Hoewel hij regionale samenwerking toejuicht, waardoor de invloed van Amstelveen wordt beperkt, geeft fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen (bbA) toe dat dat veel over inwoners wordt beslist zonder dat zij mee kunnen praten. Daarin ziet hij een van de oorzaken van de publieke argwaan jegens de politiek.

Ruud Kootker

Dat gemeenschappelijke regelingen, zoals die rond de Metropool Regio Amsterdam , waarin tientallen gemeenten samenwerken – hebben geen enkele democratische legitimiteit, zei voormalig raadslid Harry van der Bergh, die door zijn PvdA naar een onverkiesbare plaats werd gedirigeerd, de eer aan zichzelf hield en opstapte. Kootker blijkt het wel met hem eens, maar ja ‘Amstelveen is geen eiland’ laat hij zich in een interview met secretaris Frits Suèr van zijn lokale partij ontvallen. De argwaan van kiezers wordt ook in de hand gewerkt door in verkiezingstijd gedane beloften die niet kunnen worden waargemaakt, vindt hij. En intergemeentelijk verliest men gemeentelijk nu eenmaal invloed, zegt hij.

Geen verwachtingen

Het is volgens hem ook een illusie dat de woningnood van Amstelveen ooit binnen de gemeente kan worden opgelost. Dat geldt ook voor zaken als het lokale openbare vervoer en de energietransitie. “We moeten, ook als Raad, geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken”. Ook verduurzaming lukt Amstelveen sec niet, vindt hij.

Kootker was, hoewel pas als raadslid aangetreden, de door zijn partij gedoodverfde

Frits Suèr

wethouder, nadat zijn partijgenoot Peter Bot afviel om gezondheidsredenen. Het leek er op dat de coalitie gewoon door zou gaan, minus de PvdA (zodat VVD, D66 en bbA verbleven), maar Kootker was onacceptabel voor de anderen in het college van B&Wm waarna snel de PvdA weer van stal werd gehaald. Die kwam met wethouder Marijn van Ballegooijen uit Buitenveldert. Maar intussen had Kootker als beginnend raadslid wel mee getimmerd aan het coalitieakkoord.

Onvoorspelbaar

Zegt: “Toen ik mij op de lijst liet zetten dacht ik niet dat ik fractievoorzitter zou worden. Immers dat was Jitze Bakker en de wethouder was Peter Bot. Ik dacht aan niet meer dan aan een zetel in de raad. Maar toen eerst Jitze Bakker zich als raadslid terugtrok en vervolgens Peter om gezondheidsredenen moest afhaken, werd ik in het diepe gegooid. Van het feit, dat bbA daarna werd uitgesloten van deelname aan het College heb ik geleerd dat politiek totaal onvoorspelbaar kan zijn en dat de ratio en emotie dwars door elkaar kunnen lopen.”

Raad eerst

Burgers denken vaak dat het college van B&W de baas is. Daar worstelt hij naar zijn zeggen mee, want de gemeenteraad is (in elk geval theoretisch, red.) het hoogste orgaan. “Naar mijn idee komt dit mede doordat het College een mediabeleid voert, waarbij plannen die eerst nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd, naar buiten worden gebracht alsof de besluiten al zijn genomen.”

Hij vindt, net als zijn fractiegenote Jacqueline Solleveld Olthof, dat besluiten van B&W voor de pers geheim moeten blijven totdat de gemeenteraad erover heeft gesproken. “Door plannen en ideeën te vroeg in de publiciteit te brengen draagt het College bij aan die verwarring bij het publiek. Let wel:  Ik vind het heel goed dat het College de burger laat zien wat het doet, maar het past niet vooraf standpunten in te nemen, zoals bij de Eneco-aandelen of bij het Cultuurbeleid. Men moet de juiste volgorde aanhouden”.

 

 

 

 

9 REACTIES

 1. Goh , de open deur van het jaar . Amstelveen kan niet in haar eentje de woningnood oplossen.
  Dat is dan ook zeker de reden dan zijn club altijd voor de dure en exclusieve woningen stemde in het verleden en dat zij ook voor stemden in het vorige college toen de gemeente zich liet ringeloren betreffende de talloze verslechteringen in het ov door het regiooverleg. Een beetje ruggengraat tonen zou wel gewenst zijn geweest. Heel gemakkelijk om daar dan maar de Calimero over gaan uithangen.

  Overigens wel een diepte-interview , zo door zijn eigen partijgenoot.

 2. Jammer Johan dat je het interview niet goed hebt gelezen en dus ook niet goed weergeeft. Mijn punt is dat het College in de media de suggestie wekt dat er al besluiten genomen zijn waar de gemeenteraad nog aan zet is. Dat wekt verwarring en zou je moeten vermijden. Met jou ben ik voor openheid en transparantie, maar dat weet je ook wel!

  • Ik begrijp u ten dele. Maar het verwijt is dat B&W iets ‘in de publiciteit’ brengen als eigen beslissing. Maar het college nam dat besluit echt, al moest later de gemeenteraad dat nog bevestigen. Het enige verschil is dat voorheen de media de besluiten van B&W kregen en dat nu, in het kader van de achteruitgang der communicatie, de zich met die naam tooiende reclameafdeling van B&W er zelf doorgaans een persbericht aan wijdt. Maar het besluit van B&W bereikte ook voorheen de media, overigens met dezelfde klacht van fracties, die keer op keer betoogden er nog over te moeten praten (wat overigens dankzij een meerderheidscoalitie) doorgaans niet tot een ander besluit leidde dam B&W al hadden voorgesteld. Conclusie: Het duale stelsel is mislukt, maar dat is een ander verhaal.

 3. Zolang de gemeenteraad steeds unaniem (alsof er geen oppositie bestaat) instemt met alles wat b&w hebben bekokstoofd, hebben lokale media geen praktische reden om een voorstel van b&w niet op te vatten als een besluit van het gemeentebestuur.
  Ruud Kootker zegt ware dingen. Zoals:

  “Gemeenschappelijke regelingen, zoals die rond de Metropool Regio Amsterdam – waarin tientallen gemeenten samenwerken – hebben geen enkele democratische legitimiteit,”

  “De argwaan van kiezers wordt ook in de hand gewerkt door in verkiezingstijd gedane beloften die niet kunnen worden waargemaakt.”

  “We moeten, ook als Raad, geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken”.

  “Besluiten van B&W moeten voor de pers geheim blijven totdat de gemeenteraad erover heeft gesproken.” [Het zijn namelijk nog geen besluiten maar slechts voorstellen aan de gemeenteraad. RvW]

  “Er wordt veel over inwoners beslist zonder dat zij mee kunnen praten. Dit is een van de oorzaken van de publieke argwaan jegens de politiek.”

  Gloort hier het begin van feitelijke en inhoudsvolle oppositie?

 4. Dank voor uw vriendelijke reactie. Wel merk ik op dat u teksten van mij aanhaalt (tussen aanhalingstekens alsof ik het zo letterlijk heb gezegd ), die niet overeenstemmen met het interview op de website van bbA.

  Over B&W heb ik het woord geheim niet gebruikt. De tekst luidt als volgt:

  “Waar ik het meest mee worstel is dat de burgers vaak denken dat het College van B. en W. de baas is, en niet de gemeenteraad. Dat is wat veel burgers helaas niet goed begrijpen. Naar mijn idee komt dit mede doordat het College een mediabeleid voert, waarbij plannen die eerst nog door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd, naar buiten worden gebracht alsof de besluiten al zijn genomen. Dat schept een verkeerd beeld dat het College regeert en hier de hoogste instantie is. Maar de hoogste instantie is de Gemeenteraad. Door plannen en ideeën te vroeg in de publiciteit te brengen draagt het College bij aan die verwarring bij het publiek. Let wel; ik vind het heel goed dat het College de burger laat zien wat het doet, maar het past niet vooraf standpunten in te nemen, zoals bij de Eneco-aandelen of bij het Cultuurbeleid. Men moet de juiste volgorde aanhouden”.

  De term” geheim” is een interpretatie , die door journalist Johan Bos is geïntroduceerd waar het over bovenstaand punt gaat.

  Hartlijke groet,

  Ruud Kootker

 5. U had in dat interview gezegd:
  “Door plannen en ideeën te vroeg in de publiciteit te brengen draagt het College bij aan die verwarring bij het publiek.”

  JB’s journalistieke verslag hiervan luidde:
  “Hij vindt [..] dat besluiten van B&W voor de pers GEHEIM moeten blijven totdat de gemeenteraad erover heeft gesproken.”

  Op grond hiervan mocht ik aannemen dat u had gezegd:
  “Besluiten van B&W moeten voor de pers geheim blijven totdat de gemeenteraad erover heeft gesproken.”

  Wat is uw inhoudelijke bezwaar tegen deze weergave/interpretatie van wat u had gezegd en bedoeld, in aanmerking nemende dat dit een weblog is en niet NRC Handelsblad?

 6. JB schrijft: “Het duale stelsel is mislukt, maar dat is een ander verhaal.”

  Dit verhaal gaat juist over het mislukte dualisme. Is dat de schuld van het college die het zo wel prima vind? Of van de raad die de gezellige onseronserigheid belangrijker vindt dan doen waarvoor hij is aangesteld? Of van de lokale journalistiek die er ook zo graag bij wil horen?

 7. “Wethouder Paul Regouin: “Het is niet ongebruikelijk als college iets te schrijven onder voorbehoud van instemming van de raad.” Zijn betoog viel niet goed bij zijn tegenstanders. Hij zegde toe de gewraakte passage te zullen schrappen.’
  Bron: ‘Regouin schrapt onder druk gewraakte passage over rekening rijden’, Amstelveen.blog, 2maart 2006,
  http://amstelveen.blog.nl/verkeer/2006/03/02/regouin_schrapt_onder_druk_gewraakte_passage_over_rekening_rijden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.