RvS: Geen villa’s op plek Zwarte Kat

4
353

Er komen definitief geen villa’s, die de gemeente wel had gewild, voor het voormalige café De Zwarte Kat in de plaats. Dat heeft de Raad van State (RvS) nu in een bodemprocedure besloten. Woensdag kwam de uitspraak van het proces dat omwonenden hadden aangespannen tegen de komst van de dure huizen. Formeel door de heren de in de buurtschap De Zwarte Kat wonende Henk Jurrien en Jan van Schaik, die dus van de gemeente hebben gewonnen.

De gemeenteraad had, wethouder Floor Gordon volgend, met de komst daarvan ingestemd door een gewijzigd bestemmingsplan vast te stellen. Maar de RvS haalde daar nu een streep door en vernietigde het veranderde plan. Overigens werd de meerderheid vorig jaar slechts gevormd door de coalitie (PvdA, D66 en VVD) met steun van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen, het CDA en de toenmalige Lijst Höcker (overgegaan in de coalitiepartij Goed voor Amstelveen).

Geheim

De voorzieningenrechter van RvS haalde vorig jaar al een streep door de rekening van de gemeente, in afwachting van een bodemprocedure. Die heeft nu hetzelfde resultaat. Eigenaar van café plus grond is projectontwikkelaar Zuiver Vastgoed. Volgens de omwonenden maakte die met de gemeente in het geheim afspraken. De RvS vindt nu, net als de omwonenden, dat de buurtschap tot het landelijk gebied behoort, waar niet gebouwd mag worden. En zeker geen dure villa’s. Ook de Dorpsraad Nes aan de Amstel denkt er zo over. De voorzieningenrechter van de RvS veroordeelde vorig jaar de gemeente (B&W plus gemeenteraad) tot de kosten van het proces, meer dat drie mille.

Verordening

Eerder is krachtens de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) de buurtschap aangewezen als landelijke bufferzone, waar echt niets nieuws gebouwd mag worden. Ook de door B&W afgegeven omgevingsvergunning is vernietigd. En ook nu werd de gemeente tot het betalen van de proceskosten veroordeeld. Bert de Pijper van de ChristenUnie noemde de plannen van B&W destijds ‘onthutsend’. Net als de bewoners van de buurtschap De Zwarte Kat begreep hij niet dat de wethouder serieus in het gebied drie dure huizen wilde laten bouwen.

Snelle scan

De oorspronkelijke eigenaar van café Zwarte Kat en de daarbij behorende grond heeft volgens de buurt met de projectontwikkelaar geheime afspraken gemaakt en de gemeente beroept zich volgens de tegenstanders steeds weer op een quick scan. Onzorgvuldig onderzoek, vinden de omwonenden, die liever kleinschalige horeca op die plaats zien. Volgens de lokale omroep RTVA weigerde de gemeente destijds me te werken aan een uitzending van 1Amstelveen over de kwestie.

Meeste afgewezen

B&W wijzen er in een brief aan de gemeenteraad op dat de Raad van State de meeste beroepsgronden van de twee klagers heeft afgewezen, maar kon er niet om heen dat de belangrijkste (landelijk gebied) bleef staan en vernietiging van zowel de wijziging van het bestemmingsplan als de door het college afgegeven omgevingsvergunning tot gevolg had. “Dit maakt dat het huidige plan geen doorgang kan vinden”, geven zij toe.

Het college zegt in de brief nog dat de provincie op het plan geen bezwaar heeft ingediend. “Wij zagen daarom voldoende redenen om het bestemmingsplan door u te laten vaststellen”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Wij gaan in gesprek met de provincie over de betreffende onduidelijkheid in de provinciale verordening en de mogelijkheden van de nieuwe provinciale omgevingsverordening voor die locatie. Ook gaan wij in gesprek met de ontwikkelaar en omwonenden om de mogelijkheden te verkennen om tot een ander plan te komen.”

Overigens zeiden de klagers gisteren het RvS-vonnis nog niet te hebben vernomen en alleen te weten dat de gemeentelijke vergunningen niet doorgaan. “Het is nu aan Zuiver Vastgoed met een ander plan te komen”, zegt Henk Jurrien.

Indruk

Wethouder Floor Gordon blijft er, via haar woordvoerster, bij dat de Raad van State zich er niet over uitsprak of het gebied bestaand stedelijk of landelijk is. De RvS constateerde volgens haar alleen anders dan de gemeenteraad over de interpretatie van de PRV.

Naar de mening van de RvS moest de PRV zo worden geïnterpreteerd en toegepast dat in een getekende ‘bufferzone’ geen bestemmingsplan voor nieuwbouw van drie vrijstaande woningen had mogen worden vastgesteld.

“Uit de toelichting op de PRV hebben wij de indruk gekregen dat de beoogde woningbouw mogelijk is op deze locatie”, zegt ze. Overigens werd zij in de gemeenteraad soms fel tegengesproken, maar dat bracht haar niet van de mening van B&W af. “De provincie heeft aangegeven dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het landschap en geen bezwaar tegen het plan ingediend. Daarom is het bestemmingsplan vastgesteld.” Volgens haar blijkt door de uitspraak van de RvS dat de gemeente geen waarde had mogen hechten aan de PRV-toelichting en het advies van de provincie. Overigens is er nu een nieuwe verordening van de provincie. “In de nieuwe provinciale omgevingsverordening is de locatie De Zwarte Kat aangewezen als landelijk gebied en bijzonder provinciaal landschap, als vervanging van de bufferzone.”

Om een goede uitspraak over de mogelijkheden het gebied te doen, zal naar haar mening eerst de omgevingsverordening geanalyseerd moeten worden en ook overleg met de provincie moeten plaatsvinden. “Een en ander is afhankelijk of de eigenaar van de locatie nog wil ontwikkelen. Of er één of twee kleinschalige woningen mogelijk zijn en onder welke voorwaarden, valt nu nog niet te zeggen.”

De gemeente zegt nog niet te weten of projectontwikkelaar Zuiver Vastgoed geïnteresseerd is in het ontwikkelen van een horecazaak. De klagers hadden om onderzoek daarnaar gevraagd, maar die argumenten sneuvelden voor de RvS en al eerder bij de gemeente.

4 COMMENTS

  1. Tja, dat er ergens nog een normaal bestuur is , mogen we ons gelukkig mee prijzen, want men dacht bij de gemeente even alles te kunnen omzeilen om het bewuste perceel vlug tot stedelijk gebied te veranderen terwijl het omringd is door landelijk!

    Een duidelijk geval waar de rotte eierlucht vanaf walmt, mevr Gordon.

    Van mevr. Höckner van wie ik altijd had gedacht dat ze een groot voorstander was van natuur en landschap viel het me wel tegen dat ze ook voor deze onzin was.

  2. Het enige punt waarop de bewoners gelijk hebben gekregen is dat de bufferzonering van de provinciale ruimtelijke verordening niet is aangepast. De provincie heeft wel eerder gezegd geen bezwaar tegen het bouwplan te hebben, maar heeft nagelaten dat te vertalen in het eigen formele stuk. Dat gaat zo niet, zegt de Raad van State. Alle andere argumenten van de bewoners zijn van tafel geveegd, jammer genoeg.
    Dus als de provincie de bufferzone formeel aanpast , zoals ze eerder heeft goedgekeurd, kan alsnog het plan doorgaan en zijn de bewoners blij gemaakt met een dooie mus. En dat terwijl twee woningen veel beter zouden passen. Tijd voor een goed gesprek!

    • En u denkt dat er valt te praten met een stelletje aasgieren. Nee, die moet je precies een raamwerk geven waarbinnen ze mogen opereren, want deze lui zullen altijd de grenzen opzoeken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.