Landelijke partijen krijgen het in Amstelveen steeds moeilijker. Omdat zij weliswaar plaatselijk ambities tonen, moeten die toch – hoe je het wendt of keert – stoelen op door de nationale partij gepropageerde standpunten. Het kan dus niet zo zijn dat, om een voorbeeld te noemen, de lokale afdeling van D66 over de volgens die partij natuur en onze totale planeet, inclusief de woningbouw, bedreigende stikstof totaal anders denkt dan de landelijke leiding.

Mijn in Amstelveen opgegroeide zoon is journalist in Boedapest. Vergeef mij die familiaire melding, maar ik wil hem citeren. Hij begrijpt namelijk niets van het stikstofprobleem in Nederland, naar de lezing van vooral D66 en GroenLinks. Het ziet er niet naar uit dat die plaatselijk een andere mening verkondigen dan landelijk.

Postzegel

Voor zijn werk was hij in o.a. India en Indonesië. Daar moest hij naar zijn zeggen keer op keer uitleggen wat stikstof was. “De inwoners hadden er nog nooit van gehoord en reden voor twee kwartjes per liter brandstof vrolijk op scooters rond,” zei hij, uit Indonesië terugkomend. “En denk je dat ze in China, waar zo’n beetje wekelijks een kolencentrale wordt geopend, die zonnepanelen voor Nederland produceert, wakker liggen van het niet-groene bezig zijn? Zolang ons land maar tot de klanten behoort voor de zonne-energie.”

De postzegel Nederland wil nu blijkbaar de hele wereld redden, vond hij. Dat Europa daarmee voorop loopt, geloof ik eigenlijk ook niet. Telkens als ik in Amstelveen afval scheidt, gaan mijn gedachten uit naar de situatie Hongarije, waar ik mijn zoon wel eens bezoek. Hij heeft één bak voor alles en leegt die als hij vol is in een serie containers onder in het flatgebouw. Die worden opgehaald door een vrachtwagen, waarvan ook het bedienend personeel nog nooit van scheiding heeft gehoord. Nou ja, dat is het Hongarije van het regime van premier Orban, waar ook mijn zoon als enige buitenlandse journalist, samen met zeven Hongaren in dat vak, op een zwarte lijst staat. Maar geenszins wegens wangedrag op ‘groen’ terrein, zal ik  maar zeggen.

Staatsomroep

Nederland, met Amstelveen in zijn kielzog, loopt voorop, ook in Europa, wat het groene verzet betreft. Een Duitse boer is blij dat hij niet een paar kilometer verderop zijn boerderij heeft, dus net voorbij de Nederlandse grens, want dan kwam er een einde aan zijn vakmatige bestaan. Daarvoor schijnt de regering zich op ‘de wetenschap’ te baseren. Wat daarmee bedoeld wordt, weet ik niet. Volgens een medische professor aan de VU bestaat ‘de’ wetenschap niet. Ik heb Hongarije vaak verweten zo langzamerhand een staatsomroep te hebben. Maar mijn zoon pleegt dan te zeggen: “Die hebben jullie toch ook? Alleen heet die NPO. Nooit zie of hoor ik wetenschappers die een andere mening hebben.”

Complot?

Inderdaad zie ook nooit de natuurkundige Arnout Jaspers (schrijver van het boek ‘De Stikstoffuik’), de voorstander van kernenergie (en PvdA-partijgenoot van Timmermans) prof. Ronald Plassterk  (‘ik heb alleen verstand van vaccins’) of al die andere wetenschappers die niet mee rennen in het beleid van de (ook plaatselijke) overheid aan bijvoorbeeld de talkshowtafels. Wetenschappers die net even anders denken dan wat tot het politieke correctheid schijnt te zijn verheven, worden beschouwd als nep nieuws verspreidende wappies, c.q. complotdenkers. Zij zijn blijkbaar helaas vroeg demente academici, hoewel zij soms nog rectoren van universiteiten zijn en behoren tot de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen of andere wetenschappelijke genootschappen.

 Selectief

Intussen gaat het Amstelveense beleid op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en wat daar zoal bij hoort, net als het Nederlandse, gewoon door. Wat mij opvalt is dat ook lokale partijen daarin ook meegaan. Nou ja, als er al wetenschappers in Amstelveen wonen die een andere mening hebben dan wat politiek correct is, worden die als demente bejaarden bestempeld, want de gemeenteraad hanteert – niet gehinderd door enig persoonlijk verstand van zaken – nu eenmaal wat klimaat, natuur en stikstof betreft, een selectieve visie op wat wel en niet tot de wetenschap behoort.

Net als allerlei al dan niet ruimschoots door de Postcodeloterij gesubsidieerde milieuorganisaties. De medewerkers daarvan, die met z’n dertigduizenden elk jaar naar weer een klimaattop vliegen, leven in feite van het probleem, niet van de oplossing. Zij zijn hun baantje kwijt als die er werkelijk komt, bijvoorbeeld via kernenergie, waar zij – om begrijpelijke redenen – fel tegen zijn.

En ik maar vasthouden aan wat mij vijftig jaar geleden werd verteld: Dat er een ijstijd aankwam. Maar ja, er is een halve eeuw verstreken. Ik zal het niet meemaken, maar onze kleinkinderen zeggen waarschijnlijk in de toekomst dat er in de geschiedenis een beweging bestond die het einde van de planeet voorspelde. Zoiets als de platte aarde…

21 REACTIES

 1. In tegenstelling tot wat Johan Bos beweert, werd vijftig jaar geleden in wetenschappelijke rapporten als Limits to Growth (Grenzen aan de Groei) en het door mij destijds vertaalde Blueprint for Survival (Blauwdruk voor Overleving, uitg Contact 1972) berekend dat het klimaat omstreeks 2020 twee graden warmer zou kunnen zijn door massale wereldwijde verbranding van fossiele grondstoffen.

  • De ook door wetenschappers voorspelde ijstijd heb ik door leeftijdgenoten horen bevestigen. Maar sommigen willen de natuur houden zoals die ooit was. Jammer dat er wolven in kwamen….Overigens kan mijn die opwarming niet hard genoeg gaan, ik zit namelijk te barsten van de kou. Uw voorspellende geest en de door u vertaalde rapporten zijn mij overigens bekend. U herinnert er vaak aan.

 2. Stikstof zelf is geen bedreiging voor de woningbouw. Gebrekkig overheidsbeleid mbt de uitstoot van stikstof wel, omdat de natuur daaronder lijdt. Wij kunnen wel flink doen alsof wij niets met de natuur te maken hebben, maar wij krijgen onze trekken dan wel thuis. Dat gebeurt nu al, trouwens, geheel volgens berekeningen en waarschuwingen van vijftig jaar geleden. Die had men maar beter serieus kunnen nemen, maar vooruitzien is niet de sterkste eigenschap van politiek en journalistiek.

  • Het door de regering gevolgde stikstofbeleid is op drijfzand gebouwd. Dat zeggen niet alleen de door u uitgekotste wetenschappers als prof. Ronald Plasterk, maar ook bijvoorbeeld de natuurkundige Jaspers, wiens boek de ‘stuifstoffuik’ in eerste instantie door alle media werd genegeerd. Dat was niet vreemd want die vormen een staatsbedrijf. Totdat de EO is een uitgebreid vraaggesprek aan wijdde met zowel Jaspers als Erisman, die de regering adviseert en er niet omheen dat de feiten in het boek kloppen. Gevolg; Het gaat voor 85% goed met de natuur, maar de regering en andere verdwaasden houden vol dat het hier voor 90% verkeerd zit. Wetenschap tegenover wetenschap, maar de regering maakt een selectieve keuze, die op dit moment door de meeste media wordt gevolgd.

   • En de hr Johan Bos weet net zo goed als iedereen dat tegenover deze 2 wetenschappers tig anderen staan die het tegenover gestelde beweren. Trouwens elke onbenul kan op zijn vingers natellen dat Nederland met zijn extreem hoge vleesproduktie tov onze oppervlakte dat niet dit niet goed is voor onze leefomgeving.

 3. IJstijden hebben niets te maken met de natuur en dus ook niet met de schadelijke invloed van de mens daarop.

  De meeste wetenschappers zijn geen klakkeloze volgers. Ieder terrein kent zijn dwarsliggers die niet per definitie ongelijk hebben. Zolang gemaakte berekeningen en gedane voorspellingen nog niet zijn bewaarheid, gaat het om betrouwbaarheid en aannemelijkheid. Zodra zij echter worden bewaarheid, moet men de onwelgevallige waarheid onder ogen zien en erkennen. Zover bent u kennelijk nog niet.

 4. Johan Bos vindt dat wij onwetenden moeten imiteren. Omdat ze volgens hem in Azië, India en Indonesië nog nooit van stikstof hebben gehoord, moeten wij niet het braafste jongetje van de klas proberen te zijn, vindt hij.

  Terwijl onderdanen van kortzichtige en eigenzuchtige heersers in steeds grotere aantallen naar ons toe komen (beschaving lokt), worden de problemen in China en India etc onbeheersbaar.

  Als men het zo wilt, zal men het zo krijgen.

 5. Waar en wanneer heb ik wetenschappers uitgekotst, Johan Bos? Feiten moeten kloppen, schrijft u zelf.

  Het gaat voor 85% goed met de natuur, als men alleen kijkt naar de totale oppervlakte van Natura 2000 gebieden, maar voor 90% slecht als men kijkt naar het percentage van natuurgebieden waar de stikstofdepositie te hoog is voor een gezonde natuur. Beide manieren van kijken zijn selectief.

  Te veel gebieden natuurgebieden verkeren in de gevarenzone. Dat is genoeg reden voor ongerustheid en maatregelen.

 6. Wat een onzetten kwalijk, onvolledig, ongeïnformeerd en dom stuk dit van Johan Bos. Ik reageer niet vaak op dit soort dingen maar om een paar dingen recht te zetten:

  – Indonesië en Roemenië zijn niet te vergelijken met NL qua veedichtheid en onze uitstoot komt voor een zeer groot deel van de landbouw. Ook in België hebben ze een probleem in Frankrijk en Duitsland al minder (want veel ruimer van opzet).

  – Een medisch professor aan de VU heeft 0,0 verstand van kernenergie en klimaat en dat hij dat pretendeert in columns in de Telegraaf is op zich al een gotspe. Als hij zich zou beperken tot bredere relevante uitspraken over de medische wetenschap is dat één ding, hier laat hij zich gewoon voor het karretje van de kernenergielobby spannen. Een kerncentrale bouwen gaat zelfs zonder vragen over de veiligheid 10-tallen jaren duren en ver ver boven het gebudgeteerde bedrag uitkomen (kijk naar het Verenigd Koninkrijk) en die tijd hebben we niet meer om snel tot voldoende CO2 reductie te komen. Dat andere landen nog niet voldoende meedoen is geen excuus om het niet te doen. Hun uitstoot per hoofd van de bevolking is gemiddeld vele malen lager dan die van Nederland of andere westerse landen dus dat brommertje is jammer maar op het niveau van klimatologische-voetafdruk hebben ze nog wel wat ruimte terwijl wij en 3,5 keer grotere afdruk hebben (3,5x boven onze stand leven).
  – Orbans repressieaparaat vergelijken met de NPO is ook een gotspe, sowieso in de hele framing van MSM een frame dat afkomstig is van extreem rechts dat op alle mogelijke manieren probeert om alle feitencheckers uit onze maatschappij (journalisten, rechters, wetenschappers (en derhalve ook medici) in en kwaad daglicht te stellen.

  – ‘Al die ruimschoots door de postcode lotterij gesubsideerde milieuverenigingen’. Is ook zo’n frame dat gewoon niet klopt en dat oa door SGP Tweede Kamerlid en andere partijden de wereld in wordt geholpen. 1. Het overgrote deel van de gelden van die organisaties komt van leden/donateurs. 2. Er gaan jaarlijks maar 1 a 2 mensen per organisatie naar die toppen en daarbij wordt waar mogelijk -altijd- gekozen voor de meest milieuvriendelijke manier van reizen.

  Het is echt superkwalijk dat Johan Bos al die onzin ongecheckt verspreid, (klimaat/milieu)wetenschappers die WEL weten waar ze over praten in een kwaad daglicht stelt en organisaties die opkomen voor uw gezondheid en de leefbaarheid in uw plaats en op deze planeet ook zo de maat neemt.
  – Economie is natuurlijk belangrijk want het argument is altijd dat de economie helemaal in elkaar dondert als we alle noodzakelijk maatregelen nemen. Maar het echte verhaal is dat we nu letterlijk tegen de grenzen van de groei aanlopen. De bouw heeft last van de veeboeren en van Schiphol (en dus koopt Schiphol handig wat boeren uit). En ook de OVV waarschuwt dat de overheid te weinig doet om omwonenden van grote industriële complexen te beschermen.
  Maar u vindt dat allemaal onzin.

  Het echte verhaal is dat wij met ons postzegel formaat moeten ophouden om de grootste exporteur, de grootste haven en het grootste hub-vliegveld te willen hebben. Kortom om het grootste ego te hebben.

  Iedereen is voor een gezond, leefbaar en democratisch land zou je zeggen, maar u wekt in dit stuk de indruk dat u mensen die daarvoor opkomen maar vervelend vindt.

  Ik zou u zoon achterna gaan en in Hongarije gaan wonen dan bent u snel genezen denk ik.

 7. Johan Bos is van de moraal: “Als een ander fietsen steelt, moet ik het ook maar doen.” Ik begrijp Johan wel hoor, daar niet van, maar omdat andere landen er een potje van maken, moeten wij dat ook maar doen?

  Nee, andere landen moeten harder aangepakt worden. Mits democratisch gelegitimeerd.

  Hongarije is een land met een onbeschofte moraal. Een moraal die ons land ook heeft, maar die liever verborgen houdt.

  • Weet u van al die andere wetenschappers wat zij gestudeerd hebben? Jaspers studeerde in elk geval natuurkunde. Maar volgens nu is hij geen wetenschapper, maar journalist en daar weet u natuurlijk alles van. Niet alleen over journalistiek trouwens. Over alles. Echt een probleem dat u de huidige crises niet oplost. Fluitje van een cent toch voor u…..

 8. In een studie Natuurkunde leert men niets over de invloed van stikstofverbindingen op biodiversiteit.

  Het is al een hele vooruitgang dat u beseft dat er huidige crises zijn die door gedagsverandering moeten worden aangepakt.

  • Hebben alle andere wetenschappers, waarmee steeds geschermd wordt, wel iets geleerd over stokstof en biodiversiteit, een volledig sinds een paar jaar algemeen bekend geraakt fenomeen, omdat men de natuur van 50 jaar geleden wil aanhouden.

 9. “De beste manier om met de stikstofcrisis om te gaan en op lange termijn toch een perspectief voor de landbouwsector te geven, is in zijn ogen om ieder landbouwbedrijf een doelstelling te geven. “Je zegt tegen elke landbouwer: jij moet de komende 15 jaar je emissies zoveel doen dalen. Het maakt mij niet uit hoe je dat dat. Of dat lukt, ga ik niet berekenen maar meten. Haal je de doelen niet, dan trek ik je vergunning in en haal ik je dieren”, besluit Backes.

  Lees het volledige interview met hoogleraar Chris Backes op de website van Binnenlands Bestuur.”

  https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/de-stikstofcrisis-nederland-een-uniek-fenomeen

 10. Prof. chris Backes:
  “Omdat men in verschillende landen anders omgaat met hetzelfde Europees rechtelijke kader. Vergelijk de omgang met stikstof in Duitsland, Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Naast Wallonië kun je ook Italië zetten. In Italië wordt de stikstofuitstoot niet als probleem onderkend, omdat niemand het als een probleem op de agenda zet. De natuur gaat daar ook achteruit, en ook daar is te veel stikstof. Maar beleidsmatig en juridisch wordt dat niet als probleem ondervonden. Niemand gaat naar de rechter en zegt: dit kan niet.
  Na Wallonië en Italië komen landen als Duitsland en Denemarken. Zij besteden wel aandacht aan de stikstofuitstoot, en ook hier zijn rechtelijke procedures, maar men gaat toch anders om met het probleem.“

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.