De Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt verhoogd, waarop met name de linkse fracties in de gemeenteraad al jaren aandrongen, evenals andere gemeentelijke belastingen, waaronder die voor de toeristen.  Dat blijkt uit de zogenoemde Perspectiefnota 2024, waarin de contouren staan voor de volgende Programmabegroting.

Volgens de gemeente is het de ‘opmaat’ naar een sluitende begroting. Zij koos er, in tegenstelling tot voorheen, voor om geen persconferentie voor de lokale media te houden, maar haar eigen communicatiekanalen te kiezen, waaronder een video waarop wethouder Adam Elzakalai van Financiën (foto) is te zien.

Voorzieningen

Evenals die van de minister van Financiën, Sigrid Kaag (d66), die rond € 25 miljard voor stikstofreductie plande, is het zijn mening dat iedere Amstelvener moet meetalen aan de lokale voorzieningen. Daarbij noemt de wethouder trouwens een aantal zaken waarover de gemeente al lang had besloten, zoals de uitbreiding van het zwembad De Meerkamp. Verder komen er bezuinigingen aan, primair volgens Elzakalai op de eigen ambtelijke organisatie.

Keuzes

‘Keuzes’, zeggen B&W. Het betekent in de praktijk dat sommige dingen niet meer worden gedaan en naar andere soms méér geld gaat. “We willen de voorzieningen en dienstverlening in Amstelveen op peil houden en waar nodig uitbreiden.” Wat hij vervolgens opsomt zijn investeringen waarvoor de raad al een besluit heeft genomen, zoals de onderwijshuisvesting, het extra bad bij het zwembad (omdat de wachttijden voor zwemles te lang zijn) en voor de extra’s in het Stadshart.

Onvoldoende van Rijk

De gemeente krijgt van het Rijk onvoldoende geld en daarom gaan de belastingen omhoog om de inkomsten op te krikken. De nadruk ligt volgens de gemeente, net als bij de vorige Perspectiefnota, op ‘blijven doen wat nodig is’.  De OZB, die al tientallen jaren alleen met de inflatiecorrectie omhoog ging, wordt nu verhoogd, evenals de toeristenbelasting. En  verder moet iedereen meebetalen aan bijvoorbeeld sportvoorzieningen, groen, bibliotheek en cultuur.

De Perspectiefnota geeft volgens B&W invulling aan de bestuurlijke koers uit het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst’. De coalitie bestaat uit de landelijke politieke partijen VVD, D66 en PvdA. Daar is, in tegenstelling tot de vorige coalitie, een pas opgerichte lokale partij bijgekomen: Goed voor Amstelveen. Dat was nodig omdat de VVD twee zetels in de gemeenteraad verloor, die vervolgens werden geleverd door de ook uit twee zetels bestaande GVA, dat overigens geen wethouder in het college bracht. In B&W verandert dus niks (twee wethouders van VVD, twee van D66 en één van PvdA).

Fonds

“In ons sociale beleid is bevordering van kansengelijkheid belangrijk”, zegt Enzakalai.  Maar door economische ontwikkelingen is het volgens hem noodzakelijk te kiezen welke ruimtelijke ambities de gemeente realiseert. Het moet allemaal wel financieel haalbaar zijn. Vandaar de greep in de portemonnee van de inwoners en ondernemers. Voor investeringen in groen, water en recreatieve voorzieningen stelde het college van B en W een meerjarig fonds in. Dat is bedoeld ‘om de groene kwaliteit van Amstelveen te behouden en waar nodig te versterken.’ Prioriteiten zijn daarbij de vergroening van speelpleinen en rotondes en een impuls aan het bomen- en heestersbestand.

Woningnood

Intussen blijft de woningnood in Amstelveen en de regio groot. B&W zeggen die te willen verlichten via een zogeheten ‘woonvisie’, met maatregelen voor verschillende doelgroepen. De voorziene groei van het aantal inwoners (tot 110 duizend) vergt wel dat de voorzieningen op peil blijven, beseft het college. Vandaar investeringen in het Stadshart, in de overkapping van de A9 en extra fors in onderwijshuisvesting. Het college denkt bij dat laatste onder meer aan de vernieuwing van de scholen aan Orion en het Integraal Kindcentrum in nieuwe wijk De Scheg.

Kinderopvang

Door de extra druk, wegens prijsstijgingen en schaarste van personeel, is bouwen moeilijk, beseffen de bestuurders. Dat speelt ook bij de gemeentelijke organisatie. “Daarom is het nodig met realisme te kijken naar ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en daarin keuzes te maken”, zegt de gemeente, die overigens wel de inclusie en het internationale karakter van de stad, waardoor ongeveer een kwart van de bevolking geen Nederlands paspoort heeft, blijft koesteren. En gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijke pijler in het sociale beleid, waarin de kinderopvang en onderwijs een grote rol spelen om vroeg te beginnen, zegt de gemeente. Men ziet ook het inzetten van de vooral door D66 gepromote ‘verrijkte schooldag’ en de organisatie van zomerscholen als een middel daartoe.

Minima

Dit jaar actualiseert de gemeente het minimabeleid. Ook daarin is bevordering van kansengelijkheid volgens de gemeente een belangrijk element. “Het vernieuwde minimabeleid zal zich richten op vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. In het lokaal gezondheidsbeleid krijgen lagere inkomensgroepen prioriteit in activiteiten gericht op bevordering van gezond gedrag.” Overigens neemt het aantal dementerenden toe: Van tweeduizend nu naar drieduizend in de toekomst. Hetzelfde geldt voor de ‘zorgzwaarte’ van thuiswonende ouderen met dementie.

Jeugdhulp

Na jaren van oplopende kosten lijken investeringen in jeugdhulp vruchten af te werpen, constateert de gemeente. Vorig jaar was er voor het eerst sprake van een kostendaling van de kosten ten opzichte van het jaar daarvoor. Het college zet deze aanpak van uitgekiende inkoop van zorg en vroeg-signalering (onder meer via scholen) voort.

Gezonde financiële basis

 Er is wel een ‘stevige algemene reserve’, zegt de gemeente, waaruit men zich nieuwe investeringen kan doen. Maar om in de komende jaren de begroting ‘gezond’ te houden zijn lastenverzwaring en bezuiniging op organisatiekosten en Bedrijfsvoering nodig, vindt zij. Voor inwoners en ondernemers resulteert dat dus in verhoging van de OZB minimaal de  toeristenbelasting, die nu lager is dan bij gemeenten in de regio. “Met de voorgestelde OZB-verhoging blijft de OZB laag in vergelijking met gemeenten elders in Nederland”, zegt wethouder Elzakalai.

De Perspectiefnota wordt behandeld in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie op woensdag 19 juli.

7 REACTIES

  1. “ de bevordering van kansengelijkheid “ Laat me niet lachen. Daarom hebben we hier een wachtlijst van 17 jaar voor een soc. woning zeker en worden huishoudens net boven die grens en ook nog werkzaam in cruciale beroepen zo ongeveer hier weggepest door de idioot hoge huren en huizenprijzen. Ook zit ik mij af te vragen wat Amstelveen heeft aan kuddes buitenlandse studenten die worden gehuisvest op Uilenstede. Landelijk schijnt dat aantal de laatste 15 jaar verdubbeld te zijn en staat niet meer in verhouding met het aantal Nederlandse studenten in het buitenland
    Die wachtlijsten voor het zwembad zijn ook erg lang en ik ben het met Enzalakai eens dat het belangrijk is dat kinderen hun zwemdiploma halen, maar wel zo dat omringende gemeentes ook hun bijdrage leveren op dit gebied, want daar zijn de faciliteiten juist afgebouwd. Maw ze moeten ook mee betalen, want het heeft nu een regionale functie.

  2. Het is wel opvallend dat dhr Elzakalai VVD wethouder Economische Zaken die in Hoofddorp woont en besluit dat de OZB in Amstelveen verhoogd moet worden. Dan maar geen extra zwembad aanleggen voor 4,5 miljoen euro en een skatebaan in Westwijk voor 4 ton! Vreemde gang van zaken…

  3. Amstelveen blok aan been. Met deze titel staat en artikel in De Telegraaf op 23 juni 2023 op pagina 26. De zelfstandige gemeente Amstelveen wordt zelfs door zijn eigen burgemeester en wethouder niet serieus genomen. Dat bleek tijdens het gala voor de Amsterdam Business Awards op16 juni 2023 in het hoofdstedelijke Felix Meritis.

    „Ik mag mijzelf vice-mayor Region Amsterdam, viceburgemeester van de Regio Amsterdam, noemen”, sprak wethouder Adam Elzakalai trots in aanwezigheid zijn eigen burgemeester Tjapko Poppens. „Dat resoneert nu eenmaal beter als ik in het buitenland ben.” Blijkbaar vinden de twee bestuurders hun dorp zo’n blok aan het been dat ze de naam ervan over de grens liever niet noemen.

    Als Elzakalai niet zo trots is op zijn dorp, waar hij wethouder is met een leuk salaris dan moet hij maar lekker thuis blijven in Hoofddorp!

  4. Typisch VVD. Verwaande bestuurders, grensoverschrijdend gedrag, minister voor onderwijs, voorzitter Eerste Kamer, informateur (positie elders). Mijn partij is het niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.