die kennelijk zó ondeugdelijk was dat daarin een zó ernstige kortsluiting kon ontstaan dat daardoor zó’n grote brand kon veroorzaken.

    De gemeente wekt nu de indruk dat zij de Urbanus kerk als háár kerk beschouwt, maar dat bleek niet uit de geringe aandacht waarmee zij de renovatie ervan inspecteerde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.