Volkomen zoals viel te verwachten, stemde woensdagavond de coalitie in de gemeenteraad vóór en de oppositie tegen de keuze – op eigen houtje door B&W – van kunstenares Margot Berkman, die een creatie voor de rotonde op de nieuwe Keizer Karelplein rotonde levert. De oppositie klaagde dat in het kiezen van de kunstenaar aan anderen, onder wie lokale kunstenaars, voorbij was gegaan en ook bewoners en gemeenteraad waren gepasseerd.

Margot Berkman. Foto: amstelveenweb.com

Of die laatste nu alleen even € 85 mille wilde voteren voor het kunstwerk, waarvan tien mille voor inwoners participatie onder leiding van de gekozen kunstenares. Waar hebben we het over, was eigenlijk alleen het betoog van de VVD-fractievoorzitter Kees Noomen. Hij had er geen moeite mee dat het dagelijkse gemeentebestuur zelf de keuze had gemaakt. De twee andere coalitie partijen – D66 en PvdA – zagen in het passeren van de gemeenteraad wel een schoonheidsfoutje, maar sloten met de VVD verder de rijen. En de complete coalitie, de meerderheid in de raad, stemde ook tegen de motie  van de oppositie, waarin eigenlijk alleen voor de toekomst een participatietraject werd gevraagd, op grond van de nog vast te stellen cultuurvisie. In dat traject moeten bewoners worden betrokken, op basis van door de raad vast te stellen criteria, en mogen Amstelveense kunstenaars altijd meebieden, luidde de motie. Ook de raad moet in een vroeg stadium bij de projecten worden betrokken. Maar de coalitie zag ook geen heil in de motie. Daar is geen enkele behoefte aan, zei D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet, want zij overlapt wat B&W al hebben beloofd.

Excuses

Inderdaad hadden de twee VVD-wethouders – Rob Ellermeijer van Verkeer en

Jacqueline Hocker

Herbert Raat van cultuur – excuses aangeboden voor het feit dat zij bij de keuze mogelijk iets te enthousiast waren geweest. Maar ja er is nog sprake van een aanloopbeleid naar de cultuurvisie, zei Raat. “Als u denkt niet serieus te worden genomen, is dat een misverstand”, zei hij tegen de gemeenteraad.

Maar ook een voorstel van de oppositie ter wille van de snelheid nú al het verkeersplein aan te leggen en met het kunstwerk nog even te wachten, scoorde niet. Overigens bleek in de wandelgangen ook de oppositie uiteen te zijn gevallen. Een deel ervan wilde een krachtiger motie van treurnis of afkeuring, maar anderen wilden zover niet gaan, omdat men nu eenmaal vooral de vriendelijkheid tussen coalitie en oppositie wil bewaren.

Site

Rob Ellermeijer

Rob Ellermeijer, verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen op het Karel Karelplein bood excuses aan voor mogelijke ontstane verwarring. Ook Raat gaf toe dat de gevolgde weg niet de schoonheidsprijs verdient. Intussen bleef volstrekt onduidelijk of de kunstenares van de gemeente al een opdracht voor het maken van het kunstwerk had gekregen. Van der Vet herhaalde het verhaal dat Berkman tijdens de in allerijl bijeen geroepen meeting (waarheen drie bewoners kwamen) had opgehangen. Zij was door een haar onbekende journalist gebeld die haar feliciteerde met haar opdracht en had vervolgens – zonder enig contact met de opdrachtgever zelf – die opdracht maar op haar site vermeld, waarna zij met vakantie ging en niet in staat was de site nog te veranderen. “Maar tot de dag van vandaag staat het wel op die site, terwijl de gemeenteraad er nog over moet beslissen”, zei Stieneke Kruijer van de GroenLinks.

Aanbesteding

Overigens hoeft er volgens B&W niet en naar de mening van sommige

Herbert Raat

oppositie partijen wél een Europese aanbesteding voor het kunstwerk te komen. Zou een lokale kunstenaar daarover geen juridisch proces kunnen beginnen, vroeg Bert de Pijper van de ChristenUnie zich af.

En Kruijer wilde weten op hoeveel kunstenaars men op het raadhuis uitkwam, die aan door Ellermeijer genoemde criteria voldeden, waaruit een keuze is gemaakt. Er kwam geen duidelijk antwoord, wat het beeld bevestigde dat gewoon een ambtenaar een hem of haar bekende kunstenaar adviseerde, met wie B&W in zee gingen.

Stieneke Kruijer

Volgens diverse fracties was inspraak van omwonenden een farce. In allerijl hebben voor een ontmoeting met de al gekozen kunstenaar B&W een paar van hen alsnog uitgenodigd, maar de meesten wisten er volgens Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) niet eens van. Zij had aan het begin van de vergadering via een ordevoorstel nog gepoogd het betreffende raadsvoorstel van de agenda te krijgen, maar vond ook daarin de coalitie op haar weg. Volgens haar is de gemeenteraad de keuze door de strot geduwd. “Naar onze mening hadden wij veel eerder geïnformeerd  moeten komen.”

D66 zei ook niet zo gelukkig met de gang van zaken te zijn, maar wel mee te gaan met de keuze van het college en tegen de motie te zijn. Er bestaat nu eenmaal geen cultuurvisie waarlangs men de keuze kan leggen, betoogde Van der Vet. Sandra van Engelen (CDA) bleef er bij dat het helemaal niet om het kunstwerk of de kunstenaar op zich gaat, maar over de keuze die volstrekt met negeren van raad en omwonenden tot stand kwam.

Gepasseerd

Intussen wees Höcker er op dat er al sinds november gemeentelijk contact met de kunstenares bestaat, waarover de gemeenteraad op geen enkele manier is geïnformeerd. Die kritiek kwam ook van raadslid Marga Herterijck van Burgerbelangen (bbA). Volgens haar moet in feite iedereen kunnen participeren daarin, niet alleen de raad maar ook inwoners. “Het college wringt zich in allerlei bochten en de Amstelveense kunstenaars voelen zich gepasseerd”, zei zei.

Geen kaders

Maar ja, er zijn nu eenmaal geen kaders, omdat er nog geen cultuurvisie is,

Susanne Piet

zei raadslid Suzanne Piet van coalitiepartner PvdA. Zij was het er wel mee eens dat het allemaal beter had gekund, maar het onderhavige project mocht wat haar betreft geen vertraging oplopen. Ook haar fractie stemde, volkomen volgens verwachting, tegen de motie en voor het voorstel van B&W. Kennelijk verstaat de SP iets anders onder participatie dan het college, zei Marina Casadei van die partij. “Maar de keuze is al gemaakt. Dat andere kunstenaars niet aan de criteria voldoen, gaat er bij de SP niet in.”

“Het zou zo mooi kunnen zijn, maar nu dreigt een kunstwerk ten onder te gaan in politiek gekissebis”, zei raadslid Bert de Pijper van de ChristenUnie. Ook hij stelde voor nu het verkeersplein de realiseren en later, na participatie, het kunstwerk. Maar daar voelde de coalitie niets voor. “Het is overbodig waar u mee komt” , zei Noomen, doelend op de motie.

11 REACTIES

 1. Alsof de verkiezingen nog voor de deur stonden, zo groot was de geacteerde verontwaardiging van vooral de oppositiepartijen. Met als hoogtepunt het -niet voor de eerste keer- suggereren van vriendjespolitiek en op de man spelen door Groen Links. Terecht dat Kees Noomen ‘pissed off’ was. Voor zover zij al krediet hadden opgebouwd is GL die nu voor langere tijd kwijt. In elk geval in deze collegeperiode en dat zou zomaar ook voor de volgende periode het geval kunnen zijn.

  • GL mag misschien vriendjespolitiek suggereren, maar ik kan mij nog een uitspraak van Bas Eenhoorn herinneren, dat het bestuur van Amstelveen wel erg een “ons kent ons” beleid is en dat er meer aan burgerparticipatie en transparantie gedaan dient te worden. Dat is hier dus duidelijk niet gebeurd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oppositie hierop afkwam als vliegen op een koeienvlaai, wat over ging bij sommige partijen in schamperend gegniffel toen de 2 wethouders kwamen met hun excuses , toch voet bij stuk hielden en als klap op de vuurpijl Raat doodleuk beweerde dat men het als een misverstand moest zien, dat men niet serieus werd genomen.
   Een typisch voorbeeld van politiek gekissebis waar nu juist vele burgers een hekel aan hebben.
   Het maakt toch geen bal uit dat men eerst die rotonde aanlegt en dat men dan in een open en duidelijke transparante procedure een keuze voor dat beeld had gemaakt? Dan had men ook de schijn van eventuele vriendjespolitiek vermeden.

   • Het enige wat mij bijstaat is dat Bas Eenhoorn over ‘radicale transparantie’ heeft gesproken. Maar dat is toch echt iets anders dan iemand of een partij zonder enig bewijs van vriendjespolitiek beschuldigen. Maak het dan hard en laat die suggestie niet boven de markt hangen, want dat is wat ze nu doen. En nogmaals, dit was niet de eerste keer Groen Links dit flikt. En dan ook nog klagen dat ze niet als eerste het woord kregen bij dit onderwerp. Wat een kleuters.

    Overigens vond ik die post-verkiezings-profileringsdrang van de oppositie hoogst merkwaardig. Een uur lang geacteerde morele verontwaardiging en verwijten aanhoren over een relatief gering (financieel) belang vond ik vrij ongekend. Er zijn onderwerpen waar heel veel meer geld mee is gemoeid en die binnen een seconde worden afgetikt. Het stellen van de juiste prioriteiten is duidelijk niet iedereen gegeven.

    • Hetzelfde kun je zeggen over dat beeld van Armando. Toch is hier veel commotie bij veel burgers over geweest en nu gebeurt weer hetzelfde en het ontwerp is nog niet eens bekend.

     • Het grappige is dat de keuze voor Der Bogen destijds nou juist niet zoveel verontwaardiging in de raad teweeg heeft gebracht. Terwijl het per saldo om hetzelfde ging.

 2. Democratie op z’n Amstelveens.

  JB’s typfout is Freudiaans: “Als u denkt bier serieus te worden genomen, is dat een misverstand”, zei [Herbert Raat] tegen de gemeenteraad.”

  Ik las eerst ‘hier’ ipv ‘bier’. Dat was nog het meest in overeenstemming met de werkelijkheid. Wat een klucht, wat een schijnvertoning. Coalitie en oppositie moeten zich gezellig samen doodschamen.

 3. Van de door burgemeester Eenhoorn bepleite ‘radicale transparantie’ komt in de praktijk niets terecht. Met dat soort vrijblijvende kletspraat scoort de VVD toch telkens weer, ongeacht of het over handhaving of over kunst gaat.

  Voor dit kunstwerk was al in een onderonsje een kunstenaar geregeld, zonder dat bewoners en gemeenteraad er aan te pas kwamen. Aan de raad wordt alleen de goedkeuring gevraagd voor de uitgave van € 75.000 voor het te maken van het (nog onbekende) kunstwerk, waarbij dan nog tien mille aan meerwerk voor het democratische sausje komt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.