De publieksbalies op het raadhuis  worden nog dit jaar uitgerust met gelaatsscanners. Wie een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvraagt, wordt gevraagd in de camera te kijken voor een scan van het gezicht. Hiermee wil de gemeente misbruik van persoonsgegevens, ook wel identiteitsfraude, tegengaan.

Nu nog stelt de gemeente de identiteit vast door de echtheid van reis- en zogeheten brondocumenten, zoals de geboorteakte, te controleren, waarbij zij een documentscanner gebruikt. Er worden online hulpmiddelen ingezet, zoals een programma om te zien hoe paspoorten en geboorteaktes uit andere landen eruitzien. De gelaatscanner maakt identificatie eenvoudiger en sneller. De scanner vergelijkt de nieuwe foto met de foto’s op identiteitsdocumenten en scant de documenten direct op echtheidskenmerken.

Opleiding

Herbert Raat

Alle medewerkers van Burgerzaken hebben de opleiding ‘identiteit & identiteitsdocumenten’ bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol gevolgd. Samen met de behaalde certificaten voor het ‘Op weg naar het identiteitsprotocol Burgerzaken’ (NVVB) zijn ze goed getraind om iemands identiteit te controleren. “Onze medewerkers zijn goed in staat om foute documenten te herkennen”, zegt wethouder Herbert Raat (Publiekszaken). “Met de inzet van gelaatsscanners wordt hun werk gemakkelijker en voor kwaadwillende personen het moeilijker te frauderen.” In 2017 is vijf keer aangifte gedaan bij de politie wegens valse documenten.

Geld

Het opsporen van identiteitsfraude levert de gemeente ook geld op. Iedere geïnvesteerde euro in de opsporing levert het dubbele op aan stopgezette uitkeringen en toeslagen en zorgt voor extra inkomsten in het gemeentefonds door meer registraties in de Basisregistratie Personen (BRP).<

Woonfraude

Amstelveen zet ook groot in op woon- en adresfraude. Burgerzaken krijgt via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van onder meer de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) adressen door waarover twijfels bestaan. Signalen komen ook binnen via inwoners en instellingen, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en UWV. Overigens is vooral de laatste instantie recentelijk in het nieuws gekomen wegens gebrek aan controle op Polen, die gewend zijn maandenlang vakantie te vieren van een uitkering, nadat zij zelf ontslag namen.

Huisbezoeken

Jaarlijks onderzoekt Burgerzaken volgens de gemeente 1500 adressen, waaruit 500 huisbezoeken voortkomen. Het gaat dan om vermoedens van uitkeringsfraude, illegale kamerverhuur of verkeerde inschrijvingen in de BRP.

Het college van B en W wil woon- en adresfraude steviger aanpakken. Deze vorm van fraude wordt op dit moment aangepakt via drie deelprojecten: Actie Schijnwerper in samenwerking met Eigen Haard (508 meldingen in 2017), Actie Schijnwerper in de Wijk (265 onderzochte adressen in twee wijken in 2017) en Actie Hennep/ Prostitutie (23 sluitingen van woningen in 2017). Daar komen Actie Airbnb en Actie BRP-fraude bij.

Toezicht

Daarnaast komt er een apart toezichtteam Woonfraude, wordt het Meldpunt Woonfraude beter onder de aandacht gebracht bij het publiek en verzamelt en deelt de gemeente alle informatie op één punt verzameld en gedeeld met de betrokken afdelingen. Verder maken de nieuwe regels voor woningdelen, kamerverhuur en Airbnb-verhuur die per 1 januari in werking treden het makkelijker om in te grijpen bij overtredingen.

Trekker

Amstelveen is een van de trekkers van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) Noord-Holland. In een WTI werken alle gemeenten in Noord-Holland samen met de politie, Koninklijke Marechaussee, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Rijksdienst voor Wegverkeer en het Openbaar Ministerie (OM).

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.