Tawros Aslanjan (D66)

Bedrijventerrein Legmeer, waar nu dertig procent leeg staat, moet een gezellige nieuwe wijk worden, met zowel woningen als ondernemingen. Daarover lijkt de lokale politiek het wel eens, maar er lijkt verschil van mening over welke woningen – en vooral in welke prijsklassen – er moeten komen. Hoeveel er moet worden gebouwd aan sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen bijvoorbeeld. Er was dinsdag aan de door B&W op tafel gelegde nota van uitgangspunten een speciale vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) gewijd.

In de nota legden B&W ter keuze vier verschillende scenario’s aan de

Floortje Gordon

raadsleden voor, variërend van alles bij het oude laten tot een voornamelijk uit hoogbouw bestaand ‘hoofdstedelijk’ model. De meerderheid lijkt, net als jet college van B&W trouwens, de voorkeur te geven aan het scenario ‘Productieve Stad’ (50 procent uit wonen), met een doorgroeimogelijkheid naar ‘Hoogstedelijk’. In de groene productieve stad is ook veel hoogbouw, maar die wordt afgewisseld met laagbouw en er komen bescheiden voorzieningen, zoals een klein winkelcentrum en mogelijk een school. De VVD wilde bij monde van raadslid Gerritsen ook wel graag koopwoningen erin.

Wat wil AV-er?

Intussen moeten niet het bestuur en de politiek van de stad alles bedisselen, vond raadslid Tawros Aslanjan van D66. Hij pleitte voor een gezamenlijk optrekken van coalitie en oppositie, nu het om één van de allerlaatste wijken gaan die Amstelveen nog kan bouwen. “Daarbij moeten we niet kijken wat een goed verhaal is naar onze achterban, maar naar wat de Amstelvener wil.”

Palmbomen

Elke partij heeft wel een electoraat dat men graag tevreden

Arjan Gerritsen

wil stellen, constateerde Aslanjan. “Als het aan de VVD ligt, bouwen we op Legmeer grote villa’s met palmbomen en een zwembad in de achtertuin, de PvdA ziet liever alleen maar sociale woningen en als het aan D66 ligt, maken we van Legmeer de nieuwe sillicon valley met hoogopgeleide 30 plussers die liefst in een Volvo station rondrijden”, schetste hij de voorkeuren van de drie coalitiepartijen. Maar die politieke proposities hebben wat hem betreft niet het laatste woord. “Na de behandeling in commissievergadering zal dit dossier het participatietraject ingaan.”

Grondposities

Raadslid Van den Bosch

Hij constateerde een groot tekort aan betaalbare woningen zowel in de huur- als koopsector, maar ging daarbij niet zover als bijvoorbeeld SP en – kennelijk naar een oud strijdpunt teruggekeerde – PvdA, die  vooral aandacht vroegen voor sociale huurwoningen. Volgens Aslanjan staan alle partijen nog steeds voor de uitdaging doorstroming binnen sociale sector te bevorderen en exorbitant lange wachtlijsten terug te dringen. “Amstelveen heeft nog maar weinig grondposities waar grootschalige projecten gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dan ook dat we goed moeten nadenken over de kaders die wij meegeven aan het college.” Tegelijkertijd vindt D66 de lat wat ambities betreft best hoog gelegd kan worden. Maar hij pleitte daarbij ook voor flexibiliteit. “De wereld veranderd erg snel om ons heen en dat betekent dat de politieke en economische realiteit er totaal anders uit kan zien op het moment dat de plannen echt tot uitvoering worden gebracht. Het is dan ook belangrijk te kunnen schakelen mocht dat nodig zijn.”

Sociale huurwoningen

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch maakte een duidelijke keuze voor 30% sociale woningbouw. Doordat de prijzen van huizen vooral in Amstelveen enorm hoog zijn, is er een groot gebrek is aan betaalbare huizen, constateerde hij. “Toch wil de PvdA vasthouden aan een gemengd Amstelveen, ook voor Legmeer. Dat betekent niet alleen middeldure en dure woningen bouwen, maar ook sociale huurwoningen.”

Voorraad

Volgens hem moet de Legmeer, waar ruwweg drieduizend tot 4500 woningen kunnen komen (afhankelijk van hoeveel er in hoogbouw verrijst), een afspiegeling van de Amstelveense bevolking zijn en derhalve ongeveer een derde sociale huurwoningen bevatten. “In Amstelveen staan 30% sociale huurwoningen. Als je de nieuwe wijk een afspiegeling wil laten zijn van Amstelveen, dan hoort dat percentage ook in Legmeer.” Waarbij Aslanjan de opmerking plaatste dat om 30% te handhaven dan ook uit de sociale huurvoorraad woningen moeten verdwijnen. Overigens vond hij dat percentage op Legmeer wel wat aan de hoge kant.

Private partijen

Pier Rienks (CDA)

Van den Bosch constateerde dat van Legmeer het grootste deel in handen is van private partijen, die winst zullen willen maken met de verkoop. Hij vond onderzoek naar de financiële haalbaarheid (en hoe die is te bereiken) voor de nieuwe woonwijk nodig. “Duurdere woningen lukt financieel altijd wel, maar juist sociale huurwoningen zijn vaak een stuk lastiger. De PvdA is in dat opzicht realistisch: graag sociale woningbouw, maar het moet wel verantwoord kunnen. Liever een haalbaar plan, dan allerlei grootse beloftes waar niets van terecht komt.”

CDA: Hoogbouw

Her CDA, ooit voorstander van laagbouw, pleitte bij monde

Jacqueline Solleveld

van fractievoorzitter Pier Rienks voor hoogbouw. “Als we die willen, kunnen we het hier nog doen”, zei hij. Hij vond ook een klein winkelcentrum noodzakelijk, evenals trouwens de VVD.

Volgens wethouder Floor Gordon (Ruimte) liggen de percentages voor de woningbouw nog helemaal niet vast. Er kan volgens jaar niet een volwaardig winkelcentrum komen, omdat men voor winkelen oom zal uitwijken naar Westwijk. Er zijn, zei ze, wel clusters van ondernemers die willen gaan bouwen. Maar het is een plan waarvan het nog jaren duurt voordat er een spa in de grond kan, waarschuwde de wethouder. En wat de plannen betreft moet wel de door D66 gewenste flexibiliteit worden betracht.

Kleine portemonnee

Raadslid De Looze van GroenLinks zei dat voor iedereen

Lennart de Looze (GroenLinks)

moet worden gebouwd. “Ook voor mensen met een kleine portemonnee.” En intussen zei Gonnie Rietschoten van Actief voor Amstelveen (AVA) dat zij in de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe wijk nergens als doelgroepen waarvoor moet worden gebouwd singels en starters tegen was gekomen. “Ik hoop wel dat er voor starters ook woningen komen.”

Het moet, zei raadslid Jacqueline Solleveld Olthof van Burgerbelangen (bbA), een leefbare wijk worden, met duidelijke verbindingen naar andere wijken. Zij pleitte speciaal voor woningen voor ouderen en voor het meenemen van ondernemers in de plannen.

4 COMMENTS

  1. Voor elk wat wils, dus, maar zorg alstublieft voor voor winkels voor de dagelijkse levensmiddelen en ook voor goede ov-verbindingen met de Westwijk en met het Stadshart, want anders rijden er straks nog veel meer auto’s in Amstelveen.

    • En daar is App weer met zijn Stadshart waar hij zelf woont! Die goede ov verbindingen moeten gelden voor alle wijken en daar klopt sinds december 2017 geen klap meer van. We zouden er nog steeds een evaluatie van zien, maar edoch hij moet nog komen of ik heb wat gemist.

      • Ik gun alle Amstelveners goede ov-verbindingen met het Stadshart en met andere winkelcentra zodat niemand daarvoor een auto nodig heeft.

  2. Ik word hier weer misselijk van . In deze woonplaats doen vele partijen weer mee aan dure woningbouw. Er is hier ook veel behoefte aan soc woningbouw en goedkope vrije sector, zeker door de veranderende economie waarin de helft van de mensen geen echt vast inkomen hebben. En dat plan van D’66 om het percentage van de totale soc voorraad nog verder omlaag te brengen kan enkel komen uit de koker van een regelrechte yuppenpartij, die vinden dat ze het erg met zichzelf getroffen hebben.
    Het moet hier wel gaan om huisvesting voor de gehele bevolking van arm tot rijk in de juiste verhoudingen. Trouwens het hele systeem van soc. Huisvesting klopt al niet. Een echtpaar die alle 2 bij AH zouden werken op het minimumloon op een rotcontract zouden dan al geen recht hebben op zo’n woning. Ik zou zeggen 30% soc woning, 40% lage vrije sector en de rest duur of koop en gericht op alle leeftijdsgroepen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.