Een zogeheten (concept) Groenvisie van de gemeente is verschenen op het zogenaamde participatieplatform https://denkmee.amstelveen.nl/nl- NL/projects/groenvisieamstelveen. Participatie verloopt in dit digitale tijdperk voornamelijk online. Ouderen zonder computer hebben pech gehad, of moeten zich wel heel veel moeite getroosten om mee te praten.

De visie is een beleidsstuk over groen en water en gaat volgens de gemeente helpen de ‘huidige en toekomstige vraagstukken in goede banen te begeleiden’.

Ecologische waarde

Het stuk, waarbij vorig jaar een klankbordgroep uit veel organisaties (en gebieden) was betrokken, moet een beeld geven van de structuur en kwaliteit van groen een water in de stad. Onder meer gaat dat over gebruik, beleving en ecologische waarde. De klankbordgroep bestaat onder meer uit Ernest Pelders van OAK Consultants, het bureau in samenwerking waarmee de Groenvisie wordt ontwikkeld. Andere leden van de groep zijn medewerkers van onder meer, behalve de gemeente, de Groenraad, Waternet, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel, Groengebied Amstelland, A9, Stadshart, Bovenkerkerpolder,  Amsterdamse Bos, NNN/Groene verbindingen en de directie van Amstelveen Sport. Overigens nemen voor de A9 en het Stadshart gemeenteambtenaren aan de klankbordgroep deel. Net als voor de Westeinderscheg en de Amstelscheg. Voor die beide laatste maken ook vertegenwoordigers van de provincie deel van de groep uit.

Aanleiding en opgave

Volgens de gemeente staat Amstelveen de komende 10 à 20 jaar voor ‘een grote transformatie en doorontwikkeling’. Nu al staat de hoofdgroenstructuur onder druk door enerzijds de verschillende bouwprojecten in de stad en anderzijds de groeiende behoefte aan het gebruik van het groen voor o.a. sport, recreatie en natuur. Ondanks de bouwactiviteiten is groen is belangrijk en van invloed op leefklimaat en welzijn, vindt de gemeente. Het doel van de visie is de ‘groenblauwe kwaliteit’ te houden, waar nodig (als dat kan) te versterken en toekomstbestendig te maken, zegt de lokale overheid, die daarvoor een visie nodig vindt. Dat stuk moet gaan over ‘de waarde en potentie’ van het groen en water in Amstelveen. Thema’s als  klimaat, gezondheid, verblijfskwaliteit en verstedelijking krijgen er een plek in.

Het planproces

Om tot de Groenvisie te komen worden na elkaar drie stappen gezet: Een analyse, een beeld van wat er al is en  een  zogenaamde ‘toolbox’, in gewoon Nederlands een gereedschapskist om aan de uitwerking te beginnen.  In de analyse komen  specialisten aan het woord en de resultaten van wat zij vinden komt op een  ‘interactief platform’, zegt de gemeente.  “Bewoners en betrokkenen krijgen de mogelijkheid om de analyse aan te vullen. De uitkomst van de analyse dient als inhoudelijke basis voor de volgende stappen”, zegt de gemeente.

In de 2e fase wordt de nieuwe groenvisie voor Amstelveen gemaakt, die een duidelijk beeld geeft van de bestaande groen- en blauwstructuren, de potentie daarvan  (voor verschillende soorten gebruik) en de ontwikkelmogelijkheden voor een robuust, groen blauw netwerk in samenhang met actuele thema’s in de stad. In de 3e fase de ‘toolbox’ dus. Die geeft volgens de gemeente ‘een beeld van de mogelijke ingrepen die gedaan kunnen worden om de verschillende vraagstukken een plek te geven.’

Participatie

De gemeente zegt dat de inwoners mogen meepraten om een ‘gedragen plan’ te krijgen. Die participatie maakt volgens haar een ‘integraal onderdeel van het proces’ uit. Het planproces wordt interactief georganiseerd middels een online en off- line participatieronde per fase (analyse, visie, toolbox). “Op deze manier willen wij van de Groenvisie een verhaal maken niet alleen voor, maar ook met en van groene partners / burgers uit Amstelveen”, zegt de gemeente. “Zo starten we met de lancering van de website.” Wie wil meepraten over de visie kan dat proberen via https://denkmee.amstelveen.nl/nl- NL/projects/groenvisieamstelveen

 

10 REACTIES

 1. Wat een geleuter en gelul allemaal. Ik wil gewoon lekker veel groen en meer woonruimte m.n. voor starters die NIET bulken van het geld. Met een dergelijk soort gezwatel klets je de motivatie van de burger dood, maar misschien is dat ook wel de bedoeling.

 2. Lekker veel bestuurlijk jargon gebruiken, dan snapt niemand meer wat je bedoelt maar klinkt het nog wel interessant. Bijkomend voordeel: zolang je niet concreet wordt kun je ook nergens op afgerekend worden.

 3. “Nu al staat de hoofdgroenstructuur onder druk door enerzijds de verschillende bouwprojecten in de stad en anderzijds de groeiende behoefte aan het gebruik van het groen voor o.a. sport, recreatie en natuur. [..] Ondanks de bouwactiviteiten is groen is belangrijk en van invloed op leefklimaat en welzijn, vindt de gemeente.”

  De meest robuuste structuur in Amstelveen is die van doorgaande autowegen van elders naar elders. De‘groenvisie’ komt helaas te laat om de verbreding van rijksweg A9 zónder tunnel te voorkomen. Bovenop de tunnel, in het midden van Amstelveen, hadden groen- en sportvoorzieningen kunnen (moeten) komen. Op de vrijgekomen ruimte van de huidige sportvelden had men dan kunnen bouwen.

  • Heeft u op uw balkon al overal verticaal groen? Mijn tuintje is tenminste een pracht leefgebied voor allerlei insecten ,mijn 5 insectenhotels zijn druk bezocht, en vele tuinvogels vogels komen er ook zoals diverse mesen, roodborstjes, merels, lijsters, kauwen, kraaien en een enkele bonte specht, . Ik probeer tenminste nog mijn steentje bij te dragen. Doet u dat ook ?

 4. Ik schreef dat het monsterlijke open verkeersriool A9 moeilijk te negeren is. Toch gebeurt dit op grote schaal. Je hoort en leest er immers niets over de grootste ramp die Amstelveen ooit is overkomen. Daarvoor zijn goede redenen: Schaamte en spijt.

  Het A9-monster baant zich ondertussen met graafmachines, damwanden en veel herrie een weg door het centrum van onze woonplaats om nóg meer ruimte te maken voor een rijksweg die Almere met Schiphol moet verbinden. In plaats van een bredere autoweg had daar natuurlijk een railverbinding aangelegd moeten worden.

  Als rijksambtenaar heb ik in de 70-er jaren van nabij meegemaakt hoe de autolobby (ANWB, BOVAG, RAI, Stichting Weg, Shell, etc.) het primaat voor particulier autoverkeer opeiste. Hoe verkeerd die keuze was, wordt ons nu hardhandig duidelijk gemaakt door met elkaar samenhangende crises (energie, klimaat, luchtvervuiling, biodiversiteit).

  In 2007 leek het er even op dat de Amstelveense politiek en bestuur een visie op de toekomst van onze stad zouden gaan ontwikkelen. Het gerenommeerde advies- en ingenieursbureau Movares had in hun opdracht een plan ontwikkeld voor het centrumgebied. Centraal stond daarin de volledige ondertunneling van de A9. Op de Noordoever van de Poel zouden woningen en woontorens komen te staan die van die unieke plek ongetwijfeld de meest populaire wijk van onze gemeente zouden maken.

  In maart 2021 stond in AmstelveenZ de reportage ‘Terugblik in de Toekomst’. Beelden van de stad die Amstelveen uiteindelijk niet mocht worden, maken je verdrietig en moedeloos: Visie is hier kansloos.

  https://photos.app.goo.gl/4Ghw8FFMCXFpo2P46

 5. Wat hebben wij aan al dat mooie groen als er overal herrie is van auto- en vliegverkeer, als de biodiversiteit achteruit holt door de stikstof en als onze kozijnen zwart worden van het fijnstof?

 6. Zolang de schoorstenen roken zitten de aandeelhouders en andere VVD-ers goed. Hoe meer euro’s in hun portemonnee hoe blijer ze zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.