(FOTO: amstelveenweb.com)

Omdat het te duur wordt, gaat een grote sporthal, die aan alle (inter) nationale gymnastiekeisen zou voldoen, bij het nieuwe Hermann Wesselink College niet de Emergohal vervangen. Het HWC krijgt wel de voor een school vereiste sportaccommodatie. Maar verplaatsing van de Emergohal zou veel meer extra kosten dan de destijds berekende zes miljoen euro. Op dit moment zou er al twee miljoen bijkomen en in de toekomst waarschijnlijk nog meer. Dat melden B&W aan de gemeenteraad.

De zes miljoen, waarmee rekening is gehouden bij de zogenaamde Kadernota voor dit jaar (vooraf gaan aan de begroting), zou ruimschoots worden gedekt door woningbouw op de locatie van de af te breken Emergohal aan Langs de Akker. Maar zo staat het er nu niet meer voor. De bouw van de hal wordt duurder, mede door drukte in de bouwsector, en de geraamde inkomsten zullen lager uitvallen. “Na het principebesluit is een start gemaakt met de planvorming voor zowel de nieuwe sporthal als de locatie Langs de Akker”, schrijven B&W.

Eisen

Vooral door de eisen van de sportbonden wat betreft nieuwe wedstrijdlocaties bleek de hal groter te moeten worden dan de Emergohal en dus duurder. Verder werd uit ruimtelijke analyses duidelijk, dat onder de gehele hal zou moeten kunnen worden geparkeerd.

“Beide kostenverhogende factoren, in combinatie met het prijsopdrijvend effect van de gespannen bouwmarkt resulteerden in een kostenraming die € 2 miljoen hoger ligt dan die van vorig jaar, terwijl om diverse redenen een verdere kostenstijging waarschijnlijk wordt geacht”, zeggen B&W.

Stijging

De hal zou trouwens pas kunnen worden gebouwd na – op zijn vroegst – 2020, als het HWC klaar is. Bedachte verkavelingen en woningbouw aan Langs de Akker blijken minder voor de gemeente op te leveren dan eerder werd gedacht.

De hogere geraamde meerkosten van de sporthal ten opzichte van gymnastiekzalen stijgen in de toekomst naar verwachting van de gemeente nioig verder en het grondexploitatieresultaat van herontwikkeling van de locatie Langs de Akker zal lager zijn. Dat leidt er volgens wethouder Herbert Raat toe

dat de verhouding tussen kosten en baten van de verplaatsing van de Emergohal is omgeslagen met een aanzienlijke kans ‘dat hierop substantieel zal moeten worden toegelegd’.

Renovatie

Overigens is de Emergohal nog onlangs voor een aanzienlijk bedrag gerenoveerd. Volgens B&W functioneert die nu goed als sportaccommodatie en kan hij nog vele jaren mee. “Het voornemen tot verplaatsing was dan ook vooral ingegeven door een aanzienlijk positief financieel resultaat dat hiermee leek te kunnen worden behaald. Nu dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt naar het oordeel van ons college de bestaansreden voor het verplaatsingsplan en verdient het de voorkeur, in de gymnastiekbehoefte van het Hermann Wesselink College te voorzien middels vervanging van de huidige vier gymnastiekzalen”. Schrijven B&W.

Zij willen de nieuwe plannen deel laten uitmaken van de zogenoemde Perspectiefnota 2019, die in juli door de gemeenteraad wordt behandeld. Het college zegt te willen voorkomen dat het HWC zich min of meer rijk rekent in eigen planvorming en daarbij een project opneemt dat voor de gemeente niet haalbaar is.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.